Prosinec 2012

 

ZPÍVÁNÍ A ROZSVĚCOVÁNÍ STROMU U ZÁMKU

Tradičně první adventní neděli otevíráme očekávání vánoc před zámkem v Litultovicích vystoupením dětí z mateřské i základní školy. Letos 2. prosince před 17. hodinou začal padat sníh a úžasně navodil slavnostní adventní atmosféru. Po krátkém úvodu předneseném starostou se v městyse rozsvítil vánoční strom a dětem se rozsvítily oči. 

Poté následovalo velmi pěkné a působivé vystoupení dětí z mateřské školy. Vystřídali je žáci ze základní školy, kteří tuto sváteční atmosféru ukončili zdařilým kánonem Bratře Kubo.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zpivani_u_stromku

ADVENT V NAŠÍ ŠKOLE

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Advent_ve_skole

PRVNÍ ADVENTNÍ PONDĚLÍ

3.12.2012 

 První adventní zapalování svíce si pro žáky připravila paní učitelka Krömrová. 

VÁNOČNÍ ZVYKOSLOVÍ

Dne 5. 12. 2012 jsme jeli do DDM v Opavě. Pro děti byl připraven bohatý kulturní program: povídání o vánočních zvycích ve Slezsku, slezské vánoční koledy, cimbálová muzika, mikulášská nadílka a vánoční dílny pro děti, kde si vyrobily čerta, svícen z perníku a panenku, kde musely ukázat svou zručnost i při šití. Po příjezdu do školy všechny čekala druhá mikulášská nadílka a povídání o sv. Mikuláši.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Mikulas_v_Dome_deti

DRUHÉ ADVENTNÍ PONDĚLÍ

10.12.2012

Druhé zapalování svíce si připravila paní učitelka Seidlová. Žáci doplňovali křížovku a lepili rozstříhaný obrázek svaté Lucie.

 

TŘETÍ ADVENTNÍ PONDĚLÍ

17. prosince jsme se opět setkali u adventního věnce. Třetí adventní svíci zapálila paní ředitelka Kaliková. Paní učitelky Krömrová a Seidlová si připravily povídání a úkoly k vánočním zvykům. 

 

Výstava ZIMNÍ KRAJINA

Před vánočními prázdninami jsme uspořádali výstavu na téma -  Zimní krajina. Všichni, kteří ji navštívili, mohli shlédnout výrobky žáků naší školy, koupit si přáníčka, perníky a spoustu dalších vánočních ozdob.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_vystava

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Ve středu 19. ledna jsme pozvali rodiče, sourozence a příznivce naší školy na vánoční besídku. Žáci první třídy předvedli koledování  - Zachráněné vánoce, druhá třída –Oslíkův příběh a čtvrtá třída – O podivuhodném sněhulákovi. Společně s hosty jsme si zazpívali koledy, program doplnili žáci o anglické koledování, předvedli jsme taneční i hudební vystoupení. Ve čtvrtek 20. ledna jsme do školy pozvali děti z MŠ a seniory z Litultovic.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vanocni_akademie

 

VÁNOČNÍ KVÍZ A POSEZENÍ U STROMKU

V pátek 21. prosince 2012 dopoledne se všichni žáci rozdělili do několika skupin a zahráli si hru - RISKUJ s otázkami spojenými s historií vánoc, adventem a zvyky, které se dodržují ve vánočním období.  Poté se rozešli do tříd ke svým stromečkům, kde si spolu s třídními učitelkami povídali o vánocích, předali si dárky a popřáli si do nového roku 2013.