5. třída

26.11. pátek

JAZYK ČESKÝ

-        vyřeš rébusy uč. 50/19  https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk5/Cesky_jazyk5.mc&pageid=476

-        uč. 50/18 doplňuj na fólii https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk5/Cesky_jazyk5.mc&pageid=475

-        4., 5. a 6. řádek seřaďte do sešitu podle abecedy

-        procvičuj https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/318

-        ústně zopakuj pádové otázky, zaměř se na 2. a 7. pád kvůli předložkám s/z

-        uč. 50/20 doplňuj ústně https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk5/Cesky_jazyk5.mc&pageid=477

ještě k tomu udělej cv. a)  https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk5/Cesky_jazyk5.mc&pageid=484
 

MATEMATIKA

ANGLIČTINA

 

 

25.11. čtvrtek

JAZYK ČESKÝ

GEOMETRIE

VLASTIVĚDA

 • opakování z minulé hodiny o Evropské unii.
 1. Hlavní sídlo EU?
 2. Kolik členů má EU? 
 3. Jak se nazývá měna EU? 
 4. Co znamená EU? 
 5. Napiš jednu další zemi, kromě ČR, která patří do EU?
 • na mapě Evropy, úplně vzadu v učebnici, vyhledej a ukaž si všechny sousední státy ČR a jejich hlavní města.
 • nové učivo Slovensko
 • uč. 50 přečti postupně po částech a hned si tyto informace hledej na mapě na té stejné straně.
 • prohlédni si stranu 51 a přečti si: Zapamatuj si!
 • podle učebnice si vyplň pracovní list, který si pak nalep do sešitu. Do zajímavostí stačí napsat jednu, která tě zaujala nebo kde jsi byl/a.

ČTENÍ

 • pokračuj ve své vlastní četbě, ve škole čteme Babičku drsňačku

 

24.11. středa

SLOH

 

MATEMATIKA

 

ANGLIČTINA

 

23.11. úterý

JAZYK ČESKÝ

 

MATEMATIKA

 

VLASTIVĚDA

 

 

22.11. pondělí

ČTENÍ

 • čítanka 28 Atletické závody: přečtěte hlasitě, pak si můžete zopakovat, co ví o planetách z přírodovědy
 • do sešitu z literární výchovy napíšou krasopisně psacím všechny názvy planet,
  Slunce, Měsíc. Pokud si nepamatuješ, vyhledávajej v textu. Dej pozor na velká písmena na začátku slov. 
 • čti svou vlastní četvu
 • DOMÁCÍ ÚKOL: čítanka 37 naučit se pěkně číst

MATEMATIKA

DOMÁCÍ ÚKOL: učebnice 35/3 přepsat a jen vypočítat, bez odhadu

JAZYK ČESKÝ

 

 

19.11. pátek

 

JAZYK ČESKÝ

MATEMATIKA

-        do školního sešitu písemné násobení  492 . 16 =

-        procvičování převodů jednotek času https://wordwall.net/play/22940/973/981

-        učebnice 35 výukový rámeček a přečti si ho.

-        uč. 35/1  kontrola: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=195

-        úlohy na to, kde využíváme průměr uč. 35/2b,c,e příklad a výpočet do sešitu     kontrola: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=196

-        P.S. 24/1 kontrola: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1_PS/Matematika5_1_PS.mc&maintitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=149

 

ANGLIČTINA

 •  piš anglicky teta, strýc, manžel, bratranec, manželka. Kontrolují podle slovníčku.
 • procvičování přivlastňovacích zájmen https://learningapps.org/17889330
 • uč. 19/5 věty doplnit ústně
 • P.S. 15/5,6
 • uč. 19/6 přečti, přivlastňování Čí to je?, ke jménu přidej apostrof s
 • procvič uč. 19/7 19.11. Aj 19cv7.docx (147189)
 • Domácí úkol na úterý uč. 19/7 utvořit věty a napsat podle příkladu celou větou do sešitu.
 • P.S. 14/3 19.11. Aj 14cv3.docx (243799)

18.11. čtvrtek

JAZYK ČESKÝ

GEOMETRIE

VLASTIVĚDA

ČTENÍ

 

 • čti si hlasitě svou vlastní knihu

 

16.11. úterý

Jazyk český

Matematika

-        P.S. 18/5 kontrola: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1_PS/Matematika5_1_PS.mc&maintitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=122

-        Uč. 31 žlutý rámeček vysvětlení učiva https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=15

-        Uč. 31/1,2 ústně .Kontrola: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=180

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=181

-        P.S. 20/1,2 Kontrola: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1_PS/Matematika5_1_PS.mc&maintitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=129

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1_PS/Matematika5_1_PS.mc&maintitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=130
 

VLASTIVĚDA

: https://learningapps.org/14404101

ANGLIČTINA

15.11. pondělí

Čtení - čítanka 72 - 73 Jak se stařeček
          - najdi v textu a přesně opiš: Jaká byla stařenka? Co vymyslel čert pro stařečka?
 
Matematika - Testíky 20/1,3; 21/5
                    - uč. 30/1; 30/3 + žlutý rámeček; 30/5 + žlutý rámeček 
                    - kontrola a procvičování www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageid=15
                    - P.S. 19/1,5 
 
                     - uč. 44/4 doplnit +cv. a,b ústně www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk5/Cesky_jazyk5.mc&pageid=431
 
 
                     

11.11. čtvrtek

 
 
Čt - pokračovat v četbě své knihy (také hlasité čtení)
 
Vl - řeky ČR v učebnici
 
Aj - P.S. 13/7
 
 

9.11 úterý

 
M - P.S. 15/5; 16/4
 

Vl - pohoří ČR a jejich nejvyšší vrcholy

Aj - uč. 17/7, 8 ústně

       To be zápor.docx (367946)

      P.S. 13/6