Úkoly 14.-16.10.2020 2. ročník

 
 
  Pátek 16.10.2020
ČJ

Str. 24.

Dnes se budeme učit melodii věty. Máte ji znázorněnou na tom listě DRUHY VĚT.

Cvičení 1. Přečti si otázky a splň body a), b) i c).

Melodii si vyzkoušej tady:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=898

Strana 25 Přečti si článek Víš něco o ježcích? A splň a), b). 
M

Rozcvička: Ps. Str. 16 cv. 1 vypočítej a napiš správný výsledek.
Str. 29  Dnes se budeme učit odčítat.

cv.1 – Odečítáme od dvanácti. Nejprve odečteme podle daného příkladu a potom do velkého rámečku sečteme čísla, která jsme postupně odčítali od dvanácti
Cv. 2 – vypočítej příklady a přiřaď
Cv. 3 – vypočítej příklady, škrtej a vybarvi tvary podle zadání správný název

Tuto stranu nafoťte, a prosím, pošlete
ČT

Strana 30

Přečti si článek Jablko.

Odpověď na otázku č. 2 napiš do sešitu ČTENÍ a pošli fotografii

 

 
  Čtvrtek 15. 10. 2020
ČJ

Jako rozcvičku vypracuj cvičení 3. + 4. v pracovním sešitě

Učebnice str. 24 Dnes se naučíme, co jsou věty tázací.

Přečti si článek o želvě a splň body a), b) i c).

Nakonec si opiš do školního sešitu žlutý rámeček.

M

Dnes budeme pracovat v pracovním sešitě.

Rozcvička: Vypočítej sloupec cvičení 1. na straně 10 můžeš i cv. 2.

Hlavní práce je na straně 15 všechna 3 cvičení

PS

Strana 11

Písmeno velké N, velké Ň a velké M

Diktát písmen vynechej, V posledním řádku napište své jméno a jméno kamaráda. Nezapomeň, co jsme si říkali o psaní jména
ČT

Str. 29 celá

Přečti si článek - Kamarádi v kožíšku

PRV Strana 16 v učebnici Savci v podzimním lese
Přečti si text a zjisti, proč se některým živočichům říká savci, popiš tělo savce podle obrázku v učebnici.  Která zvířata patří mezi savce?
 (najdeš je na str. 16 a 17).
Přečti si o zvířecích rodinkách:
kanec-prasnice-sele
jelen-laň-kolouch
srnec-srna-srnče

 

 
  Středa 14 10. 2020
ČJ

Učebnice  Str. 23

Cvičení 2 doplň si obrázky za slova a první dvě věty opiš do sešitu Český jazyk školní. Nezapomeň napsat datum. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=227

Cvičení 3 odpověz si na otázky

Pracovní sešit strana 15 cvičení 1. přečti a splň body a), b) i c). Cvičení 2. si přečti a křížkem označ věty oznamovací

 

M

Str. 28

Cvičení 1. opiš do sešitu 4 sloupečky a vypočítej
Cv. 2., 3. a 4. – doplň do učebnice

ČT

Přečti si článek Nejdražší korále str. 28

Do sešitu ze čtení napiš ČTENÍ odpověď na otázku: Proč myslíš, že korále byly nejdražší na světě?

 
 
  Pátek 16.10.2020
ČJ

Str. 24.

Dnes se budeme učit melodii věty. Máte ji znázorněnou na tom listě DRUHY VĚT.

Cvičení 1. Přečti si otázky a splň body a), b) i c).

Melodii si vyzkoušej tady:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=898

Strana 25 Přečti si článek Víš něco o ježcích? A splň a), b). 
M

Rozcvička: Ps. Str. 16 cv. 1 vypočítej a napiš správný výsledek.
Str. 29  Dnes se budeme učit odčítat.

cv.1 – Odečítáme od dvanácti. Nejprve odečteme podle daného příkladu a potom do velkého rámečku sečteme čísla, která jsme postupně odčítali od dvanácti
Cv. 2 – vypočítej příklady a přiřaď
Cv. 3 – vypočítej příklady, škrtej a vybarvi tvary podle zadání správný název

Tuto stranu nafoťte, a prosím, pošlete
ČT

Strana 30

Přečti si článek Jablko.

Odpověď na otázku č. 2 napiš do sešitu ČTENÍ a pošli fotografii

 

 
  Čtvrtek 15. 10. 2020
ČJ

Jako rozcvičku vypracuj cvičení 3. + 4. v pracovním sešitě

Učebnice str. 24 Dnes se naučíme, co jsou věty tázací.

Přečti si článek o želvě a splň body a), b) i c).

Nakonec si opiš do školního sešitu žlutý rámeček.

M

Dnes budeme pracovat v pracovním sešitě.

Rozcvička: Vypočítej sloupec cvičení 1. na straně 10 můžeš i cv. 2.

Hlavní práce je na straně 15 všechna 3 cvičení

PS

Strana 11

Písmeno velké N, velké Ň a velké M

Diktát písmen vynechej, V posledním řádku napište své jméno a jméno kamaráda. Nezapomeň, co jsme si říkali o psaní jména
ČT

Str. 29 celá

Přečti si článek - Kamarádi v kožíšku

PRV Strana 16 v učebnici Savci v podzimním lese
Přečti si text a zjisti, proč se některým živočichům říká savci, popiš tělo savce podle obrázku v učebnici.  Která zvířata patří mezi savce?
 (najdeš je na str. 16 a 17).
Přečti si o zvířecích rodinkách:
kanec-prasnice-sele
jelen-laň-kolouch
srnec-srna-srnče

 

 
  Středa 14 10. 2020
ČJ

Učebnice  Str. 23

Cvičení 2 doplň si obrázky za slova a první dvě věty opiš do sešitu Český jazyk školní. Nezapomeň napsat datum. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=227

Cvičení 3 odpověz si na otázky

Pracovní sešit strana 15 cvičení 1. přečti a splň body a), b) i c). Cvičení 2. si přečti a křížkem označ věty oznamovací

 

M

Str. 28

Cvičení 1. opiš do sešitu 4 sloupečky a vypočítej
Cv. 2., 3. a 4. – doplň do učebnice

ČT

Přečti si článek Nejdražší korále str. 28

Do sešitu ze čtení napiš ČTENÍ odpověď na otázku: Proč myslíš, že korále byly nejdražší na světě?