Úkoly 14.-16.10.2020 4. ročník

PÁTEK 16.10.2020

JAZYK ČESKÝ

Připomínám, že někteří mi ještě neposlali slohovou práci ze středy.

V době Velkomoravské říše se lidé věnovali různým řemeslům. Tak třeba řezbářství.

Velcí mistři byli šperkaři. Uměli vytvořit třeba nádherné gombíky. To už víme, co je. A kdo zapomněl, tak koukne do učebnice vlastivědy strana 14.

 • Někdy na gombík přidali více a jindy méně ozdob. Tak je to i s některými slovy. Otevři si pracovní sešit strana 18 cvičení 2 a vypracuj. Nezapomeň opět slova rozdělovat na slabiky. Kdo si chce pravidlo připomenout, tak si přečte včerejší úkoly do jazyka českého.

V této době byli lidé také skláři. Vyráběli křehké nádoby ze skla.

 • Vytvoř z jednoho slova, jako skla, jiné slovo, jako sklenici. Učebnice strana 22 cvičení 2. Vybírej slova z nabídky a slova si podle sloupců napiš do školního sešitu. Pořádně sleduj, jak se tato slova píší.

Také tam byli hrnčíři, kteří vytvářeli nádoby, ale také dlaždice.

 • Takové speciální dlaždice najdeš v pracovním sešitě strana 18 cvičení 5.

MATEMATIKA

Rozcvička – vypočítej do školního sešitu.

36

94

. 6

.7

 

Myslíš, že lidé za doby Konstantina a Metoděje vážili a měřili objem potravin? Určitě obchodovali, takže nějaké míry potřebovali. My se samozřejmě podíváme na současné měření a vážení.

ANGLIČTINA

Procvič si psaní číslovek. Stále dokola se opakují a tím se to perfektně naučíš. Urči si třeba 5 minut a pak skonči. Při kontrole poslouchej výslovnost a opakuj hlasitě. DŮLEŽITÉhttps://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/80

Opět poslouchej a hledej. https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-numbers-1-uroven?source=explicitKC

A teď si vyzkoušíte, jak se tvoří další číslovky. Vyrob si 9 kartiček, na které vždy napiš jedno číslo od 1 do 9 a pak ještě dalších 8 kartiček, kde napíšeš čísla 20 až 90. Pak si je zkus k sobě přikládat tak, jak je na fotce. V pravém sloupci budou jednotky a do levého si postupně dávej desítky a čísla čti. Takhle vzniknou čísla jako twenty-four 24 nebo ninety-six 96. 15.10.2020 distanční výuka 1.jpg (28243)15.10.2020 distanční výuka 2.jpg (28804)

Podle přikládání kartiček napiš slovy do školního sešitu tato čísla: 26,31,45,68,93. Tento úkol mi můžeš napsat do emailu nebo si ho nech vyfotit a poslat.

PŘÍRODOVĚDA

 • Přečtěte si prosím znovu v učebnici úvod ke kapitole ROSTLINY na stranách 9 a 10. 
 • Pořádně si prohlédněte obrázek popisující fotosyntézu rostlin a poté si jej zkuste zpaměti nakreslit do sešitu tak, jako jsme to dělali ve škole na tabuli.
 • www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda4/Prirodoveda4.mc&pageord=4  toto je odkaz na elektonickou podobu naší učebnice, která narozdíl od klasické obsahuje odkazy na zajímavé fotografie, videa a další učební materiály. Odkazy se otevřou po kliknutí na černé ikony na okraji stránky (například obrázek fotoaparátu, otevře galerii fotek).
 • Na straně 9  v odstavci "1.VYŽIVUJÍ SE", po kliknutí na obrázek planety s bílou šipkou, najdete video o fotosyntéze. Na video koukněte a zajímavosti, které si zapamatujete napište do sešitu pod nakreslený obrázek fotosyntetizující květiny. Ve škole si pak tyto zajímavosti společně přečteme.

ČTVRTEK 15.10.2020

JAZYK ČESKÝ

Začneme malým luštěním.

 • Rozlušti, co doplníš místo znaků a slova správně napiš do školního sešitu. Doplň i-í, y-ý.
 • bÃlinářka, živobjtí, hrbzt se, zbVtky, hbòtá veverka, byložravec, ZbÚek zlobVl
 • Vypracovaný úkol si nech vyfotit a poslat.

První slovanské písmo je pro nás momentálně taky velmi zvláštní. Nazývá se hlaholice a jeho ukázku najdeš v učebnici vlastivědy na straně13. Důležité je těm znakům rozumět, abychom věděli, co se v textu píše. Rozumíš současným slovům?

 • Otevři si pracovní sešit na straně 17 a vypracuj cvičení 3b. Nezapomeň si nejprve říct, zda slovo začíná na ob- nebo v-, skryj si je a přemýšlej nad významem slova a podle toho dopiš je nebo ě.
 • Pozor na slovo OBJETÍ podle slova obejmout.
 • Cvičení si zkontroluj vzadu v pracovním sešitě. Chyby si oprav barevně.

Hlaholici vytvořili Konstantin a Metoděj. Najdi si jejich jména v těchto větách a celé věty opiš do školního sešitu.

 • Metodějovi se rozzářily oči radostí. Rozzuřený člověk je pro Konstantina nebezpečný. Konstantin byl rozzlobený.
 • Tučně vyznačená slova si rozděl na slabiky. Když správně rozdělíš slovo na slabiky, tak tam uslyšíš dvakrát to stejné písmeno (roz/zá/řit, roz/zu/řit, roz/zlo/bit)
 • Přečti si pravidlo psaní těchto slov u učebnici češtiny na straně 22.
 • Vyzkoušej si v pracovním sešitě na straně 18 cvičení 1. Slova si zkus nejprve vytleskat a pak teprve napiš z nebo zz. Cvičení si opět oprav podle zadní strany pracovního sešitu nebo mi ho pošli a já ti ho zkontroluji.
 

GEOMETRIE

Podívej se na video o polopřímkách Úvod Ahttps://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-10/

-          Rozumíš tomu? https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

A teď ze dvou polopřímek, které mají jeden společný bod v počátku, vytvoříme úhel.

-          Úvod C https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-10/

-          Zkusíme, jestli tomu rozumíš. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=521

Vezmi si sešit z geometrie, barevně napiš nadpis ÚHEL a zkus narýsovat toto zadání. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom_PS/Matematika4_geom_PS.mc&maintitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=51
 

VLASTIVĚDA + ČTENÍ

Nejprve se podíváme, co jste si zapamatovali ze včerejšího úkolu ze čtení. Pokud si nebudete vědět rady, tak si otevřete učebnici vlastivědy strana 13 a hledejte odpovědi tam.

Zopakuj si všechny poznatky o Velkomoravské říši. https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=10

Do sešitu z vlastivědy si opiš a doplň myšlenkovou mapu podle učebnice vlastivědy strana 13. 15.10. myšlenková mapa.pdf (199145)

Přes víkend si přečti z knihy Dějiny očima psa kapitolu o Cyrilovi a Metodějovi. Někteří to máte ofocené.

 

 

STŘEDA 14.10.2020

JAZYK ČESKÝ - SLOH

Rozcvička: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/cviceni3.html

Dnes vytvoříme příspěvek do Počteníčka, které vydáme po návratu do školy.  Opět to může být příběh nebo básnička. Dnes na téma Podzim nebo Halloween. Můžeš vyjádřit své zážitky nebo třeba představy. Postačí 4-5 vět. Věty po sobě dobře zkontroluj.

Úkol najdeš na svém emailu.

Pokud by sis s emailem nevěděl/a rady, tak úkol napiš do slohového sešitu, nech si ho vyfotit a poslat.

 

MATEMATIKA + ČTENÍ

Otevři si čítanku na straně 103.

 • Pokud sis dobře připravil čtení, tak lehce najdeš, co radil Svatopluk svým synům.  Tuto větu krasopisně přepiš do sešitu z literární výchovy.

Bratři by měli spolu držet pospolu, tak jako násobilka ve vašich hlavičkách.

Uměli se synové Svatopluka rozdělit? Zřejmě ne, když se rvali o knížecí stolec.

 • Najdi si v čítance straně 103, kde se o tom píše a přečti si tuto větu hlasitě.

Zkus se ty rozdělit nebo něco někomu přidat.

Tihle bratři si zřejmě moc nerozuměli, ale Konstantin a Metoděj zřejmě ano.

 • Vezmi si učebnici vlastivědy na straně 13 a na zítra si přečti „Působení Konstantina a Metoděje“ (čti hlasitě).
 

ANGLIČTINA

Nácvik číslovek. https://www.learningchocolate.com/content/numbers-3

-          Match up 1 – poslouchej a opakuj. 

-          Match up 2 – přiřazuj k číslům slova. 

-          Match up 3 – poslechni si a přiřaď k číslu.

-          Dictation – vezmi si slovníček, poslouchej a zapisuj, co slyšíš. Zkontroluj si a klikni na Check Answers.

 Za odměnu si zahraj „člověče“ a procvičuj poslech.  Klikni na kostku v pravém rohu a splň úkol. https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/