Červen 2017

 

Vycházka k řece

V úterý 27.6.2017 se třeťáci a páťáci vypravili do lesa k řece Hvozdnici. Po cestě hledali v krajině zajímavé stavby, místa nebo věci, které si museli zapamatovat. U řeky jsme si posvačili a děti se brodily a stavěly kamenné stavby na mělčině. Po návratu všechny děti vyzkoušely svou paměť a musely napsat vše, co jsme cestou vysledovaly. Nakonec jsme si zahráli lidské pexeso. Den jsme se si krásně užili. 

 

Znalostní soutěž 

V rámci spolupráce mezi školami ZŠ V Litultovicích a ZŠ v Hlavnici se žáci 1. stupně zúčastnili znalostní soutěže v Ostravě-Vítkovicích, pořádanou agenturou Hello. Za 2. a 4. ročník soutěžili žáci v matematice a hudebních nástrojích ze ZŠ v Hlavnici. Za litultovskou školu soutěžila Bára Kubcová z 5. ročníku v jazyce anglickém a Matěj Galusik a Jakub Mazur ve zdravovědě. Gratulujeme.
 

Školní výlet

Ve středu 14. 6. 2017 jsme se vydali historickým autobusem s panem Trlicou do Ostravy-Vítkovic, kde jsme navštívili Svět techniky. Žáci si mohli vyzkoušet technické vynálezy od parního stroje až po kosmické moduly. Při procházce po stopách románů Julese Verna se seznamovali s řadou objevů, které poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku. Z Vítkovic jsme se přesunuli do Hvězdárny, kde žáci poutavým způsobem pronikli do tajů sluneční soustavy. Jako bonbónek na dortu byl velký zážitek dětí jízdou historickým autobusem, tímto panu Trlicovi děkujeme za nevšední zážitek.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vylet_U6_Ostrava

 

Den dětí

Čtvrtek 1. 6. 2017 patřil žákům naší školy, kteří tento den slavili Den dětí. Paní učitelky připravily pro žáky dopoledne plné her a zábavy. Žáci ve smíšených družstvech vyráželi po absolvování prvního stanoviště v podobě odkrývačky na interaktivní tabuli do terénu směrem k lesu, kde získávali body za další splněné úkoly. Vyzkoušeli si svou pozornost, zručnost a znalosti z přírodovědy a zdravovědy.  Všichni jsme se setkali u skály, kde nám pan Václav Kalus připravil vše potřebné k opékání špekáčků, za což mu děkujeme. Po návratu do školy došlo k vyhodnocení jednotlivých družstev. Krásné dárky pro všechny žáky nám zasponzorovaly Potraviny Zina v Bohdanovicích, moc děkujeme. Také ve školní jídelně paní kuchařky usmažily dětem jejich oblíbený řízek a žákům připravily balíčky plné vitamínů.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_deti_1.6.2017

Pohádková příroda s budoucími prvňáčky

V úterý 6. 6. 2017 v odpoledních hodinách proběhlo poslední pohádkové setkání s našimi budoucími školáčky v tomto školním roce. Paní učitelka Mgr. Lenka Krömrová připravila soutěžní odpoledne s pohádkovými postavičkami. Děti lovily rybičky, Rumcajsovi házely šišky do klobouku, Cipískovi pomáhaly nosit vodu a zalévat les a skřítkům zdolávat překážky. Děti si prošly bludištěm a společně s rodiči lesem. Kresbou na chodníky si nakreslily oblíbené pohádkové postavičky. Za velkou snahu a zručnost si vysoutěžily pěkné odměny. Na příští setkání v novém školním roce se na nové školáčky těší paní učitelky.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_den_deti_6.6.20017