Úkoly 16. - 20.11.2020

PÁTEK 20.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Včera jsme si zopakovali vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L, M a teď si vyzkoušíme, jak se vám to uložilo v hlavičkách.

Doufám, že jsi PYŠNÝ/Á na to, že to už umíš. Nebo jsi v kvízu ještě KLOPÝTAL/A a musíš tedy ZPYTOVAT svědomí, co jsi dobře neprocvičil/a? A už je tady PYTEL dalších vyjmenovaných slov. Poznáš kterých?

 • Zopakuj si je v učebnici strana 32 žlutý rámeček.
 • Už jsi je oprášil/a? Otevři si pracovní sešit strana 27 cvičení 1 a pozorně opisuj.

Srovnat do řady je tedy už zvládneme, ale víme také, co znamenají?

Víš, co to je PTAKOPYSK, SUDOKOPYTNÍK, SLEPÍŠ? Ano, ve slově „slepíš“ mám měkké i. Je potřeba znát význam slov a vědět, zda je přiřadíme k nějakému vyjmenovanému slovu. Teprve potom je můžeme psát bez chyb.

                                           : 20.11. sudokopytníci.jpg (199575)

                                           : 20.11. slepíš.jpg (207794)

 

MATEMATIKA

Rozcvička: Pracovní sešit strana 19 cvičení 5. Práci si nech vyfotit a poslat na kontrolu.

Středeční opakování matematiky ukázalo, že největší problém bývá u zaokrouhlování. Tak se vrhneme na zlepšování těchto znalostí.

Dnes si zkusíte zahrát na pana učitele nebo paní učitelku. Takže do ruky červenou tužku (pastelku…) a jdeme na to.

 • Pracovní sešit strana 18 cvičení 3.
 • Pracovní sešit strana 19 cvičení 3.

Jediné, co nám v opakování chybělo, bylo písemné počítání. Takže hurá do toho.

ANGLIČTINA

Ve středu jsme se na dnešní práci připravili, takže to půjde jako po másle.

Umíš hledat rozdíly? Myslím, že jste si ty rozdíly, které nás čekají, našli už ve středu.  

Teď se znovu podíváme na tvůj plánek domu či bytu, protože ho popíšeme, tak jako ve středu.

 • Vezmi si učebnici strana 12 - text v modrém rámečku. Ten tě povede.
 • Do školního sešitu začni tvořit věty podle tvého plánku.
 • Pozor na to, kde bude There is/There are.
 • Kontroluj si také správnost napsaných slov.
 • Věty si nech vyfotit a poslat.
 
 

PŘÍRODOVĚDA

Dobrý den, 
 
v souboru naleznete zápis a krátké cvičení. 

ČTVRTEK 19.11.2020

 

ČESKÝ JAZYK

Dnes si zamícháme všechna vyjmenovaná slova po B, L, M. Zkusíme, jestli v nich umíte dobře hledat.

 • Z vyjmenovaných slov po B, L, M vypiš do školního sešitu všechna slovesa. Připomenutí: Slovesa vyjadřují děj, že někdo něco dělá.
 • Vyber si 5 sloves a ty seřaď podle abecedy.

 

Pamatuješ si už, co patří k vyjmenovaným nebo příbuzným slovům po B, L, M? Tak si to dnes zopakujeme.

 • Pracovní sešit strana 26 cvičení 3. Stačí jen obrázky pojmenovat a napsat správně na řádky. Věty tvořit nemusíte.

Umíš si také všechna vyjmenovaná a příbuzná slova představit? Zkus se podívat na některé obrázky, než budeš pracovat dál.

GEOMETRIE

 

Nejprve si zopakujeme učivo o kružnicích a kruzích.

Dnes si rozšíříme znalosti o kružnicích a o kružnicích a přímkách. Kružnice se mohou tak jako přímky dotýkat nebo ležet úplně někde jinde. A to, co mají nebo nemají společného, se dnes naučíme.

Tak to byla kružnice a přímka. Stejně tak se mohou dotýkat dvě nebo více kružnic.

ČTENÍ 

Včera jsme si četli upravenou lidovou pohádku. V tomto duchu dnes budeme pokračovat. Dnes ovšem nebudeme číst z čítanky, ale ve vaší domácí knihovničce si zkusíš najít knížku lidových pohádek (tzn. Pohádku, u které nevíme, kdo je autorem.)a jednu si hlasitě přečti.

Kdo nenajde, tak má nabídku zde: (po přečtení první strany si šipkou dole posuň na další stranu pohádky) https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Citanka3/Citanka3.mc&pageord=51

nebo https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Citanka3/Citanka3.mc&pageord=46

Do sešitu z literární výchovy si krásně napiš název lidové pohádky a po přečtení napiš, co tuto pohádku dělá právě pohádkou. Uveď konkrétní příklady z té tvé pohádky.

 • Kdo potřebuje připomenout znaky pohádky, tak si otevře čítanku strana 23. Úkol si nech vyfotit a poslat.
 

VLASTIVĚDA

Dnes si zopakujeme období vlády prvních Přemyslovců.

 •  Pracovní sešit strana 10 cvičení 1,2. Pokud jsi minulou vlastivědu dobře pracoval/a, tak ti tajenka hodně napoví.
 • Vypracuj kvíz o prvních Přemyslovcích. Tento kvíz budu hodnotit, ať víme, zda se v tomto období už orientujeme. forms.gle/WiD2wfYvFLpA6GhA7

A teď už je opakování celé probrané vlastivědy. Zkus si, kolik si toho pamatuješ.

 

STŘEDA 18.11.2020

 

SLOH + ČTENÍ

„Ten měl ale štěstí“ nebo snad „Ten měl ale rozum“ Už se ti někdy stala nějaká taková situace. Třeba, když ses něco nenaučil/a a zrovna tě paní učitelka, naštěstí, nevyvolala. To jsi měl/a štěstí, co? Také se používá, že „měl více štěstí než rozumu“.

 • O rozumu a štěstí si přečti (hlasitě) lidovou pohádku upravenou podle Karla Jaromíra Erbena. Čítanka strana 32 – 34.
 • Připomíná ti tato pohádka některou televizní pohádku? Tou pohádkou byla Nesmrtelná teta.

Jak asi mohla taková lidová pohádka vzniknout? Možná někdo někdy viděl nebo zažil nějaké situace a z těch pak vytvořil příběh, který pak někomu vyprávěl. Ten to vyprávěl zase někomu dalšímu a tak se lidové pohádky přenášely z babičky na vnoučata atd.  A my si teď vyzkoušíme, jaké situace mohly předcházet naší pohádce.

 • V následujícím odkaze najdeš obrázky, které souvisí s pohádkou v čítance.
 • U každého obrázku je písmeno.
 • Do slohového sešitu si zapiš daná písmena (velkými psacími písmeny – procvičujeme psaní) podle toho, jak by podle pohádky měly jít obrázky za sebou.
 • Otevři si obrázky: 18.11. sloh.docx (703580)

Vyprávět pohádku určitě nebylo a není moc jednoduché. K tomu nám mohou pomoct obrázky nebo také osnova – nadpis ke každému obrázku.

 • Do slohového sešitu si napiš název pohádky.
 • Ke každému obrázku (podle tvého seřazení písmen) napiš nadpis. Každý nadpis na nový řádek. Nadpis mohou tvořit třeba jen 2 slova nebo krátká větička.

Celý vypracovaný úkol si nech vyfotit a poslat.

 

MATEMATIKA

V matematice jsme zvládli kus práce v počítání do 10 000. To samozřejmě ještě není všechno, ale dnes si to, co jsme už naučili, zopakujeme a ohodnotíme.

 • Pracovní sešit strana 21 všechna cvičení.  U slovní úlohy nezapomeň napsat zápis, příklad a odpověď.
 • Stránku si nech vyfotit a poslat. Budu ji hodnotit a zjišťovat, co ještě musíme procvičovat.

 

PONDĚLÍ 16.11.2020

 

JAZYK ČESKÝ + ČTENÍ

Zítra je 17. listopadu a to je státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. A jak tento svátek vznikl?

Studenti vyšli demonstrovat do ulic proti současné politice.

Když policisté nechtěli studenty pustit dál, tak proti nim vytáhli obušky a nastal velký zmatek.

 • pracovním sešitě strana 25 cvičení 2 může dojít také ke zmatku v i/y. Tak tomu zabraň.

Studenti provolávali „My máme holé ruce“ (tzn. Nechceme bojovat.) nebo se chtěli označit kytkou a žádali „Dej mi také kytku.“ Vidíš rozdíl ve slovech my a mi? Už jsme si vysvětlovali pomůcku: MI – měkké I jako jedna tyčka „já“ a MY – tvrdé Y jako dvě tyčky „více lidí“.

 • Použij tuto pomůcku v pracovním sešitě strana 25 cvičení 3.

Tehdejší vláda si myslela, že se studenti policistů zaleknou a utečou. Ale ke studentům se přidala také divadla a postupně další lidé z celé republiky. Nenechali se nachytat na svůj strach.

Tak jako ti studenti tehdy, tak ani my se nevzdáme a chytáky po M zvládneme.

 • Pracovní sešit strana 25 cvičení 4. Správné slovo zakroužkuj.
 • Celou stranu si nech vyfotit a poslat na kontrolu.

 

MATEMATIKA

Rozcvička: Pracovní sešit strana 20 cvičení 5. Cvičení pošli na kontrolu.

Dnes tedy zkusíme vypočítat, kolik studentů by mohlo být na demonstraci. A protože to jsou vyšší čísla, tak si pomůžeme písemným sčítáním nebo odčítáním.

Kontrola cvičení: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1_PS/Matematika4_1_PS.mc&maintitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=141

K demonstraci se postupně přidávali další lidé naší země. Kolik obyvatel z určitých měst se mohlo přidat k protestům?

 • Učebnice 33 cvičení 2. – tady najdeš odhady počtu obyvatel dvou měst. Na mapě (obrázek vedle úlohy) najdeš skutečný počet obyvatel daného města. Tohle číslo je pro výpočty důležité. Do školního sešitu vyřeš úlohy a), b), c). Počítej písemně, tedy pod sebou. Snaž se psát pěkně jednotky pod jednotky, desítky pod desítky atd.
 • Vyřešenou úlohu mi, prosím, pošli na kontrolu.
 

PŘÍRODOVĚDA

Dobrý den, 
 
posílám další část zápisu. Informace si přepište nebo vytiskněte a nalepte, obrázky nakreslete :-)