Já Baryk a zajíc

 
V úterý 9. února se konalo v naší škole další setkání našich budoucích prvňáčků, tentokrát pod názvem Baryk a zajíc. Děti si společně zazpívaly, zacvičily, paní učitelky připravily pracovní listy s uvolňovacími cviky a pexeso na interaktivní tabuli, společně ve dvojicích procvičovaly uvolňovací cviky na velké ploše. 
Za odměnu děti obdržely fotografie ze zápisu do první třídy. Pracovní list byl zaměřen na určení geometrických tvarů a jejich rozlišení barvami, přiřezení počtu věcí správný počet kuliček a opačně. Za domácí úkol děti třídily do dvojic stejné tvary a vymalovávaly obrázek podle zadaných úkolů.
 

Setkání Já Baryk a zajíc - v úterý 9. 2. 2016 v 15.30 – 16.15 hod.:

 

Na programu: Zimní tvoření s budoucími školáky pod názvem: Já Baryk a zajíc