Únor 2015

 

Módní přehlídka

Ve středu 25. 2. 2015 se v odpoledních hodinách konala módní přehlídka, kterou uspořádaly žákyně třetí třídy. Modely byly velmi nápadité, určené na léto k vodě, ale i do společnosti. Každý si vybral oblíbený model a v rámci výtvarného kroužku nakreslil. Naše modelky byly za snahu a přípravu odměněny.

 

Soutěž ŠD v tanci

V pondělí 23. 2. 2015 se v rámci obou oddělení školních družin konala taneční soutěž na podložkách řízené počítačem. Děti soutěžily ve dvojicích, kdy se musely soustředit na pokyny z počítače a zároveň podle těchto pokynů tančit. Mezi nejlepšími tanečníky z prvního ročníku byli: Bednaříková Tereza, Trlicová Lucie a Jiří Zemek a z třetího ročníku: Kubcová Bára, Koníčková Petra a Radim Schwarz. Gratulujeme. Všichni zúčastnění získali sladkou odměnu a vítězové dárkové balíčky. 
 

Zahájení projektu "PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE"

 
V úterý 17.2. proběhlo v 1. třídě zahájení projektu "Pasování prvňáčků na čtenáře". 
 

A co že je to Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny?

Pasování prvňáčků na čtenáře – neboli loučení se Slabikářem  je akce určena pro prvňáčky základní školy pořádaná ve spolupráci se SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky)  v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Aby mohli být žáci mečem pasováni na rytíře čtenářského řádu, musí ukázat, že už umí číst a že se mohou stát čtenáři knihovny. Smyslem akce „Pasování prvňáčků na čtenáře“ je přivést žáky prvních tříd do knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti“. Naše knihovna s paní knihovnicí Evou Batkovou se zapojila do zmíněného projektu. 

 
 

Oslava Valentýna

 
Žáci 4. ročníku v hodinách anglického jazyka si připomenuli svátek svatého Valentýna, vyprávěli si o tom, kde ten svátek vznikl, kdo to byl svatý Valentýn a naučili se jednu velmi starou anglickou říkanku a zazpívali písničku Roses are red. Žáci vyplňovali pracovní list, kde se seznamovali s novou slovní zásobou, v učebnicích anglického jazyka našli jednoduchou valentýnku, kterou si mohli vyrobit.
 
 

Zimní olympiáda

I na zbytcích sněhu jsme dokázali uspořádat zimní olympiádu. Žáci si přinesli boby, které jsme zapřáhli do tzv. psího spřežení, které jezdilo slalom nebo se vůdce psího spřežení snažil za jízdy trefit míčkem na cíl, zachraňovali ztracená zvířátka ve sněhu atd. Každý si mohl vše vyzkoušet a netradičně se pobavit v hodině tělesné výchovy. Nakonec byl každý sportovec odměněn sladkostí.

 
 
 

Tonda Obal na cestách

 
Ve středu 4. února se děti ve škole zúčastily besedy na téma ochrany životního prostředí. Kromě toho, že si děti zopakovaly základní vědomosti o třídění odpadů, dozvěděly se i spoustu nových zajímavostí, to vše na praktických ukázkách a úkolech.
 

Rozloučení s Vánočním časem

 
V neděli 1.února odpoledne se v kostele v Litultovicích konalo setkání u příležitosti ukončení Vánočního času. Celý koncert uváděl pan farář, vystoupily tam mezi jinými i děti z naší školy. Zazpívaly několik zimních písní, přednesly i básně s touto tématikou a na Vánoce zavzpomínaly příběhem o narození Ježíška.
Děkujeme všem dětem, které na vystoupení přišly.