Akce školní družiny

 

PODZIM: září, říjen, listopad

                                                                

Náměty činností:

Poučení o bezpečnosti a chování, seznámení s řádem školy a školní družiny, vycházky do přírody – určujeme, pozorujeme a poznáváme zvířata i rostliny, výstavka ovoce a zeleniny, Podzimníčci na zámku, štafety, hry v komunitním kruhu, pohybové hry ve víceúčelové hale a školní zahradě u ZŠ, sportovní dny s žáky ze ZŠ v Hlavnici a v Dolních Životicích, didaktické hry a kvízy, Drakiáda, výtvarné soutěže dle nabídek, besedy, čerpání informací z dětských časopisů, encyklopedií, žákovské knihovny a internetu, příprava školního časopisu Počteníčko.

 

ZÁŘÍ

Seznámení s řádem školy a školní družiny, schránka důvěry (multikulturní výchova)

Poučení o bezpečnosti a chování dětí ve školní družině i mimo ni, bezpečnost při hrách ve školní družině, na vycházkách, víceúčelové hale, školní zahradě a parku

Sportovní dny ve víceúčelové hale s žáky z Dolních Životic a Hlavnice (výchova ke zdraví)

Pomoc při sběru kaštanů i žaludů pro zvířátka (environmentální výchova)

Sběr papíru (environmentální výchova)

Modelování z písku, kreslení suchými křídami, na téma: Žijeme v srdci Evropy

Hry na školní zahradě: Cukr, káva, limonáda, Honzo, vstávej, Štronzo, živé pexeso, petang

Sportování na školní zahradě: kruhy, chůdy, švihadla, míče, skákání gumy,

Soutěž: Cestujeme po hradech a zámcích

Zápis dětí do zájmových kroužků

 

ŘÍJEN

Podzimníčci – podzimní výstava na zámku, společná akce ZŠ a MŠ 

Oslava Halloweenu – vyřezávání dýní, čtení pohádek, tanec, zpěv, výroba přáníček, oslava v maskách po celý den

Příprava školního časopisu Počteníčko

Tik, tak, bum

Soutěž Riskuj – naše vlast

Zahájení práce v zájmových  kroužcích 

Drakiáda

 

LISTOPAD

Vycházka do přírody – pozorování rostlin, zvířat, změny v přírodě a její ochrana, ekologie (environmentální výchova)

Turnaj ve stolní kopané (výchova ke zdraví)

Soutěž: Česko – otázky a odpovědi

Příprava a procvičování koled na vystoupení žáků na adventní neděli u zámku ve spolupráci s dětmi z MŠ (multikulturní výchova)

Příprava vánoční výstavky ve škole zaměřené na celoroční projekt: Žijeme v srdci Evropy (multikulturní výchova)

Příprava kulturního programu na vánoční vystoupení

Práce v zájmových kroužcích

 

ZIMA: prosinec, leden, únor

 

Náměty činností:

 

Poučení o bezpečnosti, pobyt na čerstvém vzduchu – otužování, pozorování zimní přírody – zvířata, stromy, vánoční výstava na zámku s programem, příprava soutěží a her na karneval, účast ve výtvarných soutěží dle aktuální nabídky, zimní soutěže na sněhu, zimní sporty, vánoční tradice a zvyky u nás a ve světě, znalostní soutěž pro děti, příprava školního časopisu, Slabikář dětských práv

 

PROSINEC

 

Mikulášská nadílka

Vánoční jarmark v obci

Tradice a zvyky Vánoc u nás a ve světě (multikulturní výchova)

Vánoční besídka s výstavou a občerstvením na zámku

Vánoční vystoupení žáků pro děti z MŠ a seniory (multikulturní výchova)

Vánoční vydání školního časopisu Počteníčko

Posezení u vánočního stromečku s rozbalováním dárků

Zimní sporty, pobyt na čerstvém vzduchu (výchova ke zdraví)

Soutěž: Aktivity

Práce v zájmových kroužcích

 

LEDEN

 

Seznámení se Slabikářem dětských práv (multikulturní a etická výchova)

Sněhohrátky - soutěž v házení sněhovou koulí na cíl a do dálky, modelování (výchova ke zdraví)

Karneval pro děti – rej masek, taneční soutěže a hry jako odměna za vysvědčení (multikulturní výchova, etická výchova)

Turnaj v kuželkách

Soutěž: Svět v kostce

Práce v zájmových kroužcích

 

ÚNOR

 

Znalostní soutěž Riskuj, Aktivity

Deskové hry, Hledám – najdu?

Vycházka zimní krajinou – pozorování přírody kolem nás (environmentální výchova)

Příprava školního časopisu Počteníčko

Výtvarná soutěž všech ŠD – Dopravní prostředky

Oslava svátku sv. Valentýna, výroba přáníček

Zimní sporty na sněhu (výchova ke zdraví)

Soutěž: Česká republika v kostce

Práce v zájmových kroužcích

 

JARO: březen, duben, květen

 

Náměty činností:

 

Vycházky jarní přírodou – pozorování čápů před školou na hnízdě, probouzející se přírody, rozhovory o počasí, koloběh vody v přírodě, beseda nad oblíbenou knihou, výtvarné ztvárnění hrdiny, tradice a zvyky Velikonoc u nás a ve světě, ekologická výchova, ochrana přírody, Den Země, spolupráce s okolními družinami dle aktuální nabídky, beseda o práci hasičů, výroba dárků maminkám, jarní akademie školy na zámku.

 

BŘEZEN

 

Březen – měsíc knihy, beseda a výtvarné ztvárnění oblíbeného hrdiny

Tradiční výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a beseda o zásahu a práci hasičů, důležitá telefonní čísla 150, 155, 158 (ochrana za mimořádných situací)

Soutěže pozornosti: Kimovky, Na mrkanou, Atomy

Sběr papíru (environmentální výchova)

Oslava prvního jarního dne – Živé pexeso

Netradiční oslava Dne učitelů v režii žáků

Pozorování čápů na hnízdě u školy

Výtvarná soutěž Voda pro všechny

Práce v zájmových kroužcích

 

DUBEN

 

Duben – měsíc bezpečnosti, znalostní soutěž v oblasti chování chodce a cyklisty v silničním provozu, modelové situace a jejich řešení, první pomoc, ochrana

člověka a jeho chování při mimořádných situacích, zvládnutí strachu a stresu

Školní časopis Počteníčko

Ekohraní - Den Země – týdenní činnosti zaměřené k 22. 4. – význam třídění odpadů ve škole, v obci i doma Třídím, třídíš, třídíme, plastožrout, papírožrout, skložrout, biožrout

 Brigáda v obci

Soutěž: Příroda v kostce

Den mláďat a výtvarná soutěž na Školním statku v Opavě (environmentální výchova)

Práce v zájmových kroužcích

 

KVĚTEN 

Výroba dárků maminkám k jejich svátku

Soutěž – Přefukovaná, Hledání párů 

Soutěž: Matematika v kostce 

Ukončení činnosti v zájmových kroužcích

Mikroregion - Litultovice, sobota 25. 5. 2019

 

LÉTO: červen

 

Náměty činností:

 

Vycházky do přírody, spolupráce s okolními družinami dle nabídky, Dětský den. Poučení dětí o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce, pobytu v lese, rozdělávání ohně a o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin. Závěrečné hodnocení dětí ve školní družině.

 

ČERVEN

 

Dětský den  - hry, soutěže –(výchova ke zdraví, etická v.)

Soutěž: Slova

Sportovní aktivity v přírodě a ve víceúčelové hale

Modelujeme z písku

Hodnocení celoroční práce dětí ve školní družině

Školní časopis Počteníčko

Školní akademie