Zlatovláska

V pondělí 20. dubna přišla knihovnice paní Batková, která si pro žáky připravila pohádku Zlatovláska od Karla Jaromíra Erbena. 
Nejprve žákům podala lístečky s nápisem zvířat, které po přečtení ztvárnili zvukem. 
Podle zvířátek poznali pohádku o Zlatovlásce a pohádku si společně přečetli. Ukázali si živou a mrtvou vodu a sestavili obrázek z puzzlí. 
Nakonec si vytvořili vlastní puzzle Zlatovláska.