Akce školní družiny

Celoroční projekt Naše kouzelná vlast
 

PODZIM: září, říjen, listopad

 

Náměty činností:

 

Poučení o bezpečnosti a chování, seznámení s řádem školy a školní družiny, vycházky do přírody – určujeme, pozorujeme a poznáváme zvířata i rostliny, výstavka ovoce a zeleniny, Podzimníčci na zámku, štafety, hry v komunitním kruhu, pohybové hry ve víceúčelové hale a školní zahradě u ZŠ, sportovní dny s žáky ze ZŠ v Hlavnici a v Dolních Životicích, didaktické hry a kvízy, Drakiáda, výtvarné soutěže dle nabídek, besedy, čerpání informací z dětských časopisů, encyklopedií, žákovské knihovny a internetu, příprava školního časopisu Počteníčko.

 

ZÁŘÍ

 

Seznámení s řádem školy a školní družiny, schránka důvěry (multikulturní výchova)

Dopravní značky v obci, semafory, důležitá telefonní čísla (dopravní výchova)

Orientace v obci – školka, školka, OÚ, pošta, knihovna…

Poučení o bezpečnosti a chování dětí ve školní družině i mimo ni, bezpečnost při hrách ve školní družině, na vycházkách, víceúčelové hale, školní zahradě a parku

Sportovní den v Dolních Životicích a sportovní den pro žáky ze ZŠ Hlavnice (výchova ke zdraví)

Pomoc při sběru kaštanů i žaludů pro zvířátka (environmentální výchova)

Sběr papíru (environmentální výchova)

Modelování z písku, kreslení suchými křídami, na téma: Naše kouzelná vlast

Hry na školní zahradě: Cukr, káva, limonáda, Honzo, vstávej, Štronzo, živé pexeso, petang

Sportování na školní zahradě: kruhy, chůdy, švihadla, míče, skákání gumy,

Soutěž: Najdi dvojici, Dobble

Zápis dětí do zájmových kroužků

 

ŘÍJEN

 

Podzimníčci – podzimní výstava na zámku, společná akce ZŠ a MŠ 

Oslava Halloweenu – vyřezávání dýní, čtení pohádek, tanec, zpěv, výroba přáníček, oslava v maskách po celý den

Příprava školního časopisu Počteníčko

Tik, tak, bum

Soutěž Riskuj – kouzelné pohádky

Zahájení práce v zájmových  kroužcích 

Drakiáda

 

LISTOPAD

 

Vycházka do přírody – pozorování rostlin, zvířat, změny v přírodě a její ochrana, ekologie (environmentální výchova)

Turnaj ve stolní kopané (výchova ke zdraví)

Soutěž: Kimovka na procvičení paměti

Příprava vánoční výstavy na zámku zaměřená na celoroční projekt: Naše kouzelná vlast (multikulturní výchova)

Příprava kulturního programu na vánoční vystoupení

Příprava a procvičování koled na vystoupení žáků na adventní neděli u zámku ve spolupráci s dětmi z MŠ (multikulturní výchova)

Akademie školy s vánoční výstavou na zámku pro rodiče, seniory a děti z MŠ (multikulturní výchova)

Práce v zájmových kroužcích