Pasování prvňáčků na čtenáře

Zapojili jsme se do projektu s místní knihovnou "Pasování prvňáčků na čtenáře".
 

A co že je to Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny?

Pasování prvňáčků na čtenáře – neboli loučení se Slabikářem  je akce určena pro prvňáčky základní školy pořádaná ve spolupráci se SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky)  v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Aby mohli být žáci mečem pasováni na rytíře čtenářského řádu, musí ukázat, že už umí číst a že se mohou stát čtenáři knihovny. Smyslem akce „Pasování prvňáčků na čtenáře“ je přivést žáky prvních tříd do knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti“. Naše knihovna s paní knihovnicí Evou Batkovou se zapojila do zmíněného projektu.