Únor 2014


Hudební soutěž  DO-RE-MI.

Ve čtvrtek 27. února 2014 se ve školní družině konala hudební soutěž DO-RE-MI,na téma zvířata a příroda, který je součástí projektu Učíme se přírodou, do kterého se všechny ročníky v tomto školním roce zapojily. Jednotliví soutěžící se moc a moc snažili, doprovázeli svůj zpěv hrou na klavír, flétnu nebo na Orffovy hudební nástroje. Všichni slyšeli zasloužený potlesk. Byla udělena tři první místa: Adélce Malíkové, Adélce Beníškové a triu ve složení Anička Nádeníčková, Adélka Dluhošová a Jana Bednaříková, porotou byli samotní žáci, odměny za tuto soutěž získali všichni soutěžící.                 Gratulujeme.

 

Už budu prvňákem - Masopustní tvoření

V úterý 25. února 2014 jsme se již potřetí setkali s našimi budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Celá hodina byla zaměřena na Masopust, společně jsme si četli pohádku, počítali jsme karnevalové masky, skládali puzzle, zpívali písničku, hádali hádanky. Všechny děti byly moc šikovné a dostaly zaslouženě sladkou odměnu.

 

Olympiáda ve víceúčelové hale v Litultovicích.

V pátek 21.2.2014 v rámci sportovního kroužku, který probíhá každý pátek ve víceúčelové hale, se konala pro všechny žáky naší školy olympiáda. Žáci soutěžili v těchto sportovních disciplínách, jako sprint, slalom, koulení míčů na cíl, střelba na branku. Žáci se také utkali ve štafetě a nakonec ve vybíjené. Všichni se moc snažili, žáci pátého ročníku asistovali u jednotlivých stanovišť a byli mladším žákům nápomocni radou či povzbuzením. Z olympiády si všichni odnesli olympijské medaile a sladkou odměnu.  

                                                                                                                          Sportu zdar!

Foto: zslitultovice.rajce.net/Zijeme_olympiadou

Taneční soutěž ve ŠD

V pondělí 17. února 2014 v obou odděleních školní družiny probíhala taneční soutěž dvojic na tanečních podložkách řízených počítačem. Ve školní družině žáci během měsíce ledna tanec trénovali a na soutěži se pak ukázalo nejen, kdo trénoval, ale také kdo má rytmus v těle.

Výsledková listina:

1.     Adélka Beníšková 2.ročník

2.     Peťa Kaňák 2. ročník

3.     Barča Kubcová a Kubík Janečka 2. ročník 

Foto: zslitultovice.rajce.net/Soutez_v_rytmice

Olympijské hry v naší škole

Olympijské hry prožívají i naši žáci školy, pro které jsou připraveny sportovní aktivity, žáci úspěšně reprezentovali naši školu v okresním kole v plavání, taneční soutěží pokračovali a v pátek nás čeká miniolympiáda ve víceúčelové hale.

Módní přehlídka v 1. oddělení ŠD

V rámci oslav Dne svatého Valentýna žáci  v pátek 14.2.2014 připravili v 1. oddělení ŠD módní přehlídku. 

Oslava Valentýna ve škole.

V pátek 14. 2. 2014 žáci pátého ročníku oslavili v hodinách anglického jazyka a výtvarné výchovy Den svatého Valentýna, a protože je pro tento svátek příznačná červená barva, odpovídalo tomu i jejich oblečení. Pro žáky byly připraveny do hodiny anglického jazyka na interaktivní tabuli pracovní listy a ve výtvarné výchově si vyrobili valentýnky.

FOTO zslitultovice.rajce.idnes.cz/Uceni_na_sv._Valentina

Okresní soutěž v plavání.

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se v Městských lázních v Opavě konala okresní soutěž v plavání, a protože také prožíváme olympiádu a úspěchy našich sportovců, tak jsme si v průběhu dvou týdnů naplánovali sportovní aktivity, mezi které také patřilo i plavání. Naši školu prezentovali tito žáci: za druhý ročník Adélka Beníšková, za třetí ročník Martin Bokiš, Jan Vítek a Šimon Nádeníček a za pátý ročník Anička Nádeníčková, Adélka Dluhošová a Jiří Hadaš. Všichni se moc a moc snažili, konkurence byla obrovská, vždyť se tam sešlo asi na 200 žáků škol z Opavy a okolí. 2. místo obsadila a stříbrnou medaili a diplom dostala Anička Nádeníčková z pátého ročníku.  Za reprezentování školy dostali všichni žáci sladké odměny a Anička za druhé místo kosmetický balíček. Gratulujeme. Děkujeme rodičům, kteří přišli fandit a povzbuzovat svoje děti a zajistili jim odvoz domů. Dále také děkujeme obecnímu úřadu za zajištění odvozu dětí do bazénu.

foto:zslitultovice.rajce.idnes.cz/Plavecka_soutez

Beseda s hasiči HASÍK

11.2.2014 k druhákům zavítali hasiči na druhou lekci. Tentokrát přinesli velikého plyšáka Hasíka, který měl v kapse schovanou odměnu pro všechny žáky. Také tato lekce byla zajímavá, protože se žáci naučili, jak opouštět hořící prostor a jak se postarat o mladší sourozence při požáru. Hasiči dětem ukázali hlásiče požáru, které by mohly mít doma, vyzkoušely si, jak je těžký hasící přístroj a hasiči také zjišťovali, zda žáci vědí, kde je ve škole hasící přístro. Žáci, za svou snahu se všechno naučit, dostali pěkné odměny. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Hasik

Jarní prázdniny