Březen 2017

 

Soutěž v anglickém jazyce

 
V pátek 31.3.2017 se 4 žáci pátého ročníku zúčastnili soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Vrchní. Soutěž se skládala ze 4 písemných částí a mezi touto prací žáci soutěžili o sladké odměny. Soutěže se účastnilo 18 škol a naši žáci se umístili na krásném 5. místě. Gratulujeme. 
 

Den otevřených dveří

 
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 se v naší škole konal Den otevřených dveří. Rodiče, prarodiče i příbuzní žáků se přišli podívat na první dvě vyučovací hodiny do jednotlivých tříd a pozorovali práci žáků ve vyučovacím procesu. Sledovali moderní formy výuky, práci na interaktivních tabulích a zapojení a znalosti našich žáků. Děkujeme všem za účast.                                                                                                                                                                       

 

Oslava prvního jarního dne ve škole

První jarní den oslavili žáci třetího ročníku v úterý 21. března v hodině hudební výchovy. Oblékli se do jarních barev - zelené a žluté, pracovali samostatně, ale také ve skupinkách a hledali jarní písničky, naučili se dvě jarní říkanky, na kterých si vyzkoušeli rytmus, hádali název písničky, procvičili noty, vyzkoušeli si zazpívat podle not, aby uhádli název písně a naučili se novou jarní písničku Vozilo se na jaře.

 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Oslava_prvniho_jarniho_dne_2017

Představení dramatického kroužku

Žáci pátého ročníku: P. Koníčková, B. Pavelková, M. Pavlíčková, K. Albertová a D. Skřehot z dramatického kroužku pod vedením paní učitelky L. Seidlové zahráli žákům naší školy v úterý 21. března 2017 divadelní představení "Jeníček a Mařenka". S tímto představením žáci vystoupí zítra 22. března v okresním kole soutěže Divadelní lízátko. Tak jim držme palce.

Matematická soutěž Klokánek

V pátek 17.3.2017 se žáci 3. a 5. ročníku účastnili matematické soutěže Klokánek v kategoriích Cvrček a Klokánek. Mezi nejlepší řešitele našich třeťáků patří David Nowický, Vojta Hrubý a Matěj Mazur. V páté třídě byli nejúspěšnější Barbora Kubcová, Jan Válek a Petra Koníčková. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.
 

Soutěž ŠD

Dne 16. 3. 2017 proběhla ve školní družině starších žáků soutěž ve vytrvalosti. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: dřepy, kliky a běh. Nejlepší z chlapců byl Jan Válek a nejlepší z děvčat Petra Koníčková, oba žáci pátého ročníku. Gratulujeme.
 

Beseda s žáky třetího ročníku

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 mezi žáky proběhla beseda na téma Šikana s panem Bc. Tomášem Veličkou, který v naší škole již na toto téma měl besedu s rodiči žáků. Beseda proběhla v komunitním kruhu, žáci si povídali na téma šikana a vztahy mezi žáky ve třídě. Pan Velička s nimi vytvářel modelové situace a na závěr provedl s žáky diagnostiku třídního kolektivu pomocí dotazníku. Po měsíci bude provedeno hodnocení zlepšení vztahů ve třídě a na základě tohoto vyhodnocení navážeme na další spolupráci v Preventivním programu na zlepšení vztahů ve třídě.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Beseda_ve_3._rocniku_SIKANA

Už budu školákem Rumcajs a obr

V úterý 7.3.2017 jsme opět přivítali v naší škole budoucí prvňáčky. Tentokrát byla přichystána také beseda pro rodiče na téma "Nebojme se zápisu". Paní ředitelka si pro rodiče připravila přednášku o tom, co by děti měly při vstupu do školy zvládat a jaké dokumenty budou potřebovat při zápisu do 1. třídy. Ani děti nezahálely a pomáhaly Rumcajsovi ubránit se před obrem. Z kostek poskládaly a spočítaly, jak velký by mohl být obr, který chtěl zničit les Řáholec. Zachránily blesk z medu, když ho zkoušely kreslit a také ho hledaly ukrytého pod obrázky. Nakonec vše dobře dopadlo a děti si poskládaly klobouk Rumcajse, který si s drobnou sladkostí odnesly jako odměnu.
 

Sběr starého papíru