SPU

ČTVRTEK 28.1.2021

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 8.00

VLASTIVĚDA

Online hodina 9.00

GEOMETRIE

 

ČTENÍ

 • Dnes si přečteme pověst O Palečkovi. Už víme, co pověst znamená. V této pověsti je určitě pravdivá do po husitských válkách a Jiří z Poděbrad. Ostatní, kdo ví?
 • Přečti si pověst O moudrém šašku Palečkovi v čítance na straně 140-141.
 • Podle textu zodpověz otázky v kvízu v Teams.
 • Tato pověst poukazuje na chytrost nebo hloupost? K oběma máme různá přísloví.
 • Vyber a přepiš přísloví (písemně a krasopisně) do sešitu z literární výchovyčítanky na straně 141 dole, které říká:
 1. Mám v hlavě moc vědomostí, ale neumím je použít.
 2. Nemusím umět čarovat, ale můžu být chytrý.
 3. Chytrý a hloupý se dohadují. Chytrý nad tím mávne rukou a hloupý se dál chce dohadovat.
 • Tvou práci mi pošli ke kontrole.

ÚTERÝ 26.1.2021

ČESKÝ JAZYK

Online hodina 8.00

ANGLIČTINA

Online hodina 9.00

MATEMATIKA

 •  do školního sešitu vypočítej písemně (s ocáskem) 915 : 6 =, (pod sebou) 167 . 37 =

                 : pošli k hodnocení

 • Pracovní sešit strana 43 cvičení 6. Nezapomeň, že dílky musí být stejné.
 • Pracovní sešit strana 43 cvičení 2,3,4.
 • Také smíšená čísla se dají sčítat a odčítat. Nezapomeň, že nejprve pracujeme s celým číslem a potom zvlášť se zlomkem.
 • https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=823
 • Pracovní sešit strana 43 cvičení 32. řádek přepiš do školního sešitu jako příklady na sčítání a vypočítej. Pošli ke kontrole.
 • Pracovní sešit strana 43 cvičení 5.
 • Celou stranu v pracovním sešitě pošli ke kontrole.

 

VLASTIVĚDA

Odpovídej na otázky do sešitu. Nejprve si napiš nadpis Jiří z Poděbrad.

 1. V čem jste vynikal?
 2. Jak to za vaší vlády nejprve fungovalo?
 3. Byl jste královského nebo bez královského původu?
 4. Jak vám s posměchem říkali?
 5. Komu jste nabídl český trůn?

Celý zápis v sešitě pošli ke kontrole.