Září 2012

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

V pondělí 3. září na slavnostním zahájení jsme přivítali 17 nových prvňáčků. Po krátkém vystoupení žáků 4. ročníků přivítala paní ředitelka Mgr. Dana Kaliková všechny rodiče, žáky učitelé a ostatní hosty na slavnostním zahájení školního roku 2012/2013. Představila novou paní učitelku Mgr. Leonu Seidlovou, která bude učit druhou třídu. Dále seznámila všechny přítomné se změnami ve škole a poděkovala všem, kteří se podíleli na výstavbě nové sportovní haly. Poté promluvil ke všem přítomným starosta městyse Litultovice pan Jan Raida. 

Ve druhé části i noví prvňáčci přišli pro kytičku a uvítací list. V lavicích je čekaly dárky a pak už si je převzala jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Krömrová. My všichni jim přejeme krásný první rok ve škole, hodně chuti do práce a plno radosti z dosažených výsledků.

 

 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V HALE

Ve čtvrtek 13. září jsme pozvali základní školu Dolní Životice k nám na sportovní dopoledne. Jelikož tento den velmi pršelo, odložili jsme sportovní zápolení se školou Dolní Životice na jaro. My jsme však sportovali a vyzkoušeli jsme si soutěživost, zápolení a sportovní zdatnost. Za odměnu dostali všichni medaili a sladkou maličkost.

Více fotografií na https://zslitultovice.rajce.idnes.cz/Sportovni_dny_v_zari_2012

 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V HLAVNICI

 

V úterý 18. září nás pozvala hlavnická škola na sportovní dopoledne. Připravili pro nás spoustu soutěží ve sportu i vědomostech. Rozdělili jsme se spravedlivě do 10 smíšených družstev a plnili zadané úkoly.

 

Více fotografií na https://zslitultovice.rajce.idnes.cz/Sportovni_dny_v_zari_2012

 

BESEDA NA TÉMA KYBERŠIKANA

Ve středu 19. 9. 2012 přijeli zástupci z CPIV do 4. třídy, aby žákům vysvětlili pojem "KYBERŠIKANA" a zároveň je poučili o bezpečném internetu.

 

FOCENÍ PRVŇÁKŮ

21. září se vyfotili naši prvňáčci. Fotografie se všem moc líbily.