Úkoly 9.-13.11.2020 4. tř.

PÁTEK 13.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Nejprve si procvič to, co je ve vyjmenovaných slovech oříškem. Nezapomeň také na slova VLYS, LYRA, LYCEUM, OLYMPIÁDA, BABYLON, BABYKA, LABYRINT.

A ještě přidám nejčastější chybu ve včerejším kvízu. Pytlák nachystal past. Ta past nebyla z lýka stromu, ale on ji tam nastražil, takže nalíčil. Píšeme měkké i jako u maminka se líčí.

Vyjmenovaná slova mohou být někdy dotěrná jako hmyz. Tak teď něco o hmyzu.

Najít komára, který nám bzučí v noci u ucha, bývá docela problém. Tak si procvičíme hledání.

MATEMATIKA

Hmyzem se živí i některé ryby. O tom by nám mohli povídat naši třídní rybáři.

 • učebnici na straně 30 cvičení 1 a),b),c) najdeš ovšem dravou rybu. Ta má radši drobné ryby.
 • Do školního sešitu si napiš vždy příklad a výpočet.
 • Práci si nech vyfotit a poslat. Budu hodnotit.

Běžně ulovené štiky mívají kolem 3 kg = 3 000 g. Snad mi dají naši rybáři za pravdu. Ale štika může vážit dokonce až 16 kg = 16 000 g. To musí být úlovek. Dnes tedy bude počítat váhy štik.

ANGLIČTINA

Zopakuj si správné psaní slovíček: klikni na ANAGRAMS https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=5bdf6

Pořádně si procvičíme předložky.

Často něco hledáš? Tak teď už se na to umíš zeptat také anglicky.

 • Na připomenutí otázky a odpovědi si otevři učebnici strana 11 dole.
 • Vezmi si pracovní sešit strana 11 a vypracuj cvičení 5,6. Pozor, cvičení navazují na obrázek ze cvičení 4.

Ve cvičení 6. Tvoříš větu podle nabídky na polštářích a sedačce. Jdi pěkně z leva doprava.

 • Obě cvičení si nech vyfotit a poslat.

 

Ve středu jsme procházeli dům od Andrey. Četli jsme popis jejího domu.

 • Otevři si učebnici strana 12 a znovu si přečti popis v modrém rámečku.
 • Pod textem najdeš 6 otázek, které se ptají na dům od Andrey. Odpověz na ně do školního sešitu pomocí Yes, there is/are. No, there isn’t/aren’t.
 • Odpovědi si nech vyfotit a poslat. Tuto práci budu hodnotit.

Na příští online hodinu angličtiny (ve středu 18.11.) si nakresli plánek vašeho domu nebo bytu. 

 

PŘÍRODOVĚDA

 
Dobrý den,
 
přikládám soubor, ve kterém naleznete zápis a krátký úkol. :-) 

 

ČTVRTEK 12.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaným slovům po L snad už rozumíme. Ti, od kterých už má vypracovaný úkol o vyjmenovaných slovech po L, určitě. Dnes se teda podíváme opět na ten babylon slov po L.

Pro ještě lepší zapamatování si je teď ještě napíšeme.

 • Vezmi si pracovní sešit strana 24 cvičení 3. Pořád si nech otevřenou učebnici strana 29 modrá tabulka. Přečti si vždy nejprve celou větu a potom teprve podle významu doplňuj slovo z nabídky.
 • Cvičení si nech vyfotit a poslat.

Z budovy lycea s vlysem byly slyšet tóny lyry, která taktéž hrála na olympiádě. To je věta, co? V téhle větě se objevují slova, která mají po l tvrdé y a nemáme je ve vyjmenovaných slovech. Je potřeba si je zapamatovat.

 

GEOMETRIE

Minulý týden jsme se učili rýsovat kolmice pomocí trojúhelníkového pravítka. Zopakujeme si to na jednom příkladu.

-        Vezmi si sešit z geometrie a narýsuj tento úkol. Nejprve si přečti celé zadání a pak čti znovu po částech a rovnou kresli náčrtek (vezmi tužku a bez pravítka kresli, jak to bude vypadat), pak teprve rýsujhttps://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom_PS/Matematika4_geom_PS.mc&maintitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=57

-        Úlohu si zkontroluj ve stejném odkaze kliknutím na řešení.

Dnes se od úseček, polopřímek a přímek dostaneme ke kružnicím a kruhům.

-        Nejprve si utřiď a přidej vědomosti. https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-14/

-        Ukaž, jak jsi dával/a pozor. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=496

-        Nauč se kružnici a kruh popisovat. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=419

V kružnici i kruhu je pro rýsování velmi důležitý průměr nebo poloměr kružnice. Průměr je úsečka, která prochází středem a krajní body leží na kružnici či kruhu. Poloměr je půlka průměru, tedy jeden krajní bod je střed kružnice či kruhu a druhý leží na kružnici či kruhu. Ve videu jste to krásně viděli.

-        Nauč se to: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=400

Jako poslední se naučíme rozpoznávat body, které leží nebo neleží na kružnici či kruhu.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=402
 

ČTENÍ

Zatím jsme se věnovali pohádkám autorským, umělým. Než přejdeme k pohádkám lidovým, tak se podíváme na čísla, která se často objevují v pohádkách.

 • Přečtěte si v čítance strana 35.
 • Ke každému číslu, které se v pohádkách objevuje, napiš do sešitu z literární výchovy jeden příklad. Pozorně opisuj velká a malá písmena. Piš krasopisně.
 • Svůj výtvor si nech vyfotit a poslat.

VLASTIVĚDA

Každé období našich dějin je spojeno s typickými stavbami pro tuto dobu, ale také samozřejmě se způsobem života. První Přemyslovci žili v období románského slohu.

O životě v tomto období se dozvídáme z knih, kterým se říká kroniky. Kroniky v této době ručně psali mniši v klášterech. Nejznámější kroniku z doby prvních Přemyslovců napsal kronikář Kosmas.

Zopakuj si období prvních Přemyslovců. Lišák ti s odpovědí pomůže. https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ_nove/Vlastiveda4DEJ_nove.mc&pageord=161

 

STŘEDA 11.11.2020

SLOH + ČTENÍ + MATEMATIKA

Dnes je v kalendáři zajímavé datum a svátek slaví Martin. Dnes si budeme povídat o svatém Martinovi, který tento den udělal zajímavým. Určitě o tomto dni už něco víte, protože jsme se o něm bavili už loni.

 

Informace o svatém Martinovi jsem vám shrnula do tohoto textu. Čti hlasitě a pozorně. 11.11. text čtení.docx (11382)

 

Ke svatému Martinovi se vážou různé pranostiky. Pranostiky jsou moudra o počasí, která se týkají typického počasí pro určité období.

 • Tady jsem ti připravila 4 pranostiky na svatého Martina. Každou pranostiku přetvoř do nové věty, která bude popisovat počasí podle konkrétní pranostiky. Nové věty napiš do slohového sešitu. Nadpis si dej SVATÝ MARTIN.
 • Věty mi pošli a já budu hádat, ke které pranostice daná věta patří.

Pranostiky na svatého Martina:

 • Svatý Martin přijede na bílém koni.
 • Na svatého Martina, bývá dobrá peřina.
 • Martinův led, bude vodou hned.
 • Na svatého Martina, kouřívá se z komína.

Svatomartinské hody se slaví 11.11. Umíš si objednat v restauraci z jídelního lístku?

 1. Kolik stála objednávka každého člena rodiny? (Do školního sešitu si zapiš jednotlivé ceny objednávky a pak vypočítej.)
 2. Kolik stála objednávka celé rodiny dohromady? (Opět do školního sešitu zapiš jednotlivé sumy a pak vypočítej.)
 3. Kolik číšník tatínkovi vrátil, když tatínek platil 2 000 Kč? (Do školního sešitu příklad a výsledek.)

Tuto práci si nech vyfotit a poslat.

 

Vypočítej další možné i nemožné sumy za oslavu svatého Martina.

Kontrola cvičení 2.: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1_PS/Matematika4_1_PS.mc&maintitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=132

 

ANGLIČTINA

online výuka
 

ÚTERÝ 10.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Ve středu 11.11. proběhne online hodina angličtiny a v této hodině mi přednesete básničku Jiřího Žáčka z minulého týdne.

ČEŠTINA

Dnes začneme vyjmenovaná slova po L. Nejprve si ovšem zopakujeme ještě vyjmenovaná slova po B.

-        Učebnice strana 28 cvičení 6 - 3 řádky do školního sešitu.

V televizi nám stále více připomínají, že se blíží vánoce, ale stále máme podzim. Co myslíte, může se na podzim blýskat nebo můžou se na podzim „ženit čerti“?

-        Přečti si hlasitě básničku v učebnici češtiny strana 29 cvičení 1.

-        Při čtení si všímej vyjmenovaných nebo příbuzných slov. Hledej slova, která mají uvnitř y/ý.

-        Poznáš podle obrázku, co to znamená, když se „čerti žení“?

-        Zopakuj si všechna vyjmenovaná slova po L. Najdeš je na kartě vyjmenovaných slov nebo v učebnici strana 29.

-        Otevři si pracovní sešit strana 24 cvičení 1 a ověř si svou znalost. Kartu vyjmenovaných slov použij pro kontrolu.

Tak snad vyjmenovaná slova plynou z tvých úst jako liják, ale to by bylo stále málo. Je potřeba slovům také rozumět.

-        Procvič si význam vyjmenovaných slov po L. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

Vyzkoušíme, jak slovům rozumíš. Vezmi si nejlépe nelinkovaný papír (pokud nemáš, pracuj do školního sešitu) a vyjmenovaná slova tam postupně piš a pracuj podle zadání. 10.11. význam L.docx (11929)

-        Práci si nech vyfotit a poslat.

Slovům už opět rozumíme, tak jdeme na slova příbuzná.

Opět si procvič všechny stránky, tedy všechna slova vyjmenovaná. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
 
 

MATEMATIKA

Rozcvička: Pracovní sešit strana 16 cvičení 5 – 2 sloupce. Cvičení si nech vyfotit a poslat.

A ještě trošku zaokrouhlování, protože to může být někdy oříšek: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=541

V pátek jsme se učili pamětně počítat do 10 000. Zopakujeme si to na slovní úloze v pracovním sešitě strana 16 cvičení 4.

 • Nejprve utvoř zápis, pak napiš příklad a vypočítej a na konec napiš odpověď.
 • Zkus si promyslet, proč auto vážilo méně. Zítra si to řekneme.
 • Slovní úlohu si nech vyfotit a poslat.

Dnes se podíváme na další pamětné sčítání a odčítání. Dokonce si budete moct vybrat svůj způsob řešení.

 

ANGLIČTINA

Nejprve zopakujeme slovní zásobu house. https://quizlet.com/536262049/learnhttps://quizlet.com/536226242/learn

Testík na slovíčka. Dnes budu hodnotithttps://forms.gle/xcL1z1QNSJjXhhVA6

Dnes si budeme procvičovat věty, které jsme v pátek trénovali.

 • Nejprve si do školního sešitu zapiš, jak vypadá otázka i odpověď. 10.11. Aj there is are.docx (11318)
 • S otevřeným sešitem vypracuj v pracovním sešitě strana 10 cvičení 3. Cvičení si nech vyfotit a poslat.

Ještě jsme se učili předložky. Zopakuj si je podle obrázku a obrázek si překresli do slovníčku na novou stranu. 10.11. Aj předložky.docx (554938)

 • Otevři si učebnici strana 11 obrázky místností s broučky. Do školního sešitu odpověz na mé otázky. Použij opět odpovědi podle sešitu. Zítra si to zkontrolujeme na online hodině.

Otázky: 1. Is there yellow bug under the sofa?

               2. Are there three bugs in the cupboard?

               3. Is there pink bug behind the plant?

               4. Are there two bugs on the table?

 • Dnes si samostatně vyzkoušíš poslech. Pracovní sešit strana 11 cvičení 4. Vybarvuj podle poslechu. 15 Stopa 15.mp3 (1376505)
 • Ke každému broučkovi v obrázku připiš správnou předložku. Např. on the sofa, behind the sofa.

Připomínám zítřejší online hodinu.

 

VLASTIVĚDA

Některá knížata z rodu Přemyslovců nám tvoří nejen dějiny, ale i pověsti. Víš, kdo patřil ke komu, a kým byli pro naši zemi?

 • Pracovní sešit strana 9 cvičení 2 a křížovka cvičení 4.

Významným z rodu Přemyslovců byl Vratislav II. (druhý).

 • Otevři si učebnici strana 17 a zjisti, čím byl významný.

A nezbývá než si v prvních přemyslovcích udělat pořádek. Vezmi si sešit z vlastivědy a vypracuj si zápis podle zadání. 10.11. zápis vlastivěda.docx (12,9 kB)

 

PONDĚLÍ 9.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Upozornění k pátečníku kvízu vyjmenovaných slov. Někteří tam měli dost chyb. Tak dnes hodně procvičujte.

labyrintu a babylonu jsme se už bavili v pátek. Snad už víte, co ta slova znamenají. K nim si dnes ještě přidáme slovo babyka. Ve všech třech slovech píšeme po B tvrdé y. Nenajdeš je ve vyjmenovaných slovech. Tahle slova si musíš pamatovat.

A co je to babyka? Babička to nebude, tam píšeme měkké i. Tak se podívej na obrázek. https://cs.wikipedia.org/wiki/Javor_babyka

 • Do školního sešitu si nakresli list babyky a tahle tři slova si tam zapiš – učebnice strana 28 cvičení 5.

Teď jdeme opět do toho babylonu neboli zmatku stejných slov s jiným významem. Čím víc si toho procvičíš, tím míň nad tím potom budeš muset přemýšlet.

Teď už to určitě zvládneš bez chyby.

 • Učebnice češtiny strana 28 cvičení 4 do školního sešitu 6 vět. Cvičení si nech vyfotit a poslat na hodnocení.
 

MATEMATIKA

Rozcvička: do školního sešitu z učebnice strana 24 cvičení 6. Cvičení si nech vyfotit a poslat.

Kolik peněz asi můžeme mít v pokladničce? To vám v pátek šlo moc pěkně. Tak jen vyzkoušíme, jestli jste to nezapomněli.

 • Pracovní sešit strana 15 cvičení 4.

V obchodě ovšem peníze nemůžeme počítat jen přibližně. Musíme počítat přesně. Dnes se podíváme na pamětné sčítání a odčítání přes 1 000.

ČTENÍ 

Dnes si přečteme další autorskou pohádku od Miloše Macourka O Kateřince a tlustém červeném svetru.

Minimálně jednu knížku Miloše Macourka znáte a to Mach a Šebestová. Další jeho knihou je např. Žofka (hlavní postavou je orangutanní slečny, která vymýšlí pro zvířata v zoo různé zábavy). Mimo jiné napsal také scénáře k filmům Šest medvědů s cibulkou, Arabela, Létající Čestmír a samozřejmě Mach a Šebestová.

 • Do sešitu z literární výchovy si krasopisně psacím napiš jméno autora a na další řádek správně napiš názvy jeho knih nebo filmů, které jsem tady napsala. Pozor na velká písmena.

Možná by sis mohl/a přát některou z jeho knih pod stromeček. Kateřinka z pohádky, kterou si dnes přečtete, dostala pod stromeček zvláštní svetr.

¨

PŘÍRODOPIS

 
Dobrý den,
 
vyplňte prosím  tento kvíz: 

forms.gle/gBuWVrmS2NjKBgSJ6