4. třída - upřesnění v e-mailu

 

22. 5. 2020

Český jazyk + sloh

Pracovní list
 

Matematika

pracovní sešit str. 21/1, 2, 3
pracovní list
 

Čtení

učebnice str. 140
 

21. 5. 2020

Angličtina

Dnes je před námi poslední hodina domácího učení. Zopakujeme si vše, co jsme se učili o zvířatech a pracovat budeme v pracovním sešitě. Tak tedy začínáme, pro začátek se trochu rozhýbeme a zazpíváme s písní The baby shark:
Zvířata si procvičte v následujícím cvičení, uslyšíte název zvířete, vyhledejte ho na obrázku a klikněte na obrázek, pokud zezelená, je to správně, u každého zvířete máte, jak se píše a taky český překlad, klikněte na šipku s časovým údajem a hrejte:
Pokud si budete chtít ještě procvičovat další zvířata, vraťte se do pondělí i úterý a klikněte na odkazy pro zvířata ze ZOO, divoká zvířata, farmu a zvířata žijící v moři. Ve škole se k těmto cvičením ještě určitě vrátíme.
Dnes se podíváme do pracovního sešitu na stranu 48, kde máme Amazing animals, klikni si na výslovnost a český překlad:
Na straně 48 máme dvě cvičení, v prvním cvičení dopište pod obrázek název zvířete, ve druhém cvičení spojte věty a věty na volné řádky podle vzorové věty napište. Věta č.1, klikni si na výslovnost:
 
Vypracovaný domácí úkol tentokrát už nemusíte posílat, zkontrolujeme si ho společně ve škole.
 
V pondělí si doneste do školy učebnici, pracovní sešit, obrázkový slovník a pomocný sešit, který jste si na začátku pořídili a kartičky na procvičování, které jste si vyrobili, budeme je potřebovat.
 
Na záběr bych chtěla moc a moc poděkovat všem rodičům, tetám, starším sourozencům... atd., kteří pomáhali s domácí výukou a dohlíželi na přípravu, zasílali domácí úkoly ke kontrole. 
Velká chvála patří také všem žákům, kteří pracovali velmi dobře, objevovaly se jen malé chyby, s kterými jsme si přes mail poradili a opravili.
Sejdeme se v pondělí ve škole, už se na Vás moc těším.
 

Český jazyk

opakovací pracovní list
 

Matematika - geometrie

učebnice str. 31/1, 2, 3, 4, 5
pracovní sešit str. 20/11, 12
 

Přírodověda

učebnice str. 62, 63, 64 + zápis
 
 
 

20. 5. 2020

Český jazyk

pracovní list
 

Matematika

pracovní list - rovnice
pracovní sešit str. 20/ 8, 9, 10
 

Čtení

učebnice str. 138, 139
 

Vlastivěda

učebnice str. 14 + zápis
pracovní list
 

19. 5. 2020

Angličtina

Dnes budeme pokračovat v procvičování dalších zvířátek, včera jste si zopakovali zvířata ze ZOO a divoká zvířata, dnes se podíváme na farmu a do moře. Poslouchejte a opakujte, zkuste si zapamatovat některá další zvířata. Cvičení opakujte podle potřeby:
Najdi dvojice, které k sobě patří a proveď kontrolu:
Zahrejte si oblíbenou hru: Hangman (obdoba žraloka)  a hádejte názvy zvířat, začněte samohláskami, ať máte ve slově nápovědu:
Písemný domácí úkol nemáte, ale zkoušejte si procvičovat psaní slovíček desáté lekce.
 

Český jazyk

pracovní list - opakování
 

Matematika

pracovní sešit str 19/4, 5, 6, 7
pracovní list
 

Vlastivěda

učebnice str. 13 + zápis
pracovní list
 
 
 
 

18. 5. 2020

Angličtina

 
Ve čtvrtek jste se učili novou slovní zásobu, vaše oblíbená zvířata, která se učíme od druhého ročníku, doplnili jste si obrázkový slovník a zaslali ke kontrole. Tento týden budeme pokračovat v procvičování zvířat.
Začneme písní, kterou si oblíbili všichni žáci ve škole - The baby shark. Píseň si poslechněte, zazpívejte a zatančete:
Zopakujeme si výslovnost zvířat ze ZOO, zkuste si zapamatovat další zvířata, která neznáte, tak poslouchejte a opakujte:
Procvičujte další divoká zvířata, poslechněte si větu: It´s a ........To je ... a opakujte.
Procvičujte zvířata: podívejte se na obrázek, řekněte zvíře anglicky, klikněte na obrázek a objeví se vám správný název, najdete tam opakování neurčitých členů a/an(kdo zapomněl pravidlo, jednoduše: a -  když začíná slovo na souhlásku, an - na samohlásku), procvičte více cvičení klikáním na slovo další. Dále si zopakujeme výslovnost věty: What´s this?
Tak a teď už můžete začít:
Písemný domácí úkol dnes nemáte, tak využijte času k poslání úkolů z minulého týdne, pokud jste tak již neučinili. Nezapomeňte si procvičovat ústně i písemně slovíčka 10. lekce v obrázkovém slovníku.
 

Český jazyk

učebnice str. 100/6, 7, 8
pracovní list
 

Matematika

učebnice str. 27/19,21,22,23, 24, 26, 28, 30
pracovní sešit str.19/1,2,3
 

Přírodověda

učebnice str. 61 + zápis
 
 
 
Starší úkoly: