Akce školní družiny

Celoroční projekt Naše kouzelná vlast
 

PODZIM: září, říjen, listopad

 

Náměty činností:

 

Poučení o bezpečnosti a chování, seznámení s řádem školy a školní družiny, vycházky do přírody – určujeme, pozorujeme a poznáváme zvířata i rostliny, výstavka ovoce a zeleniny, Podzimníčci na zámku, štafety, hry v komunitním kruhu, pohybové hry ve víceúčelové hale a školní zahradě u ZŠ, sportovní dny s žáky ze ZŠ v Hlavnici a v Dolních Životicích, didaktické hry a kvízy, Drakiáda, výtvarné soutěže dle nabídek, besedy, čerpání informací z dětských časopisů, encyklopedií, žákovské knihovny a internetu, příprava školního časopisu Počteníčko.

 

ZÁŘÍ

 

Seznámení s řádem školy a školní družiny, schránka důvěry (multikulturní výchova)

Dopravní značky v obci, semafory, důležitá telefonní čísla (dopravní výchova)

Orientace v obci – školka, školka, OÚ, pošta, knihovna…

Poučení o bezpečnosti a chování dětí ve školní družině i mimo ni, bezpečnost při hrách ve školní družině, na vycházkách, víceúčelové hale, školní zahradě a parku

Sportovní den v Dolních Životicích a sportovní den pro žáky ze ZŠ Hlavnice (výchova ke zdraví)

Pomoc při sběru kaštanů i žaludů pro zvířátka (environmentální výchova)

Sběr papíru (environmentální výchova)

Modelování z písku, kreslení suchými křídami, na téma: Naše kouzelná vlast

Hry na školní zahradě: Cukr, káva, limonáda, Honzo, vstávej, Štronzo, živé pexeso, petang

Sportování na školní zahradě: kruhy, chůdy, švihadla, míče, skákání gumy,

Soutěž: Najdi dvojici, Dobble

Zápis dětí do zájmových kroužků

 

ŘÍJEN

 

Podzimníčci – podzimní výstava na zámku, společná akce ZŠ a MŠ 

Oslava Halloweenu – vyřezávání dýní, čtení pohádek, tanec, zpěv, výroba přáníček, oslava v maskách po celý den

Příprava školního časopisu Počteníčko

Tik, tak, bum

Soutěž Riskuj – kouzelné pohádky

Zahájení práce v zájmových  kroužcích 

Drakiáda

 

LISTOPAD

 

Vycházka do přírody – pozorování rostlin, zvířat, změny v přírodě a její ochrana, ekologie (environmentální výchova)

Turnaj ve stolní kopané (výchova ke zdraví)

Soutěž: Kimovka na procvičení paměti

Příprava vánoční výstavy na zámku zaměřená na celoroční projekt: Naše kouzelná vlast (multikulturní výchova)

Příprava kulturního programu na vánoční vystoupení

Příprava a procvičování koled na vystoupení žáků na adventní neděli u zámku ve spolupráci s dětmi z MŠ (multikulturní výchova)

Akademie školy s vánoční výstavou na zámku pro rodiče, seniory a děti z MŠ (multikulturní výchova)

Práce v zájmových kroužcích

 

ZIMA: prosinec, leden, únor

 

Náměty činností:

 

Poučení o bezpečnosti, pobyt na čerstvém vzduchu – otužování, pozorování zimní přírody – zvířata, stromy, vánoční výstava na zámku s programem, příprava soutěží a her na karneval, účast ve výtvarných soutěží dle aktuální nabídky, zimní soutěže na sněhu, zimní sporty, vánoční tradice a zvyky u nás a ve světě, znalostní soutěž pro děti, příprava školního časopisu, Slabikář dětských práv

 

PROSINEC

 

Mikulášská nadílka

Vánoční hraní stolních her Drop it a Sushi go - příprava na soutěž

Tradice a zvyky Vánoc u nás a ve světě (multikulturní výchova)

Adventní povídání s knihou Josefa Lady České Vánoce

Vánoční vydání školního časopisu Počteníčko

Posezení u vánočního stromečku s rozbalováním dárků

Zimní sporty, pobyt na čerstvém vzduchu (výchova ke zdraví)

Soutěž: Aktivity

Práce v zájmových kroužcích

 

LEDEN

 

Seznámení se Slabikářem dětských práv (multikulturní a etická výchova)

Karneval pro děti – rej masek, taneční soutěže a hry jako odměna za vysvědčení (multikulturní výchova, etická výchova)

Výtvarná soutěž Ovoce a zelenina do škol "Krokodýlek hledá sestřičku"

Hraní stolních her - příprava na soutěž v deskových hrách - 4. ročník

Vydání školního časopisu Počteníčko

Práce v zájmových kroužcích

 

ÚNOR

 

Znalostní soutěž: Riskuj, Aktivity

Deskové hry - příprava na soutěž - 4. ročník

Vycházka zimní krajinou – pozorování přírody kolem nás (environmentální výchova)

Výtvarná soutěž všech ŠD – J. A. Komenský

Oslava svátku sv. Valentýna, výroba přáníček

Zimní sporty na sněhu (výchova ke zdraví)

Soutěž: Česká republika v kostce

Práce v zájmových kroužcích

 

JARO: březen, duben, květen

 

Náměty činností:

 

Vycházky jarní přírodou – pozorování čápů před školou na hnízdě, probouzející se přírody, rozhovory o počasí, koloběh vody v přírodě, beseda nad oblíbenou knihou, výtvarné ztvárnění hrdiny, tradice a zvyky Velikonoc u nás a ve světě, ekologická výchova, ochrana přírody, Den Země, spolupráce s okolními družinami dle aktuální nabídky, beseda o práci hasičů, výroba dárků maminkám, jarní akademie školy na zámku.

 

 

BŘEZEN

 

Tradiční výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a beseda o zásahu a práci hasičů, důležitá telefonní čísla 150, 155, 158 (ochrana za mimořádných situací)

Výtvarná soutěž ŠD J. A. Komenský Škola hrou

Od 12. 3. 2020 zavedena domácí výuka

 

DUBEN

Domácí výuka

 

KVĚTEN

Od 25. 5. 2020 obnovení činnosti školní družiny, provoz pondělí až pátek od 11:05 do 14:00 hodin

 

ČERVEN

Provoz školní družiny do 30. 6. 2020, pondělí až pátek od 11:05 do 14:00 hodin

Hry na školní zahradě - živé pexeso, skákání podle šipek, živé Člověče, nezlob se, petang, skákání gumy, probíhání lana, hody na cíl

Malování na chodníky křídami, individuální kreslení

Modelování z písku

Kruhy, chůdy, švihadla, míče

Kopaná, florbal