3. třída

 
21.10.2021
Pracovní sešit strana 21 cvičení 2 a 3, Učebnice strana 29 cvičení 4 a 5
www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk3/Cesky_jazyk3.mc&pageid=320
 
Geometrie
Opakování geometrické útvary str. 14 
Geometrická tělesa poznej str.15. cv. 1
Geometrická tělesa spočítej str.15. cv. 3
 

Čtení strana 42

Psaní strana 12

Čtení strana 42
Psaní strana 12
 
 
Výuka dne 20. 10. 2021
Český jazyk
 
Přečtení slohů o podzimu,
Pracovní sešit strana 21 - jen cvičení 1,
Učebnice strana 28 cvičení 3 
 
 
 
Matematika
 
Pětiminutovka Testiky 5
Učebnice strana 20 celá
DÚ Pracovní sešit dokončit stranu 6
 
 
Anglický jazyk
 
Opakování psaní barev, číslovek do 20, zvířat a vět ze školního sešitu
V pracovním sešitě jsme dokončili str. 13
 
Prvouka
 
V pracovním sešitě jsme dokončili str. 13
 
Čtení
 
str. 39 Orientace podle hvězd
str. 40, 41 Když se ztratíš
 
 
Online výuka 2021