1. tř. 6.-8.4.2020

 

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych Vám, mým milým prvňáčkům a hlavně Vám rodičové poděkovat za dosavadní domácí výuku. Vím, že je to pro nás všechny zvláštní, mimořádná a nová situace, se kterou se zatím nikdo z nás nesetkal. My všichni jsme se s ní popásali úžasně. Když jsem včera od Vás VŠECH dostala vypracovány úkoly, hřálo mě to u srdce, ani nevíte jak. MÁM Z VÁS RADOST!!!

 

Užijte si letošní svátky jara Velikonoce v klidu a bez zbytečných stresů. Věřím, že se situace brzy zlepší natolik, že Vám budu moci poděkovat osobně ve škole a napsat jedničky do žákovské knížky za skvělou Vaši práci. 

             Vaše třídní učitelka Dana

 

Tento týden je krátký. Učivo je jen do středy. Na Zelený čtvrtek máte velikonoční prázdniny a na Velký pátek by měli být doma i vaši rodičové, protože je státní svátek.

 

Dnes je Zelený čtvrtek je den milosrdenství a obdarovávání, který předznamenává příchod samotných Velikonoc. V tento den utichají zvony, říká se, že odletěly do Říma.

Jaké se podává hlavní jídlo na Zelený čtvrtek? Hlavně zelené. Oblíbené jsou zelené jarní byliny, například kopřivy, špenát, pažitka a podobně.

 

Dnes je škaredá středa. Říká se jí také středa Sazometná. - V tento předvelikonoční den se v domech uklízelo a hlavně vymetaly saze. Pověry říkají, že základem je, abyste se v tento den nemračili, neškaredili. Jinak vám to prý zůstane. Tak se hezky usmějte a pusťte se do práce.

 

 

 

Středa 8. 4. 2020

ČJ

Dnes si nechej přečíst pohádku o písmenku F a hledej slova, která začínají na písmeno F. Písmeno F.docx (5954015)

Prv

ČT2 UčíTelka vysílá Povídání o velikonočních tradicích

Str. 51 Svátky Jara

Přečti si článek s obrázky a doplň slova na konci vět.

Vybarvi si obrázky Áji a vajíčko. Připrav se na velikonoční svátky.

M

ROZCVIČKA Malý pracovní sešit str. 6 rozklad čísel

Strana 20 Velikonoční příklady. Cv. 1 + 2 Slovní úlohy zakresli, vytvoř příklad, vypočítej a řekni odpověď.

cv. 3 Napiš ANO/NE

Cv. 4+5 vypočítej příklady.

Tentokrát mi pošli vyfocenou matematiku. Děkuji!

HEZKÉ VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY!!!

 

 

 

Dnes je šedivé úterý a já vám přeji pěkný den.

 

Úterý  7. 4. 2020

Sl

Str.77 zelený míč - Článek Ráno u řeky sis včera rozdělil na 2 části. Dnes si přečti druhou část článku nejméně 2x.

Fajfka - Zakroužkuj   správné slovo ve větě, podle článku.

Ps

Vynecháme stránku 6 s velkým písmenem D a napíšeme stranu 7. Každé slovo napiš 2x.

M

ČT2 UčíTelka vysílá počítání kostek

Jako rozcvičku - Sloupec 40 na matematickém listě.

Vynecháme stranu 18, k té se vrátíme po Velikonocích

Str. 19 je velikonoční počítání

Cv. 1 Přečti a zapiš do rámečku číslo, nakresli na osu a porovnej větší menší.

Cv. 2 Napiš ANO/NE

Cv. 3 porovnej

 

Dobré ráno, dnes je modré či žluté pondělí a začíná velikonoční týden. Přeji vám sluníčkový den.

 

 

Pondělí 6. 4. 2020

Sl

ČT2 UčíTelka vysílá vše o písmenu Ž,ž

Str.77 zelený míč - Článek Ráno u řeky si rozděl na 2 části

Dnes si přečti první část článku nejméně 3x. Potom řekni, o čem jsi četl.  

Ps

Jako rozcvičku si napiš diktát velkých a malých písmen, které už umíš.

Str. 5 Dnes budeme psát velké písmeno CH. velké a malé ch.pdf (2354138)

M

Rozcvička - malý pracovní sešit strana 5 celá.

Dnes na straně17 si budeme hrát s jehlanem a kvádrem. Kvádr vypadá jako krabička a jehlan je špice na kostele nebo pyramida.

Cv. 1 Hledej, spočítej a vyber správnou odpověď

Cv. 2 Počítej obdélníky, trojúhelníky, jehlany a kvádry a zakroužkuj správnou odpověď

Cv. 3 dobarvi obrázky do daného počtu.