Úkoly 2.-6.11.2020 2. tř.

Dnes toho moc nemáte. Pusťte se do práce, ať jste rychle hotovi a užijte si krásný víkend.
 
  PÁTEK 6. 11. 2020
ČJ

Vyzkoušej si v učebnici cvičení 4. + 5. na stránce 31 a potom se pusť do testu, o kterém jsme se bavili.

https://forms.gle/vf9yDM97xVSnDZG6A
M

Dnes budeme pracovat v pracovním sešitě.

Rozcvička: Připomeň si počítání s písmeny a vypočítej cvičení 1 na straně 19. Dokonči celou stranu 19. Nezapomeň na jednotky.

Hlavní práce je na straně 21. Vypočítej obě cvičení

ČT

Stránka 38

Přečti si dvě básně od Markety Zinerové

 

Dnes toho bude trochu více.

  Čtvrtek 5. 11. 2020
ČJ Jsem moc ráda, že už víte něco o větách. Všichni jste mi řekli větu přací bez dlouhého váhání.
Dnes si zopakujeme vše o těchto větách. Vypracuj v pracovním sešitě str. 19 cvičení 1. až 3. Stránku vám opravím. Pošlete mi ji i s Písankou. Děkuji.
M

Rozcvička: Zahraj si pexeso:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matyskova_matematika_4dil_2019/Matyskova_matematika_4dil_2019.mc&pageord=294

Strana 39.

Cvičení 1. Rozlož číslo tak, aby první součet byl 10 a připočítej zbytek.

Cvičení 2. Příklady vypočítej a spoj

Cvičení 3. Vypočítej obrácené příklady

Cvičení 4. Slovní úlohu zakresli a vypočítej. Nezapomeň, že odpovídáme celou větou. 
PS

Str. 15 celá

Dnes si zopakujeme písmeno tvrdé y a Y. Pište písmena i slabiky PĚKNĚ!!! Poslední 3 řádky si zopakujeme psaní číslic 3, 4, a 5. 5 prosím pište shora a nakonec přidejte nahoře čárku.  
ČT

Str. 37 celá

Přečti si článek – Pavlínka

Dnes si povíme, co to jsou slova protikladná. Jsou to slova, která znamenají opak. Například ráno a opak je večer. Vyzkoušejte si slova protikladná.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Citanka2/Citanka2.mc&pageord=172
PRV Stranu 24 a 25 v pracovním sešitě přeskočíme, máme tam opakování Podzim, zopakujeme až ve škole.
Dnes si začneme povídat o rodině.
Rozklikni a přečti:
www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=388
Podívej se na Tea a jeho rodinu:
www.youtube.com/watch?v=ZrM7dIRxNZI
Otevři si pracovní sešit na str. 26, máš tam rodinu od Áji, prohlédni si obrázky a doplň chybějící text, zapiš si, kdy slavíš narozeniny a kdy svátek.
A na závěr můžeš rodičům nakreslit obrázek, něco milého říct, s něčím pomoci, určitě jim uděláš velkou radost, zvlášť v této době, kdy mají rodiče spoustu práce ještě s domácí výukou.
 

  STŘEDA 4.11.2020
ČJ

Dnes začneme opakovat vše, co jsme se naučili o větách.

Učebnice strana 30 cvičení 1. si přečti a vyzkoušej. Do učebnice nic nepiš. Cvičení 2. Opiš do sešitu věty i se znaménkem. Cvičení 3. si vyzkoušej. Budeme vše procvičovat ve škole ještě jednou, tak ať ti to jde. 
M

Str. 38 Stranu 37 vynecháme

Dnes se budeme učit sčítat s číslem 7. Připomeň si, kolik chybí do desítky a půjde ti to rychle.

Tady je postup:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matyskova_matematika_4dil_2019/Matyskova_matematika_4dil_2019.mc&pageord=405

Cvičení 1. Doplň číslice a sečti příklady.

Cvičení 2. Doplň výsledky a spoj příklady

Cvičení 3. Vypočítej, dokresli a vybarvi správný název geometrického tělesa.

ČT

Strana 36.

Přečti si článek Mimínek. V článku najdeš slova jako mimínek, dudánek a Vendulčiny dásničky. Zkus zjistit, co ta slova znamenají.

Dnes mi zavolej na whatsApp mezi 10.00 – 11.00 a můžeš mi kousek článku přečíst na známku, kterou si napíšeš do žákovské knížky. S těmi kdo mají nainstalován SKYPE, a již jsme spolu hovořili, zavolejte mi odpoledne kolem čtvrté hodiny. Pokud to nestihneš v určené dva časy, napište mi SMS. Děkuji a těším se na náš společný rozhovor.

 

  ÚTERÝ 3.11.2020
ČJ

Str. 29 cvičení 4. Přečti si pohádku a odpověz na otázky a) až e).

Pohádku si poslechni: https://edu.ceskatelevize.cz/video/950-pohadka-zlatovlaska

Pracovní sešit strana 18. cvičení 2. a 3.

M

Pracovní sešit strana 20 Vypočítej příklady.

 Zahraj si na obchod a doplň stranu 36
SL

Dnes se vrátíme k článku o rodině. V článku byly popsány výhody a nevýhody rodiny. Vezmi si čistý papír a napiš alespoň 3 delší věty o své rodině. Svou práci si ulož do složky, kterou sis donesl ze školy.

Dnes vyplňte tento kvíz a odešletemi jej. Někteří jste mi již minule ve čtení podobný formulář vyplnili. Pokud nebudete vědět jak na to, napište mi nebo zavolejte. Poproste někoho ze starších, aby Vám pomohli, ale doplňujte odpovědi SAMI. Děkuji.

 V  některých otázkách mohou být i dvě správné odpovědi, ale zaznač jen jednu.

https://forms.gle/NexGzgtTnp8Knkzn6

PRV Otevřete si učebnici na str. 22, dnes se podíváte s Ájou na zeleninu a budete si povídat, jak je zdravá, která část zeleniny se jí a naučíte se ji pojmenovat. Rozklikni si tento odkaz a poslouchej:
www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=173

Hádej, co je na obrázku? Zahrej si odkrývačku jako ve škole se svými spolužáky. Rozklikni:
www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=257

Nyní si vezměte pracovní sešit na str. 23 a doplň, pozorně si přečti zadání.

Znáte nějakou písničku o zelenině? Tady je jedna z nich, Šla Nanynka do zelí, zazpívejte si ji třeba s rodiči. Rozklikni:
www.youtube.com/watch?v=5b61Y6XysiA

 

Pro komunikaci s naší třídou se po domluvě můžeme vidět s žáky přes SKYPE 

"Pošta ZŠ Litultovice" (https://join.skype.com/invite/jaDspOMIbD69) nebo přes WhatsApp 606 456 086

Tento týden Vám zadám každý den úkol, který mi vyfotíte nebo odešlete na WhatsApp nebo email. Nejste limitování časem, ale všechny Vaše úkoly si ukládám a hodnotím je. Také vytvořím kvízy, které mi vyplníte a odešlete zpět. Není to těžké, a proto pracujte samostatně. Někteří už jste kvíz za čtení vypracovali, tak to budete umět.

  Pondělí 2. 11. 2020
ČJ

Str. 28 Zopakujeme si věty přací

Str. 29 Cvičení 2. Doplň věty a napiš je do školního sešitu.

Pracovní sešit strana 18 - jen cvičení 1.
M

Rozcvička Pracovní sešit str. 18. cv. 1.-3.

Str. 35.  

cv.1 – Spočítej červené a modré kostky a doplň výsledky
Cv. 2 - Doplň znaménka. Vypočítej výsledek a napiš si jej tužkou nad příklad. 
Cv. 3 - doplň do rámečku čísla

Cv. 4 – Slovní úlohu vypočítej
Budu ráda, když mi pošlete nafocenou stránku.

ČT

Strana 35 - K čemu je dobrá rodina

Dobře si přečti článek, zítra ve slohu se k němu vrátíme.

V básni CHECHTAVÁ najdi všechny rýmy. Nápověda: jsou tam 3 dvojice rýmu.

PS

Str. 14 celá

Dnes napíšeme nové písmeno w a W. Toto písmeno se píše skoro jako v a V, které jsme už psali, tak se snažte psát pěkně. Poslední 3 řádky si zopakujeme psaní číslic 0, 1, a 2.