25.1.-28.1.

ČTVRTEK 28.1.2021

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 8.00

VLASTIVĚDA

Online hodina 9.00

GEOMETRIE

Docela by mě zajímalo, jak jste po té dlouhé době, co jsme se neviděli, vyrostli. Tak tenhle údaj bychom asi zapsali v cm. Tedy v jednotkách délky.

 

S vyšší výškou také souvisí vyšší váha. Tenhle údaj bychom uvedly v kg = kilogramech. Tedy v jednotkách hmotnosti.

 • Jaké jiné jednotky hmotnosti už známe? Podívej se do učebnice strana 53 tabulka jednotky hmotnosti.
 • Podívej se, jak budeme tyto jednotky převádět. Nachystej si papír, budeš počítat. https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-53/
 • Vyzkoušej si, jak tomu rozumíš. Učebnici s tabulkou si nech otevřenou. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=450
 • A teď to vezmeme postupně znovu od gramů. Pracovní sešit strana 38 cvičení 1,2,3,4. Pracuj s tabulkou v učebnici.
 • Tak snad už to jde, tak můžeme jednotky pomíchat. Pracovní sešit strana 38 cvičení 5,6. Připomínám, když převádím na větší jednotku, tak nuly ubírám, když převádím na menší jednotku, tak nuly přidávám.
 • Celou svou práci pošli ke kontrole.

 

ČTENÍ

Dnes si přečteme pověst O Palečkovi. Už víme, co pověst znamená. V této pověsti je určitě pravdivá do po husitských válkách a Jiří z Poděbrad. Ostatní, kdo ví?

 • Přečti si pověst O moudrém šašku Palečkovi v čítance na straně 140-141.
 • Podle textu zodpověz otázky v kvízu v Teams.

Tato pověst poukazuje na chytrost nebo hloupost? K oběma máme různá přísloví.

 • Vyber a přepiš přísloví (písemně a krasopisně) do sešitu z literární výchovy z čítanky na straně 141 dole, které říká:
 1. Mám v hlavě moc vědomostí, ale neumím je použít.
 2. Nemusím umět čarovat, ale můžu být chytrý.
 3. Chytrý a hloupý se dohadují. Chytrý nad tím mávne rukou a hloupý se dál chce dohadovat.
 • Tvou práci mi pošli ke kontrole.
 

STŘEDA 27.1.2021

MATEMATIKA

Online hodina 8.00

ČTENÍ

Online hodina 9.00

SLOH

Dnes ti přišel dopis. Přečti si ho a do slohového sešitu na tento dopis odpověz. Tentokrát odpovědi čekám nejpozději ve čtvrtek 28.1.2021.

ANGLIČTINA

Pořádně si procvičuj slovíčka (nejenom dnes): https://quizlet.com/562546390/learn

      : https://quizlet.com/562546390/write

 • Učebnice strana 24 dole: zopakuj si otázku a odpověď
 • Pracovní sešit strana 24 cvičení 2
 • Učebnice strana 25 komiks: Najdi si v textu, kde říkají, co právě teď dělají.
 • Pracovní sešit strana 25 cvičení 3. Pomůže ti učebnice strana 25.
 • Pracovní sešit strana 25 cvičení 4. Kontroluj si, jak se vybraná slovesa píší. Pomůže ti: https://quizlet.com/562546390/flashcards
 • Celou práci v pracovním sešitě mi pošli ke kontrole.
 • Ve slovníčku máme nalepenou 5. lekci. Dopiš si činnosti k obrázkům. Opisuj z Activities. Zbytek zatím nech. Pošli ke kontrole.

 

ÚTERÝ 26.1.2021

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 8.00

ANGLIČTINA

Online hodina 9.00

MATEMATIKA

Rozcvička: do školního sešitu vypočítej písemně (s ocáskem) 915 : 6 =, (pod sebou) 167 . 37 =

                 : pošli k hodnocení

Když se chceš s někým o něco podělit, tak rozděluješ celek na tolik dílků, kolik chceš podělit kamarádů.

 • Nezapomeň, že dílky musí být stejné.
 • Pracovní sešit strana 43 cvičení 6.

Včera jsme se seznámili se smíšenými čísly. Umíš rozhodnout, které číslo je větší?

 • Pracovní sešit strana 43 cvičení 2,3,4.

Také smíšená čísla se dají sčítat a odčítat. Nezapomeň, že nejprve pracujeme s celým číslem a potom zvlášť se zlomkem.

 

VLASTIVĚDA

Nejprve si zopakujeme husitské války.

 • Vyplň kvíz v Teams Husitské války opakování.
 • Kvíz budu hodnotit známkou.

Dnes se dozvíme, jak složité bylo období vlády po husitských válkách.

Velmi zajímavou osobností té doby byl Jiří z Poděbrad.

 • Přečti si v učebnici strana 38 Husitský král Jiří z Poděbrad.
 • Představ si, že jsi teď ty Jiří z Poděbrad a poskytuješ rozhovor do historického časopisu.

Odpovídej na otázky do sešitu. Nejprve si napiš nadpis Jiří z Poděbrad.

 1. V čem jste vynikal?
 2. Jak to za vaší vlády nejprve fungovalo?
 3. Byl jste královského nebo bez královského původu?
 4. Jak vám s posměchem říkali?
 5. Komu jste nabídl český trůn?

Celý zápis v sešitě pošli ke kontrole.

PONDĚLÍ 25.1.2021

 

MATEMATIKA

Online hodina 8.00

ČESKÝ JAZYK

Minulý týden jsme se naučili vzory rodu středního - město a moře. Abychom slova mohli správně skloňovat, musíme umět určit, ke kterému vzoru dané slovo patří. Pomůžou nám koncovky vzorů v 1. a 2. pádě.

 • Pracovní sešit strana 5 cvičení 1. Koncovka v 1. i v 2. pádu je –e/-ě.
 • Pracovní sešit strana 5 cvičení 4.
 • Zopakuj si skloňování vzoru město a moře. Uč se zpaměti. Učebnice strana 56.

Tvary vzorů využij při správném skloňování slov podle vzoru město a moře.

 

ČTENÍ

Kniha Nové Mikulášovy patálie.

 • Přečti si další kapitolu „Noví sousedé“
 • Vyplň kvíz v Teams – najdeš ho v zadání. POZOR: dnes může být i více odpovědí.

PŘÍRODOVĚDA