Slavnostní pasování

Pasování prvňáků na čtenáře


V pátek 29. května jsme uzavřeli projekt „Pasování prvňáků na čtenáře.“ Ve čtyři hodiny odpoledne se sešli rodiče s dětmi první třídy na zámku ke slavnostnímu ukončení projektu, k pasování. 

Nejprve promluvil pan starosta Ing. Jan Birgus o svých čtenářských začátcích. Poté krátce vysvětlila paní ředitelka školy Mgr. Dana Kaliková vznik projektu a čtenářské začátky prvňáků.

Paní Eva Batková seznámila rodiče s průběhem projektu a pozvala pana krále, kterému žáci přečetli kousek pohádky o Čmeldovi a Brumdovi.

Po přečtení složili prvňáci slib čtenáře:

„Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek a příběhů, že se budu vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského, budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady a budu se k nim chovat s láskou a úctou.“

Po vyřčení slibu pan král pasoval každého prvňáka na čtenáře, ten se podepsal do pamětní knihy a byla mu předána jeho vlastní kniha a dárky.

Nakonec se všichni vyfotili.