Sponzoři školy

Královský tisk

Tiskárna Královský tisk žákům 5. ročníku přispěla na tisk absolventských triček.
Žáci 5. třídy děkují.

Potraviny Zina

Paní Šimíčková věnovala našim dětem dárky na dětský den. 

Všichni žáci moc děkují.

Uniron s.r.o

Firma Uniron poskytla škole formou sponzorského daru zásobníky na papírové ručníky a toaletní papíry.

Děkujeme za žáky školy.

 

Fa Nádeníček

Fa Nádeníček pro nás vyrobila skříňky do všech tří tříd. Sponzorsky se podíleli na částce za skříňky.
Děkujeme.

Albertová Petra

Ve spolupráci s vedením základní školy Litultovice vznikl projekt, jehož hlavním cílem je hravou formou děti naučit jaké listy, květy, plody či šišky mají stromy nejčastěji se vyskytující v přírodě ČR. Tvůrcem nástěnné malby je maminka Karolínky Albertové, který nám dal další podnět pro práci v rámci přírodovědy a prvouky. Dalším krokem budou vytvořena plexiskla, do kterých budou žáci vkládat nasbírané přírodniny. Paní Albertová pro naši školu vytvořila "nástěnný herbář". 

www.atelier-albertova.cz Na těchto stránkách najdete další její práce a kontakt.

Děkujeme za krásný výukový materiál.

Fa Nádeníček

Tatínek Aničky a Šimona Nádeníčkových nechal ve své firmě zdarma pro naší školu vyrobit pult pod nástěnnou malbu v chodbě školy, kde mohou žáci ukládat přírodniny.

Děkujeme.

Pavlíček František

Dědeček od Matouše Kinšta nám ve škole upevnil interaktivní tabuli, připevnil pult pod nástěnnou malbu a pomáhá při drobných údržbách ve škole.

 

Děkujeme za drobné opravy v naší škole.

 

manželé Kubcovi

Rodiče Barunky Kubcové poskytli škole finanční sponzorský dar.

Děkujeme za všechny žáky školy.

firma OPTYS

Firma Optys nám nabídla grafickou přípravu kalendáře na rok 2014 zdarma. 

Děkujeme.

Vojenské lesy ČR

VLS škole věnovaly přírodovědné soubory, mapy, pexesa, záložky a mnoho dalších drobných dárků.

Děkujeme.

firma Model Obaly a.s.

Firma Model Obaly škole poskytla materiál do výtvarné a pracovní výchovy - výkresy na kreslení, vlnitou lepenku a další materiály z papíru. Dále nám firma poskytla drobné odměny pro žáky naší školy za celoroční projekt. 

Děkujeme.

Jurošová Renáta

Maminka Barbory Jurošové ve školním roce 2012/2013 vedla co 14 dní sportovní kroužek malých basketbalistů bez nároků na finanční odměny.

Děkujeme za vedení dětí naší školy.