Akce školní družiny

Celoroční projekt Naše kouzelná vlast
 

PODZIM: září, říjen, listopad

 

Náměty činností:

 

Poučení o bezpečnosti a chování, seznámení s řádem školy a školní družiny, vycházky do přírody – určujeme, pozorujeme a poznáváme zvířata i rostliny, výstavka ovoce a zeleniny, Podzimníčci na zámku, štafety, hry v komunitním kruhu, pohybové hry ve víceúčelové hale a školní zahradě u ZŠ, sportovní dny s žáky ze ZŠ v Hlavnici a v Dolních Životicích, didaktické hry a kvízy, Drakiáda, výtvarné soutěže dle nabídek, besedy, čerpání informací z dětských časopisů, encyklopedií, žákovské knihovny a internetu, příprava školního časopisu Počteníčko.

 

ZÁŘÍ

 

Seznámení s řádem školy a školní družiny, schránka důvěry (multikulturní výchova)

Dopravní značky v obci, semafory, důležitá telefonní čísla (dopravní výchova)

Orientace v obci – školka, školka, OÚ, pošta, knihovna…

Poučení o bezpečnosti a chování dětí ve školní družině i mimo ni, bezpečnost při hrách ve školní družině, na vycházkách, víceúčelové hale, školní zahradě a parku

Sportovní den v Dolních Životicích a sportovní den pro žáky ze ZŠ Hlavnice (výchova ke zdraví)

Pomoc při sběru kaštanů i žaludů pro zvířátka (environmentální výchova)

Sběr papíru (environmentální výchova)

Modelování z písku, kreslení suchými křídami, na téma: Naše kouzelná vlast

Hry na školní zahradě: Cukr, káva, limonáda, Honzo, vstávej, Štronzo, živé pexeso, petang

Sportování na školní zahradě: kruhy, chůdy, švihadla, míče, skákání gumy,

Soutěž: Najdi dvojici, Dobble

Zápis dětí do zájmových kroužků

 

ŘÍJEN

 

Podzimníčci – podzimní výstava na zámku, společná akce ZŠ a MŠ 

Oslava Halloweenu – vyřezávání dýní, čtení pohádek, tanec, zpěv, výroba přáníček, oslava v maskách po celý den

Příprava školního časopisu Počteníčko

Tik, tak, bum

Soutěž Riskuj – kouzelné pohádky

Zahájení práce v zájmových  kroužcích 

Drakiáda

 

LISTOPAD

 

Vycházka do přírody – pozorování rostlin, zvířat, změny v přírodě a její ochrana, ekologie (environmentální výchova)

Turnaj ve stolní kopané (výchova ke zdraví)

Soutěž: Kimovka na procvičení paměti

Příprava vánoční výstavy na zámku zaměřená na celoroční projekt: Naše kouzelná vlast (multikulturní výchova)

Příprava kulturního programu na vánoční vystoupení

Příprava a procvičování koled na vystoupení žáků na adventní neděli u zámku ve spolupráci s dětmi z MŠ (multikulturní výchova)

Akademie školy s vánoční výstavou na zámku pro rodiče, seniory a děti z MŠ (multikulturní výchova)

Práce v zájmových kroužcích

 

ZIMA: prosinec, leden, únor

 

Náměty činností:

 

Poučení o bezpečnosti, pobyt na čerstvém vzduchu – otužování, pozorování zimní přírody – zvířata, stromy, vánoční výstava na zámku s programem, příprava soutěží a her na karneval, účast ve výtvarných soutěží dle aktuální nabídky, zimní soutěže na sněhu, zimní sporty, vánoční tradice a zvyky u nás a ve světě, znalostní soutěž pro děti, příprava školního časopisu, Slabikář dětských práv

 

PROSINEC

 

Mikulášská nadílka

Vánoční hraní stolních her Drop it a Sushi go - příprava na soutěž

Tradice a zvyky Vánoc u nás a ve světě (multikulturní výchova)

Adventní povídání s knihou Josefa Lady České Vánoce

Vánoční vydání školního časopisu Počteníčko

Posezení u vánočního stromečku s rozbalováním dárků

Zimní sporty, pobyt na čerstvém vzduchu (výchova ke zdraví)

Soutěž: Aktivity

Práce v zájmových kroužcích

 

LEDEN

 

Seznámení se Slabikářem dětských práv (multikulturní a etická výchova)

Karneval pro děti – rej masek, taneční soutěže a hry jako odměna za vysvědčení (multikulturní výchova, etická výchova)

Výtvarná soutěž Ovoce a zelenina do škol "Krokodýlek hledá sestřičku"

Hraní stolních her - příprava na soutěž v deskových hrách - 4. ročník

Vydání školního časopisu Počteníčko

Práce v zájmových kroužcích

 

ÚNOR

 

Znalostní soutěž: Riskuj, Aktivity

Deskové hry - příprava na soutěž - 4. ročník

Vycházka zimní krajinou – pozorování přírody kolem nás (environmentální výchova)

Výtvarná soutěž všech ŠD – J. A. Komenský

Oslava svátku sv. Valentýna, výroba přáníček

Zimní sporty na sněhu (výchova ke zdraví)

Soutěž: Česká republika v kostce

Práce v zájmových kroužcích

 

JARO: březen, duben, květen

 

Náměty činností:

 

Vycházky jarní přírodou – pozorování čápů před školou na hnízdě, probouzející se přírody, rozhovory o počasí, koloběh vody v přírodě, beseda nad oblíbenou knihou, výtvarné ztvárnění hrdiny, tradice a zvyky Velikonoc u nás a ve světě, ekologická výchova, ochrana přírody, Den Země, spolupráce s okolními družinami dle aktuální nabídky, beseda o práci hasičů, výroba dárků maminkám, jarní akademie školy na zámku.

 

 

BŘEZEN

 

Březen – měsíc knihy, beseda a výtvarné ztvárnění oblíbeného hrdiny

Tradiční výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a beseda o zásahu a práci hasičů, důležitá telefonní čísla 150, 155, 158 (ochrana za mimořádných situací)

Soutěže pozornosti: Kimovky, Na mrkanou, Atomy

Výtvarná soutěž ŠD J. A. Komenský Škola hrou

Soutěž v deskových hrách v Brance u Opavy

Oslava prvního jarního dne – Živé pexeso, jarní miniknížky

Netradiční oslava Dne učitelů v režii žáků

Pozorování čápů na hnízdě u školy

Práce v zájmových kroužcích

 

DUBEN

Velikonoce ve škole – tradice a zvyky u nás i ve světě (multikulturní výchova)

Duben – měsíc bezpečnosti, znalostní soutěž v oblasti chování chodce a cyklisty v silničním provozu, modelové situace a jejich řešení, první pomoc, ochrana

člověka a jeho chování při mimořádných situacích, zvládnutí strachu a stresu

Ekohraní - Den Země – týdenní činnosti zaměřené k 22. 4. – znalostní soutěž, výtvarné pojetí, beseda k ochraně přírody, pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník), podpora kladného vztahu k přírodě, ekologie, význam třídění odpadů ve škole, v obci i doma Třídím, třídíš, třídíme, plastožrout, papírožrout, skložrout, biožrout, ekologické provozy, soutěžní stezka s úkoly, barevný den

Soutěž: Zvířátka v pohádkách

Den mláďat na Školním statku v Opavě (environmentální výchova) + soutěž

Práce v zájmových kroužcích

 

KVĚTEN

 

Výroba dárků maminkám k jejich svátku

Jarní akademie školy pro rodiče (multikulturní výchova)

Jarní akademie školy pro děti z MŠ a seniory (multikulturní výchova)

Soutěž – Přefukovaná, Hledání párů

Příprava školního časopisu Počteníčko, věnovaný maminkám (multikulturní výchova)

Soutěž: Riskuj – hledej název knihy a autora

Ukončení činnosti v zájmových kroužcích