červen - Den dětí s pohádkou

V úterý 6. 6. 2017 v odpoledních hodinách proběhlo poslední pohádkové setkání s našimi budoucími školáčky v tomto školním roce. Paní učitelka Mgr. Lenka Krömrová připravila soutěžní odpoledne s pohádkovými postavičkami. Děti lovily rybičky, Rumcajsovi házely šišky do klobouku, Cipískovi pomáhaly nosit vodu a zalévat les a skřítkům zdolávat překážky. Děti si prošly bludištěm a společně s rodiči lesem. Kresbou na chodníky si nakreslily oblíbené pohádkové postavičky. Za velkou snahu a zručnost si vysoutěžily pěkné odměny. Na příští setkání v novém školním roce se na nové školáčky těší paní učitelky.