červen 2014

 

Výlet do Jakartovic

 

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 jsme jeli do Jakartovic povozit se na koníčcích. Maminka našeho žáka J. Vavroviče nám tam pronajala stáj a žáci se měli možnost povozit na koníčcích, které potom odměnili jablíčky a mrkvemi. ¨

 

V místním penzionu jsme se občerstvili palačinkami a hranolkami a krásnou procházkou nad stájemi jsme pozorovali koně a oslíka. Čekání na autobus jsme si zpříjemnili na skluzavce a kolotoči u penzionu.

Slezské muzeum v Opavě

 

V úterý 24. 6. 2014 jsme se vypravili do Opavy navštívit nově otevřené a zrekonstruované muzeum. K vidění byla zvířata, která si žáci mohli vyhledat i na počítačích a dozvědět se tak ještě další informace, historie muzea, nábytek, sklo, poorcelán, dobové fotografie i oblečení. Žáci si prošli i tajemnou jeskyni, do které dostali helmy se svítilnou. Na cestu domů jsme si zakoupili drobné suvenýry a výbornou zmrzlinu.

 

Větrný mlýn Choltice

 

V pondělí 23. 6. 2014 jsme se vypravili na větrný mlýn Choltice, kde nás přivítal a celou dobu provázel a poutavě vyprávěl o historii mlýna pan Romfeld. Žáci se dozvěděli, jak se dříve mlelo obilí, prohlédli si staré pracovní nářadí, některé dřevěné stroje si mohli sami vyzkoušet. Pan Romfeld nakonec zahrál na harmoniku a společně s námi zazpíval staré české písničky.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Prazdninovy_provoz

 

Slavnostní předávání vysvědčení 5. ročníku

V pátek 20. června odpoledne se rodiče a žáci pátého ročníku sešli na zámku, kde jim bylo slavnostně předáno vysvědčení a rozloučili se s naší školou. Na začátku programu vystoupil pan starosta Jan Raida, který žákům popřál mnoho úspěchů na nových školách, poté vystoupili s krátkým programem žáci druhého a třetího ročníku. Třídní učitelka Dana Kaliková v krátkém proslovu mimo jiné poděkovala žákům za velmi pěknou prezentaci se kterou se s ní rozloučili, poděkovala rodičům za trpělivost a vedení svých dětí až do pátého ročníku a popřále všem hodně krásných chvil s novými spolužáky. Všichni žáci pak dostali vysvědčení a zapsali se do pamětní knihy. 
Páťáci poté poděkovali rodičům i učitelům za trpělivost a píli, které s nimi měli po celých pět let. Rodiče poděkovali, rozdaly se dárky a všichni se odebrali do místní restaurace, aby sladkým pohárem ukončili pětiletou docházku do ZŠ v Litultovicích.
 

Dopolední předávání vysvědčení 

2.třída3.třída

Beseda v místní knihovně

Ve čtvrtek 19.6.2014 navštívili žáci knihovnu v Litultovicích.

 

Výlet do ZŠ ve Slavkově

V pátek 13. června 2014 žáci pátého ročníku navštívili ZŠ ve Slavkově, aby se seznámili s prostředím školy, budoucími učiteli a třídou, kterou budou v příštím školním roce navštěvovat. Žáky a učitelky přivítal ředitel školy Mgr. František Hodný, představil jim budoucí paní učitelky, následovala prohlídka budovy školy. Pro žáky připravily paní učitelky program v samotných třídách formou her v komunitním kruhu, následovalo sportovní zápolení na školním hřišti.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/ZS_Slavkov_cerven_2014

Školní výlet druhého a třetího ročníku

11. června na výlet odjeli žáci druhého a třetího ročníku do Mladečských jeskyní a na hrad Bouzov do historického areálu“Galerie v podhradí“.

 

Školní výlet pátého ročníku

Ve dnech 11. a 12. června se uskutečnil výlet pátého ročníku do našeho hlavního města Prahy. Tomuto výletu předcházela malá příprava, žáci zpívali písničky o Praze, v hodinách výtvarné výchovy historickou Prahu kreslili a složili si svatováclavskou korunu. Žáci se seznámili s historickou Prahou, prošli Václavské náměstí, Karlův most, Malostranské náměstí, Pražský hrad, Petřín, vyzkoušeli si jízdu lanovkou, tramvají i metrem. Vlakem se dopravili tam i zpět. Nebáli se vyzkoušet konverzaci v jazyce anglickém a navázat tak spolupráci s žáky z Francie, Itálie a Polska. Děkujeme rodičům za pomoc při dopravě dětí do Opavy a zpět a celkovou přípravu dětí na výlet.

Před sv. Václavem

Odpočinek na Petříně

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vylet_2014_Praha_paty_rocnik