20.4.-24.4. 3.třída

24.4.2020

ČESKÝ JAZYK 

Dnes se s Malým princem rozloučíme.

Tak jdeme na to. Pro někoho to možná bude smutný konec a pro někoho veselý. Rozhodni se sám/sama. 24.4. Malý princ poslední kapitola.docx (23600)

 • Celou knihu jsme sice nepřečetli, ale to nevadí. Vybrala jsem ty nejznámější kapitoly. Takže si dnes zapíšeme další list do čtenářského deníku. Dnes trošku jinak.
 • Otevři si odkaz a pracuj podle zadání. 24.4. čtenářský deník.docx (12247)
 • Popros rodiče o vyfocení a poslání tvého čtenářského listu.

MATEMATIKA

Tak had Malému princi pomohl zpátky na jeho planetku. Byl jedovatý, tak jako některé houby, o kterých jsme se včera bavili.

 • Spočítej, kolik hub by mohlo růst v lese. Otevři si pracovní sešit na straně 27 cvičení 6 a zjišťuj.

Pokud najdeme houbu v lese, měli bychom tam něco z té houby zanechat. A to podhoubí, aby tam mohla vyrůst další houba, protože houby jsou potravou pro některé živočichy.

Houby se v lese těžce hledají. Bývají schované pod listím, větvemi, protože mají rády vlhko.

Třeň, pro nás nožička, ta už někdy bývá vidět.

Žádná houba by nemohla být bez klobouku, protože v něm jsou schovány výtrusy, které slouží jako u rostlin semínka k rozmnožování.

Koho by zajímalo, jak taková houba roste, tak se může kouknout na tento odkaz. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS3/JaMS3.mc&pageord=218

 

ANGLIČTINA

What do you like? I like apples, chocolate, carrots, muffins. And you?

Dnes se naučíme další ovoce.

A teď už jen procvičit.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=English3_2/english3_2.mc&pageord=104

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=English3_2/english3_2.mc&pageord=93

23.4.2020

ČESKÝ JAZYK 

Dnešní kapitola Malého prince bude mít název Had. V biblických příbězích had naváděl k lumpárnám.

 • Nenech se přemluvit ke špatnému i nebo y!

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

A jaký byl vlastně had k Malému princi? Přečti si dnešní příběh. 23.4. Malý princ Had.docx (11794)

 V tomto příběhu se had zachoval dobře. Poradil Malému princi, kde se zrovna nachází. Kdepak se Malý princ objevil? Najdi si v textu, pokud si nepamatuješ.

Malý princ by mohl potkat jednoho člověka několikrát a pokaždé by mohl vypadat trošku jinak. Ale pořád je to on. Tak stejně je to se slovesy, když je časujeme, tvarujeme je jako plastelínu.

 • Nejčastěji nám dělá problém sloveso být. Když ho časujeme, je úplně jiné. Otevři si učebnici na straně 88 a hledej, kde je sloveso být vyčasované v přítomném čase.
 • Tabulku se slovesem být si přepiš do sešitu.

V závěru kapitoly nabízel had Malému princi pomoc. S čím mu tedy chtěl pomoct?

Pomáhat lidem, ale třeba i přírodě je dobré a člověka to pak u srdíčka pěkně hřeje.

 • Pomůžeme Malému princi přidat další osoby. Aby mu nebylo smutno, mohla by si s ním další osoba třeba zpívat a had by jim do rytmu mohl syčet. Vyčasuj v přítomném čase (co se děje právě teď) stejným způsobem jako sloveso být slovesa zpívat a syčet.

MATEMATIKA 

Had, který byl v našem příběhu, byl jedovatý. V naší přírodě také najdeme jedovaté živé organismy, na které musíme dávat pozor.

Dnes se zaměříme na houby. Mezi houbami najdeme dost jedovatých a hlavně těch, které většina lidí vůbec nezná.

Teď už víme, že rozeznat některé houby je dost těžké. Tak raději zajdeme do obchodu a koupíme si třeba žampiony.

 • Otevři si pracovní sešit na straně 26 cvičení 1,2,3 a nakupuj. Nenech se ošidit.

A teď se podíváme na houby do lesa.

 • Otevři si tento odkaz a do sešitu zapisuj jen odpovědi celou větou. Popros rodiče, ať zapsané odpovědi vyfotí a pošlouM 23.4. houby.docx (11481)

22.4.2020

ČESKÝ JAZYK 

Jsi často domýšlivý/á? Nebo raději přemýšlivý/á? Nejprve zkusíme přemýšlet a pak si zjistíme, co to je být domýšlivý.

Jaký člověk je tedy domýšlivý? Přečti si dnešní kapitolu z Malého prince – Domýšlivec. 22.4. Malý princ Domýšlivec.docx (134,5 kB)

 • Najdi v textu 5 sloves, která říkají, co dělá domýšlivec a 3 slovesa, co dělal Malý princ a zapiš si je do sešitu do sloupce pod sebe.
 • Do druhého sloupce zkus vytvořit k těmto slovesům infinitiv. Tedy stejné sloveso, akorát na konci bude mít T.

Podívej se ještě jednou do textu a najdi si, co jen dokážou slyšet domýšlivci.


 

 

MATEMATIKA

Malý princ se na své planetě seznámil s květinou a dnes se seznámil s člověkem domýšlivcem. Tohle všechno patří do živé přírody. Ke komu bys zařadil/a tento živý organismus v tomto cvičení? Ke květině nebo k člověku?

Správné je zařadit je k člověku, protože člověk patří v živé přírodě do skupiny živočichové. Živou přírodu tedy tvoří: ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ A HOUBY.

Na žádné planetě v naší sluneční soustavě ani na planetkách Malého prince nenajdeš tolik různých živých organizmů. Na naší Zemi jsme přírodě věnovali také svátek. Dnes je Den Země. Koukni se ven. Umíš v té kráse najít živočicha, rostliny nebo snad i houbu?

 • Dnes budeme  živou přírodu třídit a tím pádem budeme odebírat a něco nám zůstane. Ano, dnes se naučíme odčítat trojciferná čísla.
 • Výukové video najdeš na stejné straně jako včera, akorát je to až druhé video. Opět stačí jen část a to 3:35. https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-30/

Na procházce naší krásnou jarní přírodou jsem viděla 345 živých organismů. (Je to možné?) Z toho 234 bylo živočichů. Kolik jsem tedy viděla rostlin a hub?

 • Tak to teď zjistíš v pracovním sešitě na straně 25 cvičení 5,6. Můžeš si zkoušet vymýšlet své rostliny, živočichy nebo houby.

ANGLIČTINA

Malá slovní rozcvička. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=English3_2/english3_2.mc&pageord=477

Jídlo ti určitě chystá nejčastěji maminka nebo tatínek. Tak teď nachystáš ty.

 • Nakresli si do sešitu z angličtiny dva talíře. Dost velké, aby se tam vešly obrázky i slova.
 • Kresli a piš. Co to je? První talíř: a_p_e,     ca_ _ot,      s_nd_ich,

                                            Druhý talíř: mu_ _in,     ba_a_a,       t_m_t_

Do you like apples? Do you like oranges? Do you like ananas?

Podíváme se další dobroty.

 • Nejprve si poslechni otázku, zopakuj a zkus podle poslechu odpovědět, zda to máš rád nebo ne. Aj 22.4. Do you like.docx (11667)
 • V otázkách se nám objevila nová slovíčka. Jsou dost podobná češtině. Dej pozor na výslovnost a psaní.
 • Slovíčka si zapiš do slovníčku. Už víš jak. Aj slovíčka 22.4..docx (12050)

21.4.2020

ČESKÝ JAZYK 

Dnes nám letec povypráví, jak se Malý princ chystal k odchodu z jeho malé planety. Musel se dobře připravit.

Myslíš, že si Malý princ vezme s sebou i květinu?

 • Přečti si text a odpověz na věty Ano/Ne (pod textem) do sešitu. 21.4. Malý princ Odlet.docx (157486)
 • Všimni si v textu tučně vytištěných slov. Jsou to opět slovesa, ale trošku delší. Patří k nim ještě zvratné zájmeno si nebo se. Těmto slovesům se říká zvratná slovesa.
 • Pozor: -se- může být také předložkou. Záleží na větě. Např. se psem.

Malý princ před svým odchodem na planetě uklízel. Zkusíme to jako Malý princ a uklidíme si ve slovesech.

Malý princ má vše hotovo, vše je uklizeno. Je čas na malý odpočinek. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk3/Cesky_jazyk3.mc&pageord=982

MATEMATIKA

Než se dnes vydáme na další planetku, která je od nás velmi daleko, tak se rozcvičíme. Vyber si násobky 7 nebo 8 spusť Go.

www.multiplication.com/games/play/car-wash-multiplication

Tou poslední planetkou, se kterou se seznámíme, je Pluto. Je od naší Země tak daleko, že astronomové neví, jestli to není jen kus ledu a kamenné těleso.

 • Vytvoř dlouhou cestu na planetku Pluto pomocí rozkladu čísel. Můžeš použít peníze nebo si číslo jen rozložit na stovky, desítky a jednotky ústně. 432, 215, 154, 722.

Pluto má měsíc, který se jmenuje Charon. Ovšem někteří astronomové si myslí, že Pluto a Charon jsou dvojplaneta. Dávají je dohromady.

 • My dnes také budeme dávat dohromady. Budeme sčítat trojciferná čísla. K tomu jsme potřebovali předchozí úkol. Podívej se, jak budeme počítat. Stačí jen 3:24 v tomto odkaze: https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-30/
 • Otevři si pracovní sešit strana 25 cvičení 2,3 a zkus, jestli tomu rozumíš.

Za Plutem obíhají tisíce ledových nebeských těles, o kterých skoro nic nebo vůbec nic nevíme. Zkus se teď stát objevitelem ty. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika3_8/Matematika3_8.mc&pageord=487

 

ANGLIČTINA

Procvič si slovní zásobu. Slova opakuj podle poslechu. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=English3_2/english3_2.mc&pageord=92

To je dobrot. Přečti si, co mají rádi broučci.

 • Otevři si odkaz, poslouchej a opakuj. Aj 21.4. I like.docx (74448)
 • Teď si do sešitu z angličtiny napiš alespoň 3 věty (I like …), co máš rád ty. Využij jen slovíčka, která už znáš.

Objevila se nám tam 3 nová slovíčka. Tak si je hned zapíšeme do slovníčku. Aj slovíčka 21.4..docx (11924)

A teď už umíme ovoce, o kterém je v učebnici písnička. Otevři si učebnici Chit Chat na straně 43 písnička nahoře.

 • Nejprve jen poslouchej bez učebnice. Čemu rozumíš?
 • Teď si učebnici otevři a znovu poslouchej a koukej na obrázky. Mají tam dvě jablka a jedno si nechá Jet a druhé dá Kat. Kat má dva pomeranče a jeden si nechá a druhý dá Jet. Spike má dva banány. Jeden si nechá a co udělá s druhým? A o tom je ta píseň.
 • Opět poslouchej a čti potichu. U textu „one for me“ si dej ruku na hrudník (to je tvoje) a u textu „and one for you“ nabízej něco plyšákovi.
 • A teď už celou píseň.
 • Tady máš odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=GQlGsfoonaU

20.4.2020

ČESKÝ JAZYK 

Dnes vás Malý princ seznámí s květinou. Ale nebude to jen tak ledajaká květina, bude se chovat jako lidé. (Takhle se chovají jen někteří lidé.)

Tak jak se květina chovala k Malému princi?  Vyber jedno z vyjmenovaných slov, které se říká, jaká byla květina.

 • Nakresli do sešitu, jak si květinu podle přečteného textu představuješ a k ní připiš to vyjmenované slovo.

Někdy určitě neškodí být na sebe hrdý/á, když se nám něco podaří, ale to potom nejsme stejní jako lidé, kteří se chlubí i tím, co nemají.

 • Všimni si ještě jednou tučně vytištěných slov v prvním textu. Mají také něco společného.
 • Všechna slova mají na konci –t-. Můžeš u těchto sloves určit osobu, číslo nebo čas?
 • Tyto tvary nevyjadřují ani osobu, ani číslo, ani čas. Říká se jim INFINITIV. Je to jako plastelína v krabičce, která teprve čeká, až z ní bude třeba květina. https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv5.htm

Také lidé, kteří se chlubí cizím peřím, se mohou změnit a být lepšími.

 • Zkus najít slova nebo slovní spojení s infinitivem, která čekají na změnu. Slova nebo slovní spojení s infinitivem napiš do sešitu. Jč 20.4. slova.docx (10592)

MATEMATIKA

Malý princ žil s květinou na malé planetce. Pamatuješ si, kolik planet má naše sluneční soustava?

 • Zkus toto číslo použít jako výsledek. Vytvoř takové čtyři příklady.
 • Možná toto číslo najdeš i v pracovním sešitě strana 24 cvičení 6.

Minulý týden jsme si povídali o jednotlivých planetách a zbyli nám dva zmrzlíci - Uran a Neptun. A proč zmrzlíci? Jsou velmi daleko od Slunce.

 • My teď nikam daleko nemůžeme. V jakých jednotkách bychom měřili např. ujetou vzdálenost? Ověř si své vědomosti v pracovním sešitě na straně 24 cvičení 3. (Úloha musí mít zápis – vždy jen jedno slovo a číslo, příklad a odpověď.)

Uran i Neptun jsou obklopeny hustými mraky, které mají modrozelenou barvu. Jsou tak vzdáleny od Země, že ani nejlepší dalekohled ještě neodhalil všechna tajemství těchto planet.

Už jsme se dozvěděli, že Země krouží kolem své tzv. osy. Uran je dost zvláštní, protože vypadá, že kolem Slunce krouží položený na bok.

 • Tak se taky nepopleť, kde musíš začít počítat. Otevři si pracovní sešit na straně 24 cvičení 1 a počítej.