Březen 2013

 

KURZ PLAVÁNÍ

 Posledním týdnem před jarními prázdninami žáci 2. a 4. ročníku ukončili výuku plaveckého výcviku, který probíhal v rámci hodin tělesné výchovy. Do Městských lázní do Opavy dojížděli společně s dětmi ZŠ Hlavnice. Kromě zpestření klasických hodin Tv ve sportovní hale výukou mnohé děti ztratily počáteční ostych z vody a se svými již zdatnějšími kamarády se pod vedením  instruktorů Plavecké školy paní Lerchové dále zdokonalovali.

Foto: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Plavani

 

ZÍSKALI JSME GRANT

Naše škola v únoru zažádala o mezinárodní grant na interaktivní tabuli SMART Board s osvědčeným profesionálním softwarem SMART Notebook u společnosti AV Media. Podmínkou pro získání grantu bylo uhradit 19 965 Kč za grantový set, vyslání pracovníků na školení a po šesti měsících podat zprávu o užívání. Vzhledem k tomu, že jsme splnili všechny požadavky, byl nám tento grant v březnu připsán. Tabule bude nainstalována v první třídě a tím pádem budeme mít všechny třídy vybaveny pro  interaktivní výuku.

 

MÁME RÁDI KNIHY

V měsíci březnu proběhl v první třídě miniprojekt „Máme rádi knihy“. Žáci se seznámili s různými druhy knih a jejich vazbami, paní učitelka jim četla knihu na pokračování, žáci sami nosili své oblíbené knihy a nakonec si všichni dohromady vytvořili knihu „Máme rádi zvířata“, ve které se můžete seznámit s hospodářskými zvířaty a základními informacemi o nich. Prvňáčci tak zjistili, že své znalosti písmen už mohou využít při vlastním čtení prvních knih.