Listopad 2012

SLAVNOST SLABIKÁŘE

Dne 8. listopadu 2012 proběhla v první třídě, v rámci Dne otevřených dveří, „Slavnost slabikáře“. Děti si musely svůj slabikář vybojovat při záchraně princezny Aničky před zlými pohádkovými postavami. Plnili úkoly týkající se čtení a za splněný úkol dostaly klíč, který jim otevíral dveře k princezně. Nakonec byla princezna zachráněna a od královny dostaly odměnu – svůj slabikář

Více foto zslitultovice.rajce.idnes.cz/Slavnost_slabikare

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 8.11. jsme otevřeli dveře naší školy pro všechny rodiče, prarodiče a známé našich žáků. V každé třídě probíhala výuka jako každý čtvrtek a tak se mohli všichni podívat, jak jejich děti pracují ve škole a jak se učí v různých předmětech. Některé úkoly si mohli s žáky vyzkoušet i jejich rodiče.

Více fotek zslitultovice.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_8.11.2012

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PODZIM 2012

V sobotu 9. listopadu pořádal městys Litultovice Vítání nových občánků, kterého se zúčastnili také naši žáci. Program připravila paní učitelka Mgr. Leona Seidlová. Všem žákům, kteří přivítali naše nové občánky, děkujeme.

 

BESEDA PO HASÍK

Pro žáky 2. ročníku byla připravena beseda požární ochrany Hasík. Tato beseda probíhá ve dvou hodinách. 13. listopadu v 800-9.00 a 20. listopadu od 7.45 - 8.45 hodin. Žáci se naučili, jak se mají zachovat při požáru, jak si dávat pozor, abych požár nezpůsobil apod.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Hasik_2012

VYHODNOCENÍ SBĚRU KAŠTANŮ A ŽALUDŮ

 

Také tento rok se naše škola zapojila do sběru kaštanů a žaludů. Celkem jsme nasbírali 468 kg kaštanů a 79 kg žaludů. V každé třídě jsme vyhodnotili 3 nejlepší sběrače, kteří budou odměněni.

Nejlepší sběrači školy:

Kaštany: Schwarz Radim, Beníšková Klárka, Ondráčková Kateřina

Žaludy: Skřontová Alžběta, Kubcová Barbora, Malíková Adéla

 

VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO A HUDEBNÍHO KROUŽKU

       V úterý 20. listopadu pozvali žáci dramatického a hudebního kroužku do základní školy děti a učitelky z mateřské školy a ostatní žáky, kteří nenavštěvují tyto kroužky, a předvedli nám velmi pěkné představení. Největší úspěch sklidila scénka se zlobivým pejskem.

foto:zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_dramatickeho_a_hudebniho_krouzku

ADVENTNÍ VÝSTAVA NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE V OPAVĚ

V pátek 30. listopadu jsme navštívili Adventní výstavu na  zemědělské škole v Opavě. Hned u vchodu jsme postáli před živým betlémem. V prvním patře nás čekalo překvapení v podobě Stvoření světa a ve druhém patře peklo s živými čertisky. Podívali jsme se na různé vyrábění adventní výzdoby, koupili si různé ozdoby k vánocům a naladili se na báječnou atmosféru vánoc.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Advent_v_SZS_Opava

DÍLNA RODIČŮ

Odpoledne 30. listopadu přišlo do školy 16 rodičů (někteří i se svými dětmi), aby vyrobili prodejní ozdoby k vánocům. Do výroby se zapojily také učitelky naší školy. Atmosféra byla pracovní, ale i přesto jsme se u práce příjemně bavili. 

Velké poděkování patří paní Andreji Kubcové a paní Monice Lhotské, které pro nás veškerou práci nachystaly a nakoupily.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_dilna