11. - 15.5.2020 4. třída

15. 5. 2020

Český jazyk

pracovní list
 

Matematika

pracovní sešit str.18/8, 9, 10, 11, 12, 13
pracovní list
 

Čtení

učebnice str. 136, 137
 

Sloh

učebnice str. 98/2, 3
pracovní sešit str.30/2
 

14. 5. 2020

Angličtina

V pondělí a v úterý jsme si zopakovali sedmou až devátou lekci. Všechny žáky, co zasílají domácí úkoly, moc a moc chválím, jste šikovní a opakování jste zvládli na výbornou. Dnes budeme pokračovat novou lekcí, kde najdete Vaše oblíbená zvířata, která si procvičujeme už od druhé třídy, kdy jste chodili do kroužku angličtiny. Spoustu zvířátek si zopakujeme a některá se nově naučíte. 
Dnes budeme pracovat v obrázkovém slovníku - unit 10 - Animal.
Začneme výslovností:
U slovíček klikejte na poslech a opakujte podle potřeby, minimálně každé slovo 3x, fruit bat - máte tam v překladu ovocný netopýr, správný název je kaloň, je to druh netopýra živící se ovocem.
Teď se podíváme vedle na tabulku označenou Food:
Hot place:
DÚ: Slovíčka jste si poslechli, zjistili jste, že už jich spoustu znáte. Vaším úkolem je procvičovat a naučit se ústně i písemně slovíčka nová. Procvičíme si je už nyní v obrázkovém slovníku, kde máte doplnit tabulku, do prvního sloupečku napište zvířata z tabulky, do druhého sloupečku k nim zapište, čím se živí a do třetího sloupečku - hot place -  zaškrtněte zvířata, která žijí v teplých oblastech.
Úkol mi, prosím, zašlete ke kontrole.
 
 

Český jazyk

učebnice str. 100/3, 4, 5
pracovní sešit str. 31/3,4
 

Matematika - geometrie

učebnice str. 23/8
               str. 28/1, 2, 3, 4
pracovní sešit str. 18/14
 

Přírodověda

pracovní list - opakování
učebnice str. 60,61 + zápis
 
 
 

13. 5. 2020

Český jazyk

učebnice str. 99/1, 2
pracovní sešit str. 31/1,2
pracovní list
 

Matematika

učebnice str. 26/14, 15, 17, 18
pracovní sešit str.17/6, 7
pracovní list
 

Čtení

učebnice str. 134, 135
 

Vlastivěda

učebnice str. 13 + zápis
pracovní list
pracovní sešit str. 5/5, 6
 
 

12. 5. 2020

Angličtina

Dnes budeme pokračovat v pracovním sešitě na str 47 opakováním sedmé až deváté lekce.
Strana 47 cvičení 3 - máme tam 5 vět, oznamovací i tázací, každá věta má zpřeházená slova, dejte je do správného pořadí, aby dávaly smysl.
Strana 47 kvíz A - některé obrázky jsou ne příliš povedené, seznam obrázků od 1 do 15 - výtvarná výchova, taška, kolo, hodiny, program o zvířatech, komedie, scifi, matematika, učitel, jít rybařit, 10:30, poslouchat hudbu, přírodověda, hrát kopanou, 4:00. 
Strana 47 kvíz B - přečtěte si otázku a odpovídejte celými větami, dávejte pozor na slovesa v otázkách, najdete tam sloveso být, mít, mít rád, přítomný čas prostý.
Upozornění, rozklikni:
 

Český jazyk

opakování a procvičování - pracovní list
 

Matematika

pracovní sešit str. 17/1, 2, 3, 4, 5
pracovní list - slovní úlohy
 

Vlastivěda

učebnice str.12 - Zlínský kraj
pracovní list
 
 

11. 5. 2020

Angličtina

Dnes si budeme opakovat učivo od 7. lekce, zopakujeme si školní předměty, televizní pořady i koníčky.

Aj 11. 5. 2020.docx

Procvičte si slovesa, zkontrolujte, popřípadě opakujte cvičení:
Další cvičení na procvičení vět:
Přečtěte si pozorně text a doplňte do vět dny v týdnu:
 
 

Český jazyk

učebnice str. 97/7, 8, 9
pracovní list
 

Matematika

učebnice str. 25/6, 7, 8, 9, 10, 11
pracovní list - 2.polovina
 

Přírodověda

test
učebnice str. 59 + zápis