Září 2013

 

 

Sportovní dopoledne v Dolních Životicích

Školní rok jsme začali sportováním s dětmi sousední ZŠ v Dolních Životicích, a to ve čtvrtek 5. 9. 2013. Paní učitelky a vychovatelky dopoledne nazvaly „Sportování s indiány“.  Děti plnily sportovní i vědomostní soutěže, házely na cíl oštěpem, lovily bizony, zahrály si hry indiánů. Všem se dopoledne líbilo a na oplátku jsme pozvali děti ze Životic k nám.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Dolni_Zivotice_soutezeni_s_indiany 

Sportovní dopoledne v Hlavnici

V úterý 10. září, jsme soutěžili také s dětmi ZŠ Hlavnice na jejich hřišti, „Šmoulí dopoledne“ se vydařilo, přálo nám i počasí. Také děti ze ZŠ Hlavnice jsme pozvali na oplátku do Litultovic.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Hlavnice_-_Smouli_dopoledne