1.2-5.2.

PÁTEK 5.2.2021

ANGLIČTINA

Online hodina 8.00

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 9.00

MATEMATIKA

Rozcvička: učebnice strana 61 cvičení 5e) do školního sešitu. Pozor: písemně. Pošli k hodnocení.

 A teď už nás čekají rovnice. Už víme, že tyhle příklady jsme už mockrát počítali, ale teď místo prázdného rámečku máme písmeno x.

PŘÍRODOVĚDA

ČTVRTEK 4.2.2021

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 8.00

Doučit se pádové otázky.

VLASTIVĚDA

Online hodina 9.00

zápis: 

HABSBURKOVÉ - novověk

FERDINAND  I. HABSBURSKÝ

 • sjednotil  české, uherské a rakouské země = habsburská říše
 • sídlo: Vídeň
 • české země omezoval

 

GEOMETRIE

Nejprve si procvičíme převody jednotek, které už jsme prošli. Jako pomocníka si můžeš otevřít učebnici na straně 52-53.

Ještě jsme neměřili tekutiny, tak třeba: Kolik vypiješ dc Kofoly? Kolik l vody obsahuje naše tělo? Dospělý muž asi 42 l. Kolik hl benzínu se vejde do nádrže na benzínové pumpě?

 • Pamatuješ si všechny zkratky jednotek objemu? dl=decilitr, l= litr, hl=hektolitr
 • Jdeme na převody. Nachystej si papír, tužku a učebnici strana 53https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-53/
 • Pracovní sešit z matematiky strana 39 cvičení 1,2,3. Tady to máš postupně.
 • Teď to zamícháme. Pracovní sešit z matematiky strana 39 cvičení 4,5. Stále pracuj s učebnicí strana 53.
 • Práci v pracovním sešitě pošli ke kontrole.

 

ČTENÍ

Dnes budeme pokračovat ve společné četbě Nové Mikulášovy patálie. Mikuláš si v této kapitole bude hrát se svým kamarádem Vendelínem.

 • Přečti si kapitolu Túúúúút! (všimni si, že se tam píše ú s čárkou, jde o zvuk a je to výjimka)
 • Do sešitu z literární výchovy krasopisně napiš alespoň 5 věcí, které kluci našli v krabici. Nad tato slova napiš zkratkou jejich rod (m., ž., stř.)
 • Do sešitu z literární výchovy napiš, co se přihodilo, když tatínek hračku zapojil. Piš celou větou.
 • Práci v sešitě pošli ke kontrole.

STŘEDA 3.2.2021

MATEMATIKA

Online hodina 8.00

ČTENÍ

Online hodina 9.00

SLOH

Skřítek Nešika se snažil vyrobit ozdobný knoflík na svou kouzelnou tašku. Zatím se mu podařilo jen udělat zmatek v postupu.

Pomůžeš skřítkovi seřadit kroky pracovního postupu tak, jak mají jít za sebou.  Bude pracovat s moduritem, což je hmota podobná plastelíně, ale usušením ztvrdne jako keramická hlína.

 • Teams najdeš zadání. Vypracuj ho - do volných okýnek napiš čísla podle pořadí postupu.
 • Než odevzdáš, tak do slohového sešitu napiš (piš pěkně) seznam potřebných pomůcek k výrobě tohoto knoflíku. Seznam mi vyfoť a pošli.
 • Očíslovaný postup v Teams odevzdej.

ANGLIČTINA

Douč se slovíčka.

Zapiš si zbytek slovíček do slovníčku.

 • Nakresli si do volných políček jednoduché obrázky a připiš slovíčko, které tam ještě nemáš.
 • Pokud si stále nejsi jistý/á s významem, tak hledej v odkazu. Klikni na obrázek, na další obrázek přejdi pomocí šipek pod obrázkem. https://quizlet.com/562546390/on-holiday-flash-cards/
 • Pošli ke kontrole.

Teď se podíváme znovu na dopis z dovolené.

 • Připomeň si dopis v učebnici strana 26.
 • pracovním sešitě strana 26 vypracuj cvičení 5. Pomůže ti dopis z učebnice.
 • A teď trošku luštění. Pracovní sešit strana 27 cvičení 7.
 • Připomínám Where = kde, Who = kdo.
 • Cvičení v pracovním sešitě pošli ke kontrole.

ÚTERÝ 2.2.2021

MATEMATIKA

Online hodina 8.00

ANGLIČTINA

Online hodina 9.00

ČESKÝ JAZYK

Včera jste viděli, že vzory opravdu potřebujeme k určení i/y. Takže si u vzorů zopakujeme také rod, číslo a pád.

 • Teams najdeš zadání 2.2. Český jazyk – tabulka. Pokud by ti to nešlo otevřít, tak napiš.
 • Vypracuj a odevzdej.

Určování vzorů je tedy základem pro doplňování.

VLASTIVĚDA

Dnes si zopakujeme probrané učivo a napíšeme si opakovací kvíz.

Teď jsme si to všechno procvičili a nezbývá než mě přesvědčit, že jste dobře pracovali.

 • Opakovací kvíz najdeš v Teams pod názvem: České země po husitských válkách – opakování
 • Kvíz hodnotím známkou.

PONDĚLÍ 1.2.2021

MATEMATIKA

Online hodina 8.00

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 9.00

ČTENÍ

Dnes nás opět čeká čtení ze společné knihy Nové Mikulášovy patálie. Ovšem dnes to vypadá na novou patálii tatínka.

 • Kapitola Příjemné překvapení: přečti pozorně.
 • Podle čteného vyplň kvíz v Teams. Pokud nevíš, hledej znovu v knize.
 • Kvíz hodnotím.

PŘÍRODOVĚDA

Prosím vyplňte tento krátky kvíz: forms.gle/js4sNvhN8rxDCtoE8