15.2.-19.2.

PÁTEK 19.2.2021

ANGLIČTINA

Online hodina 8.00

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 9.00

MATEMATIKA

Rozcvička: do školního sešitu vypočítej pamětně pomocí rozkladu 430 . 7 = a 1120 : 7 =

                  : pošli k hodnocení

Dnes budeme počítat s pěknou sumou peněz.

-        Nejprve si zopakujeme řády číslic. Klikni na Řád číslic 01 https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=26.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+000#selid

-        Pracovní sešit strana 1 cvičení 4Pošli ke kontrole.

-        Učebnice strana 3 cvičení 3. Vypracuj do školního sešitu a pošli ke kontrole. Dobře počítej a pozor na řády číslic.

-        Procvičuj: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_2/Matematika4_2.mc&pageord=404

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_2/Matematika4_2.mc&pageord=405
 
 

ČTVRTEK 18.2.2021

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 8.00

VLASTIVĚDA

Online hodina 9.00

GEOMETRIE

Nejprve si připomeneme obvod mnohoúhelníků. Obvod je např., když si nalepíme kolem obrázku rámeček ze stužky. Obvodem je tedy celá délka použité stužky.

Ozdobený obrázek kolem dokola máme. Tak teď nám ještě chybí obsah. Tzn. co je uvnitř toho obrázku.

 

ČTENÍ

Dnes nás čeká další kapitola z knihy Nové Mikulášovy patálie – Trubka.

 • Přečti si celou kapitolu a u čtení přemýšlej, jakou kdo měl náladu.
 • Pozorně vyplň kvíz.          
 • Kvíz dnes hodnotím.

 

STŘEDA 17.2.2021

MATEMATIKA

Online hodina 8.00

ČTENÍ

Online hodina 9.00

SLOH

Dnes si připomeneme co je to masopust a vytvoříme pozvánku na masopustní průvod masek nebo veselici.

 • Veškeré zadání najdeš v Teams v zadání pod názvem SLOH-POZVÁNKA MASOPUST. 

ANGLIČTINA

Nejprve nás čeká opakování 5. Lekce.

 • Teams pod názvem Aj- minitest 5.
 • Doplň a odevzdej. (Pokud si nebudeš vědět rady, jak s tím pracovat, tak určitě napiš.)

Včera jsme začali slovní zásobu 6. lekce - A sunny day.

ÚTERÝ 16.2.2021

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 8.00

ANGLIČTINA

Online hodina 9.00

MATEMATIKA

Dnes nás čeká slíbené opakování učiva. Pracuj pozorně a pomalu. V matematice se lehce udělá zbytečná chyba.

 • Pracovní sešit strana 48 cvičení 1
 • Pracovní sešit strana 48 cvičení 2 (Nezapomeň zkoušku)
 • Pracovní sešit strana 48 cvičení (Stačí příklad a výsledek)
 • Pracovní sešit strana 48 cvičení (Použij: u násobení rozklad na desítky, jednotky.

                                                                           : u dělení hledej nejvyšší násobek)

 • Pracovní sešit strana 48 cvičení 5 (Pozor na větší (ubíráš nuly) a menší (přidáváš nuly) jednotky.)
 • Pracovní sešit strana 48 cvičení 6
 • Celou stranu pošli dnes k hodnocení.

VLASTIVĚDA

Po vládě Jagellonců se na český trůn dostává rod Habsburků.  V poslední hodině jsme si povídali o prvním panovníkovi z rodu Habsburků o Ferdinadnovi I. Habsburském.

Dnes se podíváme na dalšího panovníka z rodu Habsburků, kterého možná znáte z filmu Císařův pekař, na císaře Rudolfa II.

PONDĚLÍ 15.2.2021

MATEMATIKA

Online hodina 8.00

JAZYK ČESKÝ

Dnes budeme pokračovat v rodu ženském. Nejprve si ovšem zopakujeme rod střední.

Abychom mohli správně psát i/y v koncovkách, musíme nejprve slova umět přiřadit k danému vzoru. Zopakuj si rod ženský.

Prvním vzorem rodu ženského je vzor žena. Je to vzor tvrdý, ale pozor musíme dát na 7. pád čísla množného.

 • Učebnice strana 63 modrá tabulka. Prohlédni si koncovky u vzoru žena.
 • Pracovní sešit strana 10 cvičení 2. Pozor na jednotné a množné číslo.
 • Všimni si: 1. pádu množného čísla – koncovka –y,

                  7. pádu čísla množného - koncovka – ami je měkká.

 • Podle tabulky v učebnici vypracuj v pracovním sešitě strana 10 cvičení 3, 4 (nezapomeň napsat celé věty).
 • Všechna vypracovaná cvičení pošli ke kontrole.

 

 

ČTENÍ

Nové Mikulášovy patálie – kapitola Dámy.

 • Přečti si celou kapitolu.
 • V Teams najdeš Zadání k této četbě. Vyplň a odevzdej.

PŘÍRODOVĚDA

 
On-line hodina 11:00