11.1.-15.1.

PÁTEK 15.1.2021

ANGLIČTINA

Online hodina 8.00

MATEMATIKA

Online hodina 9.00

ČESKÝ JAZYK

Rozcvička: pracovní sešit 2. díl strana 2 cvičení 3. Doplň (pozor na délky a pravidla ú,ů) a vypracuj také cvičení 3a). Pošli k hodnocení.

Včera jsme si četli o řece Vltavě. Dnes se podíváme na další zajímavé místo naší republiky. A tím je naše nejvyšší hora Sněžka. Dojít na vrchol této hory může být někdy obtížné, tak jako určit mluvnické kategorie u podstatných jmen.

Kde se na tato nejvyšší hora nachází a jak je vysoká?

 • Pracovní sešit 2. díl strana 2 cvičení 1. Přečti si hlasitě a najdi si odpovědi na mé otázky.
 • Vypracuj cvičení 1a). Přikládám pomocnou tabulku. 14.1. rod, číslo, pád.docx (12689)
 • Ve cvičení 1b) napiš další 2 spojení s předložkou.
 • K práci ve cvičení 1c) si můžeš použít učebnici strana 53 tabulka. Hledej správnou tabulku podle koncovky (v tomto případě poslední písmeno).
 • Celou práci mi pošli ke kontrole.

PŘÍRODOVĚDA

V souboru naleznete úkol na potravní vazby: úkol 2. (4.ročník).docx (534159)
 

ČTVRTEK 14.1.2021

ČESKÝ JAZYK

online 8.00-8.45
 

VLASTIVĚDA

online 9.00-9.45
 

GEOMETRIE

A opět jsou tady kružnice.

 • Pracovní sešit geometrie strana 38 cvičení c), d). Pošli ke kontrole.

Posledně jsme se zabývali obvodem mnohoúhelníků. Tak se pustíme do počítání obvodů.

ČTENÍ

Dnes se vrátíme zpátky ke Karlu IV. Podíváme se za ním díky ukázce Jak se Mach a Šebestová setkali s Karlem IV.

 • Čítanka strana 119-120.
 • Přečti si celou ukázku.
 • Do sešitu z literární výchovy napiš, co pošeptal Kropáček Horáčkovi a na další řádek místo, kam se tentokrát vydali na výlet. Pozor na velká písmena. Práci pošli.

I jiné vtipné poznámky, tak jako Horáček, vymysleli žáci jiné škole.

 • Přečti si v čítance strana 120 Pro zasmání o Karlu IV. Pokud vtipy pochopíš, tak už o Karlovi IV. Něco víš.
 

STŘEDA 13.1.2021

SLOH

Letos nás bohužel pololetní karneval nečeká. Tak si ho alespoň připomeneme pomocí vyprávění.

Příběh vyprávíme postupně tak, jak se stal. Dnes nám pomůže obrázková osnova. Důležité je, aby jednotlivé věty na sebe navazovaly. Používejte různá slovesa, u podstatných jmen přídavná jména jaké to je.

 • Pracovní sešit strana 40 cvičení 1.
 • Nejprve si dobře prohlédni obrázky a popřemýšlej, jak na sebe obrázky navazují.
 • K obrázkům si vymysli různá slovesa.
 • Teprve teď zkus vymyslet věty – nejprve mysli a pak teprve piš.
 • Zkontroluj si délky, háčky, i/y.
 • Pochlub se se svou prací a pošli mi ji.

MATEMATIKA

Rozcvička: Učebnice strana 36 cvičení 2 a), b) do školního sešitu. Připomeň si počítání ve žluté tabulce nad cvičením. Pošli ke kontrole.

Pořád vidím, že někteří chybují v římských číslech u 4 a 6 nebo 9 a 11 atd. Znovu si dobře prohlídněte učebnice strana 55 žluté tabulky.

-        Otevři si učebnici strana 56 a dobře si prohlédni první žlutý rámeček. Najdi si 40 a 60, 90 a 110. Dobře si je prohlédni.

-        Procvičuj: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=658

Projdeme si tvoření římských číslic. Nejprve pozorně sleduj video.

-        Cvičení 3: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-56/

-        Trénuj: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=659

-        Pracovní sešit strana 40 cvičení 4 a 6. Pracuj s učebnicí strana 55 a 56. Pošli ke kontrole.

A teď si představ, jak se s římskými čísly počítá.

V odkaze si najdi Sčítání a odčítání římských číslic 01https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=25.+%C5%98%C3%ADmsk%C3%A9+%C4%8D%C3%ADslice#selid
 

ANGLIČTINA

online hodina
 

ČTENÍ

Dnes nás čeká další kapitola z naší knihy Nové Mikulášovy patálie.

 • Kapitola „Slečna na hlídání“
 • Do sešitu z literární výchovy si napiš název kapitoly a nakresli ilustraci k této kapitole.
 • Pozor, musí být o jiné části příběhu, než je nakresleno v knize.
 • Pošli ke kontrole.

ÚTERÝ 12.1.2021

ČESKÝ JAZYK

online hodina
 

MATEMATIKA

Rozcvička: Učebnice strana 50 cvičení 6 d) do školního sešitu. Písemně. Pošli k hodnocení.

Římská čísla často najdeme v podobě letopočtů na různých historických budovách. A pod takovými budovami mohou být schovány poklady.

S poklady mohou být spojené různé šifry. Poznej tajemný klíč pro rozluštění záhady.

 • Pracovní sešit strana 40 cvičení 5Pošli ke kontrole.
 • Vyřeš záhadnou slovní úlohu do školního sešitu. Tučně vytištěné jsou římské číslice. Číslo si rozlož. Nezapomeň zápis, příklad, odpověď. Pošli ke kontrole.

Ve III stejných krabičkách je CDL starodávných mincí. Kolik mincí je v I krabičce?

A teď si zkus takovou šifru sám/sama.

 • Učebnice strana 55 cvičení 4 a), b), c) do školního sešitu. Můžeš použít tabulku na této stránce. Pošli ke kontrole.

ANGLIČTINA

Nejprve opět procvič slovíčka, dnes také psanou podobu: https://quizlet.com/556380572/write

 • Pracovní sešit strana 20 cvičení 3. Dobře si přečti zadání. Pošli ke kontrole.

Where’s my hotel, please? Kde je můj hotel. Tak na tohle se ptá Spike.

 • Učebnice strana 21.
 • Poslechni si a sleduj cestu. 28 Stopa 28.mp3 (704301)
 • Písmeno hotelu mi napiš k dalšímu cvičení a vyfoť dohromady.
 • Pracovní sešit strana 21 cvičení 5. Opět si dobře přečti zadání. Pro směry můžeš použít učebnici strana 20 a 21. Pošli ke kontrole i s písmenem hotelu z poslechu.
 • Na středu si připrav v učebnici strana 21 cestu k jednomu z hotelů nebo i k jiné budově ve městě na obrázku.

VLASTIVĚDA

Dnes si zopakujeme Lucemburky na známky: https://forms.gle/XuYRNCLHp8K1Yutq6

Už jsme si prošli románský sloh a následuje gotický sloh.


PONDĚLÍ 11.1.2021

ČESKÝ JAZYK

PŘIPOMÍNÁM NEODEVZDANÉ SLOHOVÉ PRÁCE.
 • Učebnice strana 49 cvičení 5 – 2 řádky do školního sešitu.
 • Cvičení pošli k hodnocení.

Při čtení vidíme, že jména v textu mění svůj tvar, tedy se skloňují. Někdy to může být pěkný jazykolam.

 • Vyzkoušej si různá podstatná jména, jak se mění jejich tvar.

Po otevření odkazu napiš do rámečku podstatné jméno (rozhlídni se po pokoji, co vidíš?) a klikni na: SKLOŇUJ.

Potom sjeď myší níže a prohlídni si vyskloňované tvary. https://sklonuj.cz/#gre

Skloňování může být také námětem pro křížovku. Jednu takovou máme v pracovním sešitě.

 • Pracovní sešit strana 39 cvičení 5.
 • Cvičení 2,3 i 5 mi pošli ke kontrole.

 

MATEMATIKA 

Rozcvička: Učebnice strana 50 cvičení 6 c) do školního sešitu. Pošli ke kontrole.

Práci s roznásobením závorky už celkem zvládáme, tak si to upevníme. Než ovšem vypočítáme výsledek, musíme si zjistit ještě jedno číslo.

Všiml/a sis někdy ciferníku na velkých hodinách na kostele nebo umíš přečíst jméno Karel IV.? Tak všude tam se objevují římské číslice.

 

ČTENÍ

Společně čteme knihu Nové Mikulášovy patálie, což je kniha s dětským hrdinou. Podobné knihy s dětským hrdinou najdeme také v knihách od našich spisovatelů. Jedním z nich je Vojtěch Stěklač.

Vojtěch Steklač

2 názvy knih spíše pro kluky

1 název knihy spíše pro holky

jednu detektivní knihu

Dnes si přečteme ukázku z knihy Vojtěcha Steklače - Boříkovy lapálie

 

PŘÍRODOVĚDA

 
Dobrý den,
 
prosím o vyplnění krátkého kvízu na téma  ŽIVOČICHOVÉforms.gle/iThBR5o4Vrbu9b1G9