5. třída

Pátek 6.5.

JAZYK ČESKÝ 
 • P.S. 24/1
 • opakování číslovek
MATEMATIKA
 • uč. 29/3a - 2. příklad
 • P.S. 26/1,2 podle učebnice strana 30
ANGLIČTINA
 • uč. 56/1 nová slovní zásoba
 • slovíčka opsat od spolužáků
 

Črvrtek 5.5.

JAZYK ČESKÝ 
 • P.S. 23/1,2,5
 • uč. 116 - 117 tabulky skloňování základních číslovek
MATEMATIKA
 • P.S. 25/4,5,6
GEOMETRIE
 • P.S. 29/1,2,3,4
 • P.S. 30/1
ANGLIČTINA
 • uč. 55/7 číst, překreslit plánek a dokreslit nábytek a popsat 
 • P.S. 45/3
VLASTIVĚDA
 • zápis si opsat od spolužáků
ČTENÍ
 • zpaměti básnička čítanka 120
 • čítanka 124 - 125 (vím, co čtu) 
 

Úterý 3.5.

JAZYK ČESKÝ 
 • P.S. 22/1,2,3
 • procvičování učiva číslovky učebnice 113 - 115
MATEMATIKA
 • P.S. 24/1,2,3,4,5,6
 • P.S. 25/2
ČTENÍ
 • zpaměti 3 sloky básně z čítanky 120
ANGLIČTINA
 • slovní zásoba učebnice 52,54,55
 • P.S. 45/4
 • P.S. 44/1
VLASTIVĚDA
 • učebnice 30,31