Duben 2013

REJ ČARODĚJNIC

Letos poprvé dne 30. dubna žáci první tídy slavili "rej čarodějnic". Přišli do školy v čarodějnickém oblečení a po celý den probíhala kouzelná výuka.

Foto: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_carodejnic

 

DEN ZEMĚ

Všechny třídy se připojily k oslavě Dne Země nejen tento den, ale také v malých třídních projektech.

Prvňáci nahlédli to tajů mraveniště, které si nakreslili a získané informace tam dále zapisovali nebo zakreslovali. Poznali vílu voděnku, od které se dozvěděli o vodním toku, kde všude vodu potřebujeme a jak ji neznečisťovat.

Čtvrťáci v hodinách anglického jazyka probírali zvířata na planetě Zemi. Používali domina, opakovali si, kolik názvů zvířat znají a vypracovali jednoduchý projekt, kdy měli zvíře nakreslit, uvést jeho název, co umí, kde žije a čím se živí.

Druháci se ve výtvarné výchově věnovali čápům, kteří k nám i tento rok zavítali, a jejich prostředím, kde žijí.

Nakonec všichni žáci společně zjišťovali, jak pomoct naší Zemi od odpadků a také vyzdobili krabice, do kterých třídíme ve škole odpad.

Fotozslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_2013

DEN MLÁĎAT

V pátek 26. dubna všichni žáci shlédli výstavu živých mláďat na školním statku v Opavě.

 

LOUČENÍ SE ZIMOU

V pátek 12.4.2013 jsem se pokusili rozloučit se zimou. Vyrazili jsme na školní zahradu a využili jarní sněhové nadílky pro tvorbu staveb ze sněhu. Stavby se dětem povedly a měly ze své práce radost. Teď jen doufáme, že jsme se se zimou opravdu rozloučili.