2015/2016

Jednání školské rady z 19.5.2016

Školská rada projednala ukončení školního roku a personální situaci na další školní rok.
 

Jednání školské rady z 1.3.2016

Školská rad projednala zprávu o hospodařenía rozpočtu školy.
 

Členové školské rady k 6.10.2015

 

Složení školské rady zůstává stejné.
 
Mgr. Lenka Krömrová - za školu
 
Lucie Gregořicová - za městys Litultovice
 
Andrea Kubcová - za zákonné zástupce žáků
 

Jednání školské rady z 6.10.2015

 

Školská rad projednala Jednací řád školské rady, Výroční zprávu za školní rok 2014-2015, plán práce, organizační řád a opravu sociálních zařízení.