4. třída

29.9.2022
čj
Opakování nauka o slově - Učebnice str15 cv. 2 vyprcujte do pomocného sešitu. PS str. 11 dokončit
Geometrie: DÚ PS. Str. 2 cv.1,2 + 3
Vl
Opakování Česká republika str. 15 + 16
 

 Opakovat přírodu živou/neživou

 Přečíst str. 7 (EKOSYSTÉM) - vypsat druhy ekosystémů + 2 zástupce zvířat a 2 zástupce rostlin z každého ekosystému

 
 
 
27.9.2022
čj Opakování nauka o slově    - Učebnice str15 cv. 1 vyprcujte do pomocného sešitu. PS str. 11 cv. 1 + 2 m Násobení pod sebou Učebnice str. 13 cv. 1 + 2 vypracovat do sešitu a vyfotit a poslat
sloh Podzim - popis Krajiny vl Kraje a krajská města Učebnice str. 12 + 13
přečíst a naučit se kraje
 
26.9.2022
ČJ
Slova citově zabarvená učebnice Uč. str. 14 
PS str. 10 celá
M
Dělení mimo rozsah násobilky Učebnice str. 12
 
ČT
Čítanka Str. 19 DÚ dočíst článek str. 20
Aj 
učebnice str. 6 říkanka I can´t swin
procvičovat psaní slovíček, slovesa can/can´t
 
Do výtvarné výchovy dones 5 vatových tyčinek do uší
 
Hv
uč. str. 4 Sluníčko zachází za hory - naučit slova
str. 7 Pouštění draků zpaměti
 
 
 
 
23.9.2022
ČJ
Pracovní sešit str. 9 dokončit
M
Učebnice str. 12 cv. 1
 
 
Aj
nová slovíčka - 1. SPORTS TIME - vypracuj a nauč se ústně i písemně
 
Čt
dones knihu, kterou čteš
učebnice str. 15 - 16 - četli jsme ve škole
DÚ - str. 17 a dočti článek na str. 18 + otázky k textu
 
 
 
22.9.2022
ČJ
Slova spisovná a nespisovná Uč. str. 13 celá PS str. 9 cv. 1
MG 
Bod, vzájemná poloha přímky, polopřímky a úsečky
 
 
 
Vlastivěda
 
21.9.2022
ČJ
Slova souřadná, nadřazená, podřazená Uč. str. 12 celá
M
Učebnice Str. 11 Pr. Sešit str. 7 cv. 1,2,3
Aj
opakování - zvířata
 
 
20.9.2022
ČJ
Slova souznačná Uč. str. 11 cv. 3
Pr. Sešit. Dokončit str. 7 Celá strana 8 = slova protikladná a souznačná
 
M
Učebnice Str. 10 Pr. Sešit str. 6
 
 
ČJ - SLOH
Popis pracovního postupu - výroba indiánské čelenky - učebnice ČJ str. 16. 
Napiš postup nějakého výrobku, který umíš udělat (výroba dráčka, zvířátka z kaštanů, jídlo, chlebíček apod.)
 
Vlastivěda:
Naučte se názvy krajů a krajských měst.
Státní svátky hra learningapps.org/view14431671
 
 
19.9.2022
ČJ
Slova protikladná Uč. str. 11 cv.1 + 2 Pr. sešit str. 7 cv. 2+3
M
Učebnice Str. 9 Pr. Sešit str. 6
 
 
Aj
uč. str. 5
PS str. 5
opakovat slovíčka a věty
 
Hv
učř. str. 7 Bedřich Smetana
opakovat si učivo ze starého sešitu