4. třída

2.2.2023
ČJ
Učebnice str. 58 dokončit PS str. 4 cv. 1,2,3
 
M -Geometr
 
VL
Keltové na našem území Učebnice str. 8-9
 
 
 
1. 2. 2023
ČJ 
Podstatná jména - skloňování podle vzoru MOŘE Učebnice str. 58 CV. 1,2
M
ŘÍMSKÁ ČÍSLA 
str. 56 cv. 1,2,3
 
Aj
PS str. 31 - doplň slova do křížovky
velký modrý sešit - slovíčka 7. lekce (názvy předmětů se píšou s velkým písmenem na začátku)
v pondělí píšeme slovíčka 6. lekce
ve středu píšeme test z 6. lekce
v pátek píšeme velký test ze 4. až 6. lekce
opakovat slovesa být, mít, can a přít. čas průběhový
Čtení
ve škole jsme četli s. 92 a 93
DÚ str. 94
 
 
30. 1. 2023
Aj
uč. str. 31 číst The Dragon crown
uč. str. 32 dole je dopis, přečti si ho a odpověz na otázky
uč. str. 33 porovnej oba obrázky a říkej, čím se liší, např. picture B - The dog is running.....
 
 
27. 1. 2023
Aj
učebnice str. 30 - máme tam obrázkové básně - text Rain is falling down....použij do PS na str. 30 cv. 7
PS str. 30 - celá strana
Hv
opakování teorie HV, hudební skladatelé, tanec valčík s písněmi Valčíček a Mravenčí ukolébavka
 
 
25. 1. 2023
Aj
učebnice str. 29
PS str. 29 - celá strana (nápověda - udělej si značky na mapě ve cv. 3: Edinburgh-vločka, Liverpool-prší, Cardiff-slunečno, Londýn-prší)
Čt
nová čítanka str. 88 a 89 - PALADIUM ...
 
 
23. 1. 2023
Aj
učebnice str. 28 číst
PS str. 28
procvičuj slovíčka 5. a 6. lekce
 
 
20. 1. 2023
Aj
učebnice str. 27 číst
v pondělí píšeme slovíčka 5. lekce - 1. část swimming, ve středu - 2. část skipping, v pátek test z 5. lekce
Hv
str. 40, 41 Mravenčí ukolébavka
opakování J. Strauss
 
 
 
16.1.2023
ČJ
Pády podstatných jmen Učebnice str. 50 DÚ str. 38
Učebnice strana 49  cv. 3
Učebnice strana 50 Roznásobení závorky cv. 1 a PS str. 35 cv. 1
ČT
Čitanka str.79,80
Aj
učebnice str. 26 - dopis
PS str. 26 cv. 5 doplň chybějící slova, cv. 6 napiš podobný dopis v přítomném čase průběhovém
 
 
13. 1. 2023
Aj
psali jsme test ze 4. lekce
procvičuj 4. a 5. lekci a domino
 
Hv
opakování teorie hudební výchovy
učebnice str. 42 a 43 - nauč se slova písně a přečti si o valčíku a J. Straussovi
 
 
12.1.2023
ČJ
Pády podstatných jmen Učebnice str. 50
M - G
Obsah čtverce
DÚ str. 20 celá
VL
Opakování
 
 
11.1.2023
ČJ
Pády podstatných jmen Učebnice str. 49, DÚ PS str. 37
Dokončit str. 48. Učebnice strana 49 cv.1+2 Pamětné dělení pomocí rozkladu
Aj
učebnice str. 25
PS str. 25
procvičování 4. a 5. lekce
Čt
str. 77 - četli jsme ve škole
DÚ str. 78
 
 
10.1.2023
ČJ
Pády podstatných jmen Učebnice str. 48
M
Slovní úlohy str. 47. Učebnice strana 48 cv.1+2 Pamětné násobení pomocí rozkladu
ČJ SLOH
Zpráva do rozhlasu nebo televize o události v naší obci
VL
opakování 
 
 
9.1.2023
ČJ
Učebnice strana 47 určujeme rod a číslo u podst. jm.
M
Učebnice strana 47 cv.1,2+3 Kombinované početní operace se závorkami i bez závorek 
DÚ PS str. 30
ČT
Článek Masopustrní koblihy str. 74-76 DÚ str. 77
Aj
učebnice str. 24
PS str. 24
procvičuj slovíčka 5. lekce a domino
 
 
 
6.1.2023
ČJ
Učebnice strana 46 cv. 2 Jak určujeme rod a číslo u podst. jm.
M
Učebnice strana 46 Dělění Dělenec i dělitel zakončeny nulami PS str. 29 cv. 1+2
Aj
velký modrý sešit - slovíčka 5. lekce - 2. část
procvičování 4. lekce (příprava na test)
procvičování slovíček 5. lekce
Hv
opakování teorie Hv - noty, hudební skladatelé...
 
 
 
5.1.2022
ČJ
Učebnice strana 46 cv. 1 = Podstatná jména Jak určujeme rod a číslo u podst. jm.
 
M - G
 DÚ PS str.19 celá
 
Vl
Učebnice str. 60 
DÚ = naučit se vše o svém kraji
 
4.1.2023
ČJ
Učebnice strana 45 Podstatná jména DÚ - PS str. 36 cv. 1,2,3
M
Učebnice strana 45 celou vypočítat
Aj
ve škole máte připravenu k vyzvednutí novou gramatiku a domino
velký modrý sešit slovíčka 5. lekce ON HOLIDAY - 1. část ( první slovo swimming)
(9. 1. píšeme slovíčka 4. lekce - 1. část s next to na začátku, 11. 1. píšeme 2. část s village na začátku, 13. 1. test 4. lekce)
Čtení
ve škole je připraven k vyzvednutí čtenářský deník
čítanka str. 71 až 73 TŘI KRÁLOVÉ
DÚ číst str. 74 Koblihové dostihy
 
 
 
3.1.2023
M
Učebnice strana 44 Dělení a násobení s nulami
VL
Procvičování pohoří
DÚ přečíst str.58 a 59