Zápis do 1. třídy

 
V úterý 19. 2. 2016 se na naší škole konal Zápis předškoláčků do 1.třídy. Děti provázel opět pejsek Baryk, tentokrát při procházce do lesa, tedy po budově naší školy, která se proměnila v les. Budoucí prvňáčci počítali lesní zvířátka, povídaly o obrázcích a malovaly. Toto setkání bylo pro naše budoucí prvňáčky místo 4.pravidelného setkání s pejskem Barykem.
Už se na všechny moc těšíme!

Zápis prvního ročníku.

19. ledna 2016, v rámci projektu „Poznáváme lesy a louky“, proběhl ve škole zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017. Do první třídy bylo přijato 17 žáků. Děti doprovázel pejsek Baryk při procházce lesem, tedy po budově naší školy, která se proměnila v les. Budoucí prvňáčci počítali lesní zvířátka, povídali si o obrázcích a malovali. V průběhu tohoto školního roku se tito žáci zapojují do projektu S Barykem do školy. Jednou měsíčně navštěvují školu, kde jim paní učitelky připravují pracovní listy, pohádku, písničky a povídání o Barykovi.