3. třída

12. 4. 
Prv
na úterý 19. 4. 2022 si zopakujte učivo z učebnice od str. 36
doneste si knihu, kterou právě čtete
 
Hv
opakování písní a teorie z notového sešitu
 
 
11. 4. 2022
 
Aj
opakování zvířat, opakování písní 
velikonoční písně a říkanky - procvičování
 
 
 
7. 4. 2022
Prv
učebnice str. 46 - 47 číst
 
 
6. 4. 2022
Aj
učebnice str. 48 a 49 číst
PS str. 48
Čt
str. 133 a str. 134 číst
 
 
5. 4. 2022
Prv
učebnice na str. 46 - polní plodiny - obilniny - číst
Hv
učebnice str. 65 Vosa a bodlák - slova
 
 
4.4.2022
ČJ
Seznámení se s 
Aj
procvičování zvířat (modrý sešit, složka)
 
1. 4. 2022
ČJ Procvičování  vyjmenovaných slov po P
M Slovní úlohy
Aj
hra v učebnici na str. 47(podle tvaru obrazce tvoříš věty a odpovídáš na ně)
opakování vět
opakování slovíček 10. lekce
 
 
31.3.2022
ČJ
Pracovní sešit str. 19;
M-G 
Opakování
ČT/PS
čtení str. 131, psaní 15 cv. 1
Prv
učebnice str. 45 užitkové rostliny - přečíst
PS str. 48 - doplň
 
 
30. 3.  2022
Čj
žlutý sešit s. 33 cv. 14 a 15
Ma
uč.s.28 celá
PS str. 24 cv.1
Čt
str.130 číst báseň - přednes
v pondělí dones knihu, kterou právě čteš
 
 
 
Aj
procvičuj ústně i písemně zvířata
29.3.2022
ČJ 
Str 76 žl.sešit str. 31 
Str. 27 pr. sešit 23
Sloh
Přání k svátku (ke Dni učitelů) 
Písanka str. 13
Prv
učebnice str. 44 číst zahradní a pokojové rostliny
opakovat živou přírodu z učebnice od strany 38
Hv
vyhledej informace o A. Dvořákovi
opakuj říkanky o jarních rostlinách: fialka, sněženka, petrklíč a písničku Jarní slunce
opakuj teorii z notového sešitu
 
 
 
28. 3. 2022
Aj
hodina angličtiny v režii žáků k oslavě Dne učitelů: opakování písniček, textů My friend is a monster, Velikonoce: písničky a říkanky, hra z učebnice na str. 19, opakování 9. lekce
 
 
 
25.3.2022
ČJ
Učebnice str. 74,75 Pracovní sešit str. 17; Žlutý sešit str. 32
M
Učebnice str. 25 odčítání trojciferných a dvojciferných číslic pod sebou. Pr. Sešit str. 22 cv.1, 2, 3 a 4
Aj
velký modrý sešit, slovíčka 10. lekce ANIMALS
PS opakovací dvoustrana 46 a 47
opakuj slovíčka a věty
 
 
24.3.2022
ČJ
Příbuzná slova po P Pýr, pýřit se, čepýřit se 
M/G
čt/ps
Psaní ukrajinského písma
Prv
učebnice str. 42 až 43 - pojmenuj všechno, co vidíš na obrázku, nejprve s nápovědou, potom bez nápovědy
 
 
 
 
23.3.2022
ČJ
Příbuzná slova po P Klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat žlutý sešit str. 28, 29, 30
M
Slovní úlohy Uč. str. 20 jen příklady a výsledky poslat
Pracovní sešit str. 11
Aj
uč. str. 45 číst
PS str. 45
opakuj slovíčka a věty
Čt
čítanka str. 128  a 129
 
 
22.3.2022
ČJ
Příbuzná slova po P Netopýr, slepýš pyl, kopyto žlutý sešit str. 27 cv. 5, 6
M
Učebnice str. 24 odčítání trojciferných a dvojciferných číslic
Pracovní sešit str. 20
ČJ/SLOH
Příběh s vyjmenovanými slovy po P na téma "Probuzení jara" nebo "Velikonoce"
Prv
uč. str. 41 číst
PS str. 47
Hv
slova písně Jarní slunce - str. 58, nauč se báseň Fialka
najdi informace o A. Dvořákovi
 
 
 
21.3.2022
ČJ
Příbuzná slova po P Pýcha, pytel, pysk DÚ žlutý sešit str. 27 cv. 2 + 3 + 4
M
Rozbor příkladů Matematický cvrček
Učebnice str. 24 cv. 1
ČT/PS
Diktát Jaro
Čítanka str. 126 + 127
Písanka str.12
Aj
domino - vybarvit, nastříhat, dát do sáčku, donést do školy
 
 
18. 3. 2022
Aj
učebnice str. 44 číst rozhovory
PS str. 44
 
 
4. 3. 2022
Aj
uč. str. 39 číst
opakuj věty a slovíčka
PS str. 39
 
2.3.2022
ČJ
Částice uč. str. 65 Citoslovce uč. str.66 Pracovní sešit str. 12 
M
Učebnice str. 14
Aj
uč. str. 38 číst
PS str. 38
procvičuj psaní vět a slovíček z 8. lekce a oblečení z kroužku
Čt
str. 117 číst, čti dále svou vlastní knihu 
 
 
1.3.2022
ČJ
SPOJKYl učebnice str. 65, pracovní sešit str. 11 cv. 1+2
M
Učebnice str. 13, pracovní sešit str. 10 + 11 cv.1,
ČJ sloh
Jak jsem prožila jarní prázdniny
Prv
učebnice str. 36 číst
PS str. 44 doplň
Hv
uč. str. 50 Masopust - slova
 
 
 
28.2.2022
ČJ
Předložky učebnice str. 64, pracovní sešit str. 10 
M
Učebnice str. 12, pracovní sešit str. 10 cv.1,2,3
Příklady s vlajkou Islandu 
Příklady s vlajkou Estonska
Aj
PS str. 36 cv. 5, PS str. 37 celá strana
procvičujte slovíčka 8. lekce
 
 
 
HURÁ na PRÁZDNINY!!!
 
18.2.2022
ČJ
Příslovce pracovní sešit str. 10 cv. 1,2 + 3
M
Slovní úlohy str. 11 Vypracovat do pomocného sešitu.
Aj
Velký modrý sešit - nová slovíčka - 8.CLOTHES - OBLEČENÍ
 
Opakuj si učivo z angličtiny a prvouky na: www.skolakov.eu
Nezapomeňte číst svou knihu
 
 
 
 
17.2.2022
ČJ
Příslovce učebnice str. 63
M/G
TROJÚHELNÍKY strany, vrcholy obvod a obsah
Vzoreček pro obvod 
o = a + b + c
 
TROJÚHELNÍKY strany, vrcholy obvod a obsah
Vzoreček pro obvod 
o = a + b + c
ČT/PS
Čítanka str. 115
Písanka str. 7 DÚ str. 1 opiš písmena a číslice 2x
 
Prv
PS str. 43
 
 
 
16.2.2022
ČJ
Slovesa učebnice str. 62
M
Sčítání a odčítání pod sebou učebnice str. 10 
Aj
učebnice str. 36 číst BIG FOOT, THE LOCH NESS MONSTER, pod texty jsou otázky, or znamená nebo, vyber správnou možnost
Čt
učebnice str. 113 a 114 O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE číst
nezapomeň doma číst svou knihu, kterou přines po jarních prázdninách do školy
 
 
15.2.2022
ČJ
Slovesa učebnice str. 61 dokončit Pracovní sešit str. 9
M
Sčítání a odčítání učebnice str. 9 PS str. 7
ČJ Sloh
Dopis kamarádovi - Napiš dopis kamarádovi, kde mu vysvětlíš, jak se ti vedlo ve škole v prvním pololetí 3. ročníku.
Oslovení,
příběh
rozloučení 
Prv
PS str. 40 - na volné místo nakresli Uran a Neptun a z učebnice na str. 35 vypiš v bodech o těchto planetách důležité údaje
PS str. 42 - opakování - podmínky života - cv. 1 - nad číslo napiš správnou odpověď, vyber ji z tabulky ve cv. 2 a vybarvi v tabulce stejnou barvou
 
 
14.2.2022
ČJ
Slovesa učebnice str. 61 cv. 1
M
Slovní úlohy str. 8 do pomocného sešitu
ČJ/PS
Čítanka str. 112
Písanka str. 6+7
Aj
oslavili jsme svátek sv. Valentýna a vyrobili přáníčko
 
 
 
11.2.2022
ČJ
Číslovky pracovní sešit str. 8
M
Sčítání a odčítání učebnice str. 7 PS str. 6
 
Aj
do školního sešitu zapiš další věty s datem 11. 2. 
Has it got long legs?       Má to dlouhé nohy?
Yes, it has.                      Ano, to má.
No, it hasn´t.                   Ne, to nemá.
Opakuj učivo od 4. lekce (slovíčka, věty), čekají nás minitesty
Na pondělí si obleč něco červeného, oslavíme Valentýna
PS str. 35 cv. 3 a 4, přečti si pozorně zadání
 
 
 
10.2.2022
ČJ
Číslovky učebnice str. 60
 
M-G
Obvod a obsah mnohoúhelníku
Pracovní sešit str. 24
 
ČT/PS
Čítanka str. 110-111 na pondělí
Písanka str. 4
 
Prv
učebnice str. 34 a 35 přečíst - Planety
PS str. 41 - doplň žlutý obdélník
 
 
 
9.2.2022 
ČJ
Procvičování zájmen pracovní sešit str. 7
M
Porovnávání čísel str. 6 Prac. sešit str. 4 
 
Aj
učebnice str. 34   THE BODY RAP - číst a předvádět
PS str. 34 cv. 1, 2 - doplnit a vybarvit
procvičovat věty a slovíčka 7. lekce
 
 
Čt
učebnice str. 108 a 109 číst
 
 
 
 
8.2.2022
ČJ
Zájmena učebnice str. 59
 
M
Pětiminutovka: Výsledky na WhatsApp
(77 - 5) : 9 =   3 . 2 + 5 . 2 =  
(4 + 5) . 7 =   7 . 3 + 3 . 8 =   
8 . (7 + 3) =   (31 + 5) : 4 =  
3 + 5 . 2 =   12 . 3 - 6 =  
32 : 4 . 5 =   (8 . 2) . 3 =

 

Porovnávání čísel str. 5 Prac. sešit str. 5 = DÚ
 
ČJ - sloh
Nakresli trpaslíka a piš kolem něj přídavná jména
 
Prv
učebnice str. 32 a 33 číst
PS str. 40 cv. 1 napiš názvy planet a dole doplňte: Kolem Slunce obíhá 8 planet. Země je jedinou .....
opakuj učivo od str. 28 v učebnici
 
Hv
uč. str. 37 Vrť sa, děvča - nauč se slova
zopakuj si vše z notového sešitu
 
 
 
 
7.2.2022
ČJ
Přídavná jména opakování
 
M
Číselný obor do 1000 učebnice str. 4 Pracovní sešit str. 2 dokončit plus str. 3 
 
ČT/PS
Diktát na přídavná jména 
Čítanka str. 106+107
DÚ Písanka str. 3 
 
Aj
do školního sešitu si napiš nové věty s datem 7. 2. :
You´ve got.....ty máš
Clap your hands! .....Zatleskejte rukama!
Wave your arms!.....Zamávejte pažemi!
Kick your legs!.....Kopejte nohama!
Stamp your feet!.....Zadupejte nohama!
Shake you head!.....Zakruťte hlavou!
do velkého modrého sešitu na str. 10 nová lekce - BODY - TĚLO - vypracuj podle zadání
Slovíčka a věty procvičuj ústně i písemně.
 
 
 
3.2.2022
ČJ
Přídavná jména Učebnice str. 58 Pracovní sešit str. 6
 
M-G
Mnohoúhelníky 
Pracovní sešit str. 23 celá
    ČT/PS
Písanka str. 32 Čítanka str. 105
 
2.2.2022
ČJ
Vlastní jména - Hra Město zvíře věc
Pracovní sešit str. 5
 
M
Číselný obor do 1000 str. 3 Pracovní sešit str. 1dokončit plus str. 2 cv. 1
Hry
 
 
Aj
opakování 6. lekce - slovíčka a věty ze školního sešitu, abecedu
učebnice str. 32 This is my family - podle obrázku rodiny doplň, co větách chybí, cvičení přepiš do školního sešitu s datem 2. 2.
učebnice str. 33 hra - play the game, hrej aspoň sám se sebou, např. 2f - He´s happy.
 
Čt
čítanka str. 103 a 104 - pohádka od Karla Čapka + úkoly na str. 104
 
 
 
1.2.2022
ČJ 
Vlastní jména
Učebnice str. 57 Pracovní sešit str. 4 - Tu mi pošli na WhatsApp
M
Číselný obor do 1000 str. 2 Pracovní sešit str. 1 cv. 1+2
 
ČJ sloh
Popis vodníka Vymysli si nějakého vodníka a popiš, jak vypadá, co dělá, jak se chová a kde bydlí. 
 
Prv
učebnice str. 31 číst
PS str. 39 doplň
opakuj učivo podle otázek z učebnice od str. 27
 
Hv
opakování písní, opakování teorie Hv (vše, co je v notovém sešitě)
 
 
26.10.2021
Halloween
Zahraj si pexeso