prosinec 2013

 

Rozloučení s rokem 2013

K rozloučení s adventem jsme připravili prezentaci školy - Advent v ZŠ Litultovice 2013.
 

Posezení u vánočních stromků ve třídě

Poslední školní den před prázdninami si děti ve svých třídách uspořádaly posezení s rozdáváním dárků.
 

Vánoce pro MŠ a seniory

Také naši senioři se přišli podívat na vystoupení dětí.

Vánoční akademie

Akademie se vydařila, děti se snažily a pro rodiče si připravily pohádky, písničky a povídání o zvířátkách v zimě a Vánocích.
 

Vánoční výstava - VÁNOCE V LESE

Letos jsme výstavku přizpůsobili tématu Vánoce v lese, děti vyrobily zvířátka a nazdobily stromky.
  
 
 
 

3. zapalování svíce

Třetí adventní zastavení bylo věnováno Štědrému dni a svátku Tří králů. Děti si v křížovce zopakovaly znalosti o Vánocích.
 

Dílna Klubu rodičů

Vánoční čas je čas pohody, kdy se každý rád zastaví, poslechne si koledy a pohádky a  povídání. Také děti naší školy si takové vystoupení připravily pro své rodiče, a to na úterý 17.prosince 2013 v 16,00 hodin.Všechny srdečně zveme a věříme, že se vám bude líbit.

 

2. zapalování svíce

Paní učitelka Leona si připravila povídání k adventu. Poté žáci lepili na adventní svíce dvojice slov o zimě.

 

Mikuláš ve škole

Ve škole byl Mikuláš! Ze tříd se ozýval zpěv čertíků a čertic, samé budliky, budliky, každou třídu navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Asi jsme byli moc šikovní a hodní, protože jsme dostali balíčky s dobrůtkami. Děti odměnily Mikuláše básničkami a písničkami a slíbily, že budou i nadále hodné.

 

1. adventní zapalování svíce

Paní učitelka Lenka si připravila povídání ke svátku Barborek, které doplnila učivem českého jazyka a prvouky pro všechny ročníky naší školy.

 

Setkání s budoucími prvňáky

V úterý 3. prosince 2013 se v naší škole poprvé uskutečnila pracovní dílna pro budoucí prvňáčky zaměřená k Vánocům. Děti se seznámily s budovou školy, vyzkoušely si svou pozornost poslechem pohádky, uvolňovacími cviky nakreslily na vánoční stromečky řetězy, hledaly cestu zajíčkovi lesem, ve dvojicích i skupinkách pátraly po dvojici stejných ozdob na stromečky, které na ně následně nalepily. Za svou šikovnost a zručnost si všechny děti zasloužily sladkou odměnu. Veškeré dění a aktivity s dětmi pozorovali rodiče dětí, sledovali práci svých dětí, zapojení v kolektivu a práci učitelek s dětmi. Příští měsíc se s malými školáčky setkáme přímo u zápisu. Pracovní dílničky budou připravovány pro budoucí prvňáčky každý měsíc.

 

Zpívání u rozsvěcování obecního stromu

V neděli 1. prosince 2013 naši žáci vystoupili s vánočními koledami před budovou zámku. Zahájení patřilo panu starostovi Janu Raidovi a vystoupení dětí z MŠ a žáků ze ZŠ. Na závěr byla slavnostně zapálena první adventní svíce. A protože začíná advent, škola zakoupila všem žákům adventní kalendáře, aby žáci mohli pomalu odpočítávat dny blížících se Vánoc, na které se jistě moc těší.
 

Úspěch litultovských žáků ve výtvarné soutěži

Jako každým rokem, tak i letos slaví naši žáci úspěchy ve výtvarných soutěžích. Ve výtvarné soutěži „Ahoj z prázdnin“ 2. místo ve své kategorii obsadila Alžběta Skřontová a čestné uznání Klárka Beníšková, obě z 5. ročníku.                                                                                                               

                                                                                                Gratulujeme.