Listopad 2013

Advent na Zemědělské škole v Opavě

V pátek 29.11.2013 žáci pátého ročníku navštívíli adventní výstavu na Zemědělské škole v Opavě. Žáci si prohlídli výstavu čertů, poslechli si koncert pěveckého sboru a prošli prodejní výstavu. Nakonec si také zasporotovali v místní tělocvičně, kde zdolávali horolezeckou stěnu. 

Úprava parku u kostela 

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Uprava_parku_u_kostela

Odměňování za sběrovou činnost

V pátek 15. listopadu byli žáci odměněni za sběr starého papíru a sběr přírodnin. Vítězům byly předány krásné ceny. 
 

Výchovný koncert

V pondělí 11. listopadu 2013 byl pro naše žáky pořádán výchovný varhanní koncert v místním kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích. Žáci se dozvěděli, co to jsou rejstříky, pedály, klávesy, vyslechli si skladby J. S. Bacha, vánoční hudbu, improvizaci, skladbu zahranou pouze pedály. Překvapením pro ně bylo, že největší varhany mohou vidět v Olomouci a výrobou varhan proslulo nedaleké městečko Krnov.

 

 

Vítání občánků

V sobotu 9.11.2013 se žáci naší školy podíleli na vítání občánků Litultovic. Pro naše nejmenší si připravili několik básniček a písničky na flétnu. Všem dětem, které se účastnili vítání občánků, děkujeme. 

 

Halloween ve škole

Tento rok jsme Halloween ve škole oslavili v pondělí 4. listopadu. Žáci se převlékli do strašidelných obleků a učitelé jim připravili halloweenské učení. Druháci , vyrobili si ducha ze sáčků, masku pavouka a naučili se písničku Strašidýlko Emílek, třeťáci vyráběli lucerničku a páťáci si v rámci jazyka anglického povídali o tradici Halloweenu, hráli hry k Halloweenu, zpívali strašidelné písničky a vypracovávali pracovní listy. Celé strašidelné učení jsme zakončili halloweenským průvodem po Litultovicích. Navštívili jsme obecní úřad, kde děti dostaly sladkou odměnu.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Hallowenn_2013