Březen 2015

 

Velikonoce ve Slezském zemském muzeu.

V pátek 27. 3. 2015 jsme jeli do Slezského zemského muzea na velikonoční program s tvořivou dílnou. Protože nás bylo hodně, rozdělili jsme se na dvě skupiny a zaměstnanci muzea pro nás připravili ještě jeden program Do pohádky se zvířátky. Dětem se dopoledne v muzeu líbilo, všichni jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen o zvířátkách, ale i o velikonočních tradicích.

Jarní výzdoba ve škole

V čase velikonočním jsme vyzdobili školu krásnými výrobky. 

 

Březen - měsíc knihy.

Měsíc březen pro žáky prvního a třetího ročníku znamená práce se svými nejoblíbenějšími dětskými knihami, které si donesli do školy.  Nejprve se měli zaměřit na knihy se zvířátky a nakreslit ilustraci pohádek. Zároveň jsme si udělali výstavu dětských knih. Ve středu 25. 3. 2015 žáci 3. ročníku připravili pro naše prvňáčky besedu se čtením z knížek Jiřího Žáčka a vyprávěli nám zajímavosti z jeho života. Také naši prvňáčci nezaháleli a naučili se Zaječí říkadlo od Jiřího Žáčka.
 

Den otevřených dveří.

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se ve škole konal Den otevřených dveří. Rodiče i prarodiče se mohli podívat během dopoledne do vyučování, pozorovat práci žáků a paní učitelky, sledovat různé metody práce s žáky a práci na interaktivních tabulích.

 

Gratulace.

Gratulujeme Barboře Kubcové z 3. ročníku za úspěšnou reprezentaci naší školy v okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí, kde získala nádherné 2. místo.

Zároveň ve škole proběhlo školní kolo výtvarné soutěže Bílý čáp, do které vybírali vítězné práce hlasováním žáci i paní učitelky. Do okresního kola soutěže postupují práce Adélky Malíkové a Honzy Vítka ze 4. ročníku, Adélky Beníškové, Magdalénky Pavlíčkové a Karolínky Albertové ze 3. ročníku a Kuby Mazura, Matěje Galusíka a Vojtíška Hrubého z 1. ročníku.                                            Tak jim držme palce.

 

Rotary klub Opava – mezinárodní den ve škole.

V pátek 13. března 2015 se do naší školy přišli podívat studenti- Riah Erliana z Indonésie, Fabiola Rozas Scaramelli  z Chile a Nicholas Wheeler z USA, kteří jsou v letošním školním roce hosty Rotary klubu v Opavě, jsou ubytováni v českých rodinách a navštěvují české školy.

Úvodní slovo měl pan Jan Raida, který seznámil žáky s programem klubu a představil jednotlivé studenty. Studenti nás seznámili formou prezentací, s tradicemi, zvyky, kulturou a školstvím ve svých zemích. Naši žáci si procvičili angličtinu a svými dotazy vyzvídali ještě další zajímavosti. 

Po té se prezentovala také naše škola, paní ředitelka Mgr. Dana Kaliková představila internetové stránky školy a žáci v jednotlivých třídách zazpívali jarní písničky a básničky, společně všichni i s hosty jsme si zazpívali dvě anglické písničky a naši hosté, pod vedením pana Jana Raidy, se naučili jednu českou písničku, kterou jsme si společně zazpívali.

 

Společně s naší návštěvou jsme prožili úžasné dopoledne plné nových zajímavých zážitků. A tímto bychom chtěli poděkovat hostům Rotary klubu v Opavě a panu Raidovi, že nás obohatili o vědomosti z jiných krajů světa.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Mezinarodni_den_ve_skole_-_brezen_2015

 

Pasování prvňáčka na čtenáře – 2. setkání.

 

Druhé setkání našich prvňáčků s paní knihovnicí Evou Batkovou proběhlo v pondělí 9. března 2015 a bylo zaměřeno na nejoblíbenější českou pohádku O Popelce. Žáci přebírali hrášek, poslouchali čtení pohádky, poskládali puzzle a sami si složili obrázek s třemi kouzelnými oříšky.

 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Pasovani_prvnacka_na_ctenare_2._setkani