ZÁPIS do 1. třídy 2022

 

Pozvánka k zápisu:

Zápis se koná 5.4.2022 od 14.00 do 18.00 hod. v základní škole Litultovice za přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí. Bližší informace budou podány na schůzce, která se bude konat 22.3.2022 v 15.00 v základní škole Litultovice. Pro rodiče bude připravena beseda a děti si vyzkouší, jak vypadá práce ve škole.

 

Termín konání zápisu:

Zápis se uskuteční v úterý 5. dubna 2022 od 13.00 do 18.00 hodin. Připravili jsme pro Vás časové rozmezí zápisu, abychom měli na Vaše dítě dostatek času. Z tohoto důvodu jsme posunuli začátek konání zápisu na 13.00 hodin.

ČASOVÝ ROZVRH ZÁPISU:

Časový plán zápisu

Termín zápisu pro ukrajinské děti

2. června 2022 15.00 hodin

Případné dotazy odpovíme na emailu info.zslitultovice@seznam.cz

 

Kritéria přijímání:

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Věk dítěte:

Děti s odloženou školní docházkou pro šk. rok 2021/2022

Děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016

Školní zralost:

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do první třídy. Pro letošní rok musí připravenost rozhodnout sami rodiče spolu s učitelkou MŠ.

Děti s trvalým bydlištěm Hlavnice, Litultovice, Litultovice Luhy, Lhotka u Litultovice

 

Odklad školní docházky – požádat může zákonný zástupce na základě písemné žádosti, doručené nejpozději 31. května 2022. K žádosti musí být doložena dvě doporučující posouzení:

a) posouzení příslušného školského poradenského zařízení

b) posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

K zápisu - vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník (bude zaslán do MŠ nebo dodán na schůzce předškoláků).

Dokumenty ke stažení:

Dotazník: DOTAZNÍK pro rodiče žáka 1. třídy ZŠ.pdf (212848)

Žádost o odklad školní docházky: Žádost o odklad školní docházky.pdf (124020)