30.3.-3.4. 3.třída

3.4.2020

ČESKÝ JAZYK

Teplo a světlo patří mezi základní podmínky života na Zemi. Tyto podmínky nám dává Slunce, které je zdrojem energie pro život na Zemi. Bez něho by Země byla tak tmavá a studená, že by na ní nemohl existovat žádný život. Teplota na Zemi není díky dobré vzdálenosti od Slunce ani příliš vysoká, ani příliš nízká. Proto je na Zemi život.

Paprsky Slunce jsou tedy velmi důležité, ale mohou být také nebezpečné.

Víš, s čím ještě Slunce pomáhá? Vylušti si to. Luštění 3.4..docx (242,7 kB)

Nakonec si přečti pohádku o sluníčku a vyřeš věty ANO/NE do sešitu. Pohádka o sluníčku 3.4..docx (12045)

MATEMATIKA

Sluneční paprsky se rozdělují mezi rostliny i živočichy. Přidej každému trošku těch paprsků.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-6-7-8-9/priklady.html

Sluníčko se objevuje ve spoustě pohádek a příběhů. Pohádkové sluníčko si každý může představit podle sebe. Pro někoho může být jako jedna z postav, které ti zkontrolují počítání.

Slunce v pohádce pomohlo jaru. V každém ročním období je u nás jiná teplota díky tomu, jak jsem daleko od Slunce. Zopakuj si roční období a měsíce v roce.

 • I v tomhle musí být pořádek a řád. Dnes si opět projdeme řád při písemném počítání. Kdo potřebuje, může si pustit výukové video.  https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-25/
 • Pracovní sešit strana 18 cvičení 6 a strana 19 cvičení 1. Nezapomeň, že písemně počítáme od jednotek.

ANGLIČTINA

Dnes si uděláme odpočinkovou a opakovací angličtinu.

Zkontrolujte si, prosím, středeční slovíčka. Počítač opět čaroval.

A teď jdeme do obchodu.

 • Já budu zákazník a ty mi podle obrázků povíš, zda to v obchodě máte nebo ne. Odpovědi mi napiš do sešitu. Připomínám, že musí být celá odpověď a I have se píše s velkým I. obchod 3.4..docx (146659)

2.4.2020

ČESKÝ JAZYK 

Včera jsme si povídali o vzduchu. Rozfoukej všechna i/y a nech jen správné. skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPS4.htm

Dnes nás čeká půda. I tu Robinson využíval ke své obživě.

 • Otevři si učebnici prvouky na straně 32 a prohlédni si obrázek.
 • Přečti si tři texty a vyber, který text by se hodil k obrázku v učebnici prvouky. Do sešitu si napiš slovo PŮDA a k němu napiš číslo textu. Půda 2.4..docx (14938)
 • Do sešitu odpověz na otázky pod textem. Opravdu stačí jedním slovem. Odpovědi hledej ve všech třech textech.

S půdou se musí pracovat, aby byla úrodná. Musí se orat, okopávat, plevelit. Často se s ní musí hýbat.

 • My teď zkusíme pracovat se slovesy.
 • Vyber si jedno sloveso z textu a vyčasuj (vytvaruj) si ho do sešitu. Pomůže ti tato tabulka. Nauč se ji zpaměti. Zkus si to každý den přečíst a říct a za pár dní to budeš umět.

Jednotné číslo

 

Množné číslo

 

1.osoba

1.osoba

MY

2.osoba 

TY

2.osoba 

VY

3.osoba

ON, ONA, ONO

3.osoba

ONI, ONY, ONA

 

 • Piš pouze:
 • já obdělává,                                my obděláváme
 • ty obděláváš                               vy obděláváte
 • on obdělává                                oni obdělávají       
 
 • Samozřejmě si vyber jiné sloveso.

MATEMATIKA

 

Častým obyvatelem půdy je krtek. Na zahrádce nás často zlobí. Zkus ho vyhnat z trávníku.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-typ2/priklady.html

Krtek ovšem kypří půdu, takže do ní vnáší vzduch, který potřebuje např. zelenina. Nějakou zeleninu si teď nakoupíme.

 • Otevři si pracovní sešit na straně 18 cvičení 1,3.

Důležité je také do půdy správně rostliny rozmístit, aby se jim dobře rostlo a nepřekážely si.

Rostliny i živočichové v půdě potřebují nejen kyslík, ale také vodu. V létě mívá půda málo vody díky sluníčku. Je potřeba zahrádku zalévat.

 • Dnes si zopakujeme jednotky objemu: dl = decilitr, l = litr, hl = hektolitr.
 • Otevři si opět pracovní sešit na straně 18 a vyřeš cvičení 2,5.
 

1.4.2020

ČESKÝ JAZYK 

Při ztroskotání na ostrově bez lidí je potřeba využít, co nám dává příroda. To si teprve uvědomíme, jak je pro nás příroda důležitá a krásná. Někdy nás pak může obyčejný vítr potěšit nebo také potrápit. Také umíme být občas rychlí jako vítr.

A co je to vlastně vítr? VZDUCH

 • Přečti si text o vzduchu a ze závorek vyber správná slovesa, aby věta dávala smysl. (Slovesa nám říkají, co někdo nebo něco dělá.)Vybraná slovesa zapiš do sešitu. Vzduch 1.4..docx (78535)
 • Všimni si i těch ostatních sloves. Co to jsou za slova?

Už víš, co je to atmosféra? Je pro naši Zemi velmi důležitá. Přesto se v atmosféře objevují místa, kudy proniká nebezpečné záření ze Slunce.

Vzduch sice nevnímáme, ale opravdu je také v půdě a ve vzduchu. Můžeš si např. vyzkoušet nalít vodu z vodovodu do skleničky a v ní uvidíš bublinky. To je vzduch.

 • Teď si objevíme bublinky vzduchu v pracovním sešitě na straně 39 cvičení 15. Doplň i/y.
 • Vzduch potřebujeme k životu, tak ho zvětšíme. Podtrhni v tomto cvičení všechna podstatná jména vlnovkou a to bude náš vzduch.

MATEMATIKA

V textu jsme se dozvěděli, že někteří živočichové dýchají třeba v půdě a jiní zase ve vodě. Tak třeba ryby. Určitě už jste viděli rybičky v akváriu. Vždycky je tam hadička, která do vody pouští bublinky. A to je právě vzduch, který ty rybičky potřebují. Tak jako my lidé si můžeme vydýchat vzduch, tak i rybičky ve vodě.

 • Doplň rybičkám chybějící vzduch a řady čísel zapiš do sešitu.

 

198

199

 

 

202

 

496

497

498

 

 

 

 

797

 

799

 

801

 

 

Nejdůležitější ve vzduchu je, pro nás lidi, kyslík.

 • Spočítej v pracovním sešitě na straně 17 cvičení 3 a zjisti, kolik bublinek kyslíku by ve vzduchu mohlo být.

Když vdechneme kyslík, tak vydechneme oxid uhličitý. Toho je ve vzduchu méně než kyslíku.

 • Otevři si učebnici na straně 21 cvičení 2. Vypočítej si ústně, o kolik méně by mohlo být oxidu uhličitého než kyslíku. Vezmi si na pomoc opět peníze, ať vidíš přechod do jiné stovky. Můžeš si pustit i pomocné video. Dnes video cvičení 2. https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-21/

Největší část vzduchu tvoří dusík, ale najdeme tam také prach a pyl. To nám může způsobovat alergie. Tak vzduch zkusíme pročistit. Odeber ze vzduchu prach a pyl.

 • Spočítej v pracovním sešitě na straně 17 cvičení 4,5

ANGLIČTINA

Nejprve si procvič slovní zásobu. Dnes bez poslechu. Můžeš využít starší odkazy.

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/whats-this-2/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/choose-the-word/exercises.html

 

Všiml/a sis nových slovíček? Zakresli a zapiš si je do slovníčku. Slovíčka si opět poslechni.

trousers  = kalhoty https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=trousers

soch = ponožky https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=socks

jeans = rifle https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=jeans

shoes = boty https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=shoes    

 

Otevři si učebnici na straně 39 komiks nahoře. Najdi si tuto větu:

Have you got Jet’s jeans?

- Poslechni si ji: https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=Have%20you%20got%20Jet's%20jeans%3F

- Máme tam opět apostrof. Ale dnes znamená, čí to oblečení je.

- Když chci v angličtině vyjádřit, že je to od Toma, tak ke jménu přidám apostrof a s.

Např. Tom’s = Tomášovo

 

Podívej se na obrázky oblečení v rámečcích na straně 39. Já si teď vyberu řadu nebo sloupec a ty podle rozhovoru poznáš, která je to řada nebo sloupec. Na další straně odkazu budeš mít hned řešení.  Aj rozhovor 1.4..docx (12,8 kB)

31.3.2020

ČESKÝ JAZYK 

Čeká nás poslední kapitola Robinsona Crusoa.

NÁVRAT DOMŮ 31.3..docx (10787)

Pátek se učil anglicky. Nauč ho i některá česká slova.

Postavit se lidojedům bylo určitě velmi nebezpečné. Robinson si to musel dobře promyslet a kombinovat.

 • Otevři si učebnici na straně 52 cvičení 7 a kombinuj do sešitu. Dobře si přečti zadání.

Ostrov se začínal plnit zachráněnými.

 • Otevři si pracovní sešit na straně 39 cvičení 11 a doplň. Asi tak, jak se plnil ostrov.

Robinson si na cestu domů vzal i jedno zvíře. Víš, které?

 • Ve vyjmenovaných slovech po S jsou také zvířata. Najdi je a vypiš je do sešitu pod sebe, každé na jeden řádek.
 • Víš o těchto zvířatech něco? Přiřaď správná čísla vět k napsaným vyjmenovaným slovům v sešitě. Věta neopisuj, jen čísla. Zvířata S 31.3..docx (12330)

A teď ještě jedna informace o jednom z těchto zvířat.

 • Otevři si pracovní sešit na straně 39 cvičení 12. Doplň i/y.
 • Dvojice slov skládej ústně a zapisuj jen daná písmena do tajenky. O kterém je to zvířeti?

MATEMATIKA

Dnes si opět nenecháme ujít rozcvičku, ale v pracovním sešitě na straně 16 cvičení 6.

A zpátky k Robinsonovi. Ten nám už cestuje domů lodí. A nebylo by lepší třeba letadlo?

 • Zjisti, kolik by mohlo letět pasažérů. Otevři si učebnici na straně 20 cvičení 3. Vyřeš pouze otázky a, b, c. 
 • Řešení: Řešení 31.3..docx (10,8 kB)

Do letadla by ho asi se zlatem nevzali. Je strašlivě těžké. Zlatem se dnes neplatí a tak ho vyměníme za peníze.

 • Vezmi si své papírové peníze a otevři si učebnici na straně 21 cvičení 1. Počítej ústně, ale každý příklad znázorni. Pokud potřebuješ pomoct, tak pusť video. https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-21/
 • Teď si to zkus v pracovním sešitě na straně 17 cvičení 1,2. Můžeš opět použít peníze.

ANGLIČTINA

Nejprve si opět zopakuj písničku z učebnice na straně 38. Dnes to budeme potřebovat. https://www.youtube.com/watch?v=LV3RIUysUCA

Zjisti, co který ze SUPERSTAR vlastní za oblečení.

 • Vylušti přesmyčky a zapiš si je do sešitu angličtiny.

KAT

SPIKE

JET

NICK

trishT

trish

trisk

tackej

triks

toka

pumjer

tha

 

Dnes se naučíme používat otázku Have you got …? https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=Have%20you%20got%3F

A krátkou odpověď:  Yes, I have. https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=Yes%2C%20I%20have.

                           No,I haven’t. https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=No%2C%20I%20haven't'.

 • Teď si vezmi sešit s vyluštěnými přesmyčkami a zkus odpovídat podle tabulky. Holky budou Kat nebo Jet a kluci Spike nebo Nick.
 • Ptám se já. Odpovědi si zapiš do sešitu.

Have you got a skirt?

Have you got a coat?

Have you got a hat?

Kontrola: Aj 31.3. odpovědi.docx (11104)

 • Ústně si můžeš vyzkoušet i jiné členy skupiny a odpovědi si kontrolovat podle tabulky.
 • Procvičil/a sis to dobře? Tak teď to vyzkoušíme. Otevři si pracovní sešit na straně 38 cvičení 2. Když si nebudeš vědět rady, podívej se v učebnici na straně 38 na text písničky.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

A to byl konec knihy Robinson Crusoe od autora, který se jmenoval Daniel Defoe. Zapiš si tuto knihu do čtenářského deníku. Vím, že je máme ve škole. Nevadí. Stačí vzít papír a stránku do čtenářského deníku vypracovat zvlášť.

Nezapomeň napsat název knihy, autora, stačí jednou větou, o čem tato kniha byla a nakreslit ilustraci.

Tento úkol splň do příštího úterý 7.4.2020 a pak popros rodiče, aby stránku vyfotili a poslali mi.

30.3.2020

ČESKÝ JAZYK 

Dnes nás čeká napínavá kapitola z Robinsona. LIDOJEDI 30.3..docx (11355)

Robinson se neustále bál, aby se na ostrov nedostali vetřelci, kteří by mu mohli ublížit. Na ostrově je už dlouho, tak ho necháme odpočinout a vetřelce objevíme my.

 • Přečti si první odstavec z dnešního textu a najdi slova, která tam nepatří. Zapisuj si je do sešitu.
 • Vezmi 3 různé pastelky a stejnou barvou podtrhni slova, která patří ke stejnému vyjmenovanému slovu po S.

Robinson svého nového přítele pohostil. Kdyby měli kolem sebe hodně jehličnatých a listnatých lesů, pak by mu mohl připravit houbovou smaženici ze syrovinky. Má žlutooranžový až hnědý klobouk, na jeho dolní straně jsou bílé lupeny. Je to jedlá houba a dá se jíst dokonce i za syrova.

 • Všimni si v textu Lidojedi tučně vytištěných slov. Těmito slovy Robinson popisuje svého přítele. Jsou to přídavná jména a ptáme se na ně většinou JAKÝ? JAKÝ? JAKÉ?.
 • Také 2 z dnešních vyjmenovaných slov jsou přídavná jména. Řekni si, která to jsou. Nápověda: zelenina, zima a vlhko.
 •  Nakresli syrovinku a napiš do obrázku alespoň 5 přídavných jmen. Jaká je?

Musí být těžké pohostit někoho, o kom nevíme vůbec nic. Nejprve se o svém hostu musíš něco dozvědět.

Teď už něco víme a můžeme vybírat pohoštění.

 • Otevři si pracovní sešit na straně 38 cvičení 10. Doplň i/y do všech slov a pak modrou podtrhni slovo, které se hodí do věty.
 • Přídavná jména už znáš, tak je zkus najít i v tomto cvičení. Přídavná jména pouze podtrhni zeleně

MATEMATIKA

Nejprve opět prohledáme ostrov, jestli zde nejsou další lidojedi. https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/najdi-vetrelce/pocitame.html

Robinsonův život na ostrově byl velmi dlouhý. Pamatuješ si, jak dlouho už je na ostrově? Tak to je číslo, které si dej na začátek početního řetězce. Řetězec může představovat délku pobytu na ostrově.

 

+300=

 

+73=

 

+7=

 

- 9=

 

-66=

 

-          Pokud ve výsledku schováš stovky, vyjde ti, jak dlouho byl Robinson na ostrově. Zjistíš zítra.

Jak jim na ostrově asi plynul čas? Pomalu? Rychle? Asi podle toho, co dělali.

-          Otevři si pracovní sešit na straně 15 cvičení 5 a počítej s časem.

Robinson pojmenoval nového přítele podle dne, kdy ho zachránil. Víš, jak se jmenoval? Robinson díky kalendáři, o kterém jsme už četli, věděl přesně, co je za den. Musel být velmi pozorný, aby žádný den nezapomněl zapsat. Pozornost budeš teď potřebovat i ty.

-          Nejprve se opět podívej na video o písemném sčítání. Dnes celé video, protože je tam ukázaná také zkouška. Klidně si to pusťte postupně a k videu se vracejte.  https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-19/

-          Teď už to určitě zvládneš i sám/sama v pracovním sešitě na straně 15 cvičení 6 a na straně 16 cvičení 1.

Teď zkusíš, jak silné je opevnění proti lidojedům. https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm