Rozhodnutí k zápisu 2022

 

Rozhodnutí k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2022/2023 po nabytí právní moci – dle registračních čísel

 

poř. č.

jméno

registrační číslo

1.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/71/22

2.

Odložena šk. docházka

ZSL/72/22

3.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/73/22

4.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/74/22

5.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/75/22

6.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/76/22

7.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/77/22

8.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/78/22

9.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/79/22

10.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/80/22

11.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/81/22

12.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/82/22

13.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/83/22

14.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/84/22

15.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/85/22

16.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/86/22

17.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/87/22

18.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/88/22

19.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/89/22

20.

Přerušení řízení

ZSL/90/22

21.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/91/22

22.

Přerušení řízení

ZSL/92/22

23.

Přijetí ke šk. docházce

ZSL/93/22

24.

Odložena šk. docházka

ZSL/94/22

 

V Litultovicích 21. 4. 2022

                                              Mgr. Dana Kaliková ředitelka školy