Zápis do první třídy

18.03.2019 11:00

Zápis se koná v ZŠ Litultovice dne

2. dubna 2019 od 14.00 do 17.30 hodin.

               

 Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník (možno vyplnit u zápisu).