Listopad 2016

 

První adventní pondělí

Na první adventní pondělí 28.11.2016 jsme se sešli v prvním patře, kde jsme získávali informace o adventních věncích a pracovali ve věkově smíšených skupinách. P.uč. Lenka Krömrová si pro žáky připravila význam jednotlivých částí adventního věnce, kde prvňáčci vystřihovali obrázky, starší žáci četli hesla k obrázkům a společně ve skupině dávali hesla a obrázky dohromady. Nakonec si každá skupina mohla vybrat jednu ozdobu, která patří na adventní věnec a sami si ji mohli připevnit na korpus adventního věnce. Tento rok se nám povedl krásný společný adventní věnec. 
 

Pozvánka na vánoční výstavu

 

Divadlo loutek v Ostravě - BROUČCI

V pátek 18. listopadu jsme navštívili divadlo loutek v Ostravě, kde jsmé shlédli loutkové představení "Broučci".

Dílna rodičů

V pátek 18. listopadu se sešel klub rodičů s dětmi, aby vytvořili vánoční ozdoby na výstavu a jarmark.
 
 

Vítání občánků v Litultovicích

V sobotu 12. listopadu 2016 na žádost kulturního výboru připravilo 7 žáků (B.Pavelková, B. Jurošová, K. Albertová, D. Bělaška, S. Mašlaňová, A. Pavlíček a Z. Kristiánová) s paní učitelkou Seidlovou krátký program, aby tak přivítali nové občánky městyse Litultovice.

Hádej, hádej, hadači

Žáci 5. ročníku si ověřili své znalosti ve školní družině v soutěži Hádej hlavní města. Na 1. místě se umístila B. Černá, B. Pavelková a M. Pavlíčková. Gratulujeme.
 

Sportovní soutěže

Ve školní družině starších žáků proběhla soutěž v hodu na cíl a ručním tenise. Na 1. místě se umístil Jan Válek, 2. místo obsadil Petr Kaňák a 3. místo náleží Radimovi Schwarzovi. Gratulujeme.
 

Turnaj ve stolní kopané

Mladší žáci se utkali ve stolní kopané. Z třetího ročníku byli nejúspěšnější: 
J. Mazur, D. Nowický a V. Gregořicová a z prvního ročníku J. Mathias, A. Pavlíček a S. Mašlaňová. Gratulujeme.
 

Už budu školákem

Listopad - S Křemílkem a Vochomůrkou

Poprvé jsme se sešli s předškoláky 8. 11. 2016. Připravili jsme pro ně seznámení se všemi učiteli a vychovatelkami a pohádku „Jak Křemílek a Vochomůrka měli hodiny se zlou kukačkou“.  Paní učitelka četla dětem pohádku, pro děti měla připraveny pracovní listy, kde vyhledávaly kukačky schované v hrncích, uvolňovaly si ruku pomocí dokreslování ciferníku hodin, společně slabikovaly slova věcí, které by se vešly nebo nevešly do hrnců u Křemílka a Vochomůrky a také nezapomněly vyhnat zlé kukačky pomocí písničky o kocourovi. Nakonec si poskládaly puzzle Křemílka a Vochomůrky a dostaly domácí úkol, kde mají vyhledat rozdílné kocoury. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Uz_budu_prvnakem_2016_Z_mechu_a_kapradi

 

 

Návštěva dětí z MŠ Hlavnice u prvňáků

V pátek 4.11.2016 nás ve škole navštívili předškoláci z MŠ v Hlavnici. Podívali se na dvě vyučovací hodiny našich prvňáčků, poslechli si,  jak pěkně už čtou a počítají. Všechny děti se aktivně zapojily do vyučování, vytleskávaly slabiky, pracovaly na interaktivní tabuli a společně si vypracovaly pracovní list. Naši prvňáčci jim na závěr zahrály pohádku O veliké řepě.

Děti z Hlavnice se před odjezdem domů ještě proběhly v naší sportovní Hale.

Návštěva dětí z MŠ Litultovice u prvňáků

Také v pátek 4.11.2016 se na naše prvňáčky přišly podívat i děti z MŠ v Litultovicích, a to třetí vyučovací hodinu. I jim naše děti ukázaly kolik se toho už naučily a také si s těmito dětmi zahrály a zapojily se do práce ve vyučování. Na závěr nám pro změnu děti ze školky zazpívaly pár písniček. 

 

Soutěž v Piškvorkách

 
Ve školní družině se utkali žáci 3. ročníku v Piškvorkách. Nejvíce se dařilo Davidu Nowickému, Matěji Galusíkovi a Vašíkovi Polákovi. Gratulujeme. Všichni si zasloužili sladkou odměnu.