Já Baryk a šnek

V úterý 3. května jsme se s předškoláčky sešli už po 8., tentokrát pod názvem Já Baryk a můj šnek. Děti se opět dozvěděly spoustu zajímavých věcí o nových zvířátkách, o šnekovi, jeho zvláštnostech a životě v přírodě. 
Dále si zazpívaly písničky o domácích zvířatech, které znají už ze školky. 
Na pracovním listě si procvičily uvolňovací cviky, počítání do 7 a rozdělování slov na slabiky. 
 
Na závěr si vyrobily šnečky z plastelíny a opravdové šnečí ulity. 
Jako pokaždé do příštího setkání dostaly domácí úkol se zajímavými úkoly a hádankami.
Rodiče se tentokráte seznámili s choden naší školy a dozvěděli se o učebnicích a pomůckách pro prvňáky.