5. třída

 

pátek 9. 4. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 11. 4. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 121/5 (4 řádky) – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 25/1, 2 – dole

Matematika:

Pracovní sešit str. 18/celá strana

Vlastivěda:

Zopakujte si učivo, které jste včera probírali s panem učitelem, zápis si uděláme příští týden ve škole.

 
angličtina
 
Nemám ještě od všech domácí úkoly, poslední termín je do pátku 9. 4. 2021 do 12 hodin.
Poslední hodinu před nástupem do školy využijte opakování a procvičování slovíček:
v učebnici na str. 52 - 5A My room,
v učebnici na str. 54 - Our house,
v učebnici na str. 56 - Her town.
Slovíčka procvičuj ústně i písemně.
Vlož si své CD do počítače a procvičuj: VOCABULARY - UNIT 5:
cv. 1 Places in a town (přetáhni slovíčko k obrázku),
cv. 2 My room (doplň křížovku),
cv. 3 Parts of a house (hledej názvy, které uvidíš na obrázku, máš tam tři úrovně obtížnosti).
 
 

čtvrtek 8. 4. 2021

Dnešní úkoly mi pošlete do soboty 10. 4. 2021.

Sloh:

Učebnice str. 119/1, 3 ústně + rámečky – přečti si

Pracovní sešit str. 24/1

Geometrie:

Narýsujte tyto 2 úlohy do sešitu:

1.úloha:

1. Narýsuj trojúhelník ABC (libovolný)

2. Narýsuj přímku p, která neprochází trojúhelníkem ABC

3. Sestroj trojúhelník A´B´Ć v osové souměrnosti podle přímky p

 

2.úkol:

1. Narýsuj tyto dva trojúhelníky:

- ABC: /AB/ = 6cm, /BC/ = 5 cm, /AC/ = 4 cm

- KLM: /KL/ = 8cm, /LM/ = 5 cm, /KM/ = 5 cm

2. Jaký je trojúhelník KLM?

3. Vypočítej u obou trojúhelníků OBVOD a OBSAH.

 
Nezapomeňte na sběr starého papíru.
 

středa 7. 4. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 9. 4. 2021.

Český jazyk:

Pracovní sešit str. 25/1, 2, 3 – nahoře

Matematika:

Pracovní sešit str. 17/ celá strana

Vlastivěda:

Přečti a prohlédni si strany 21 – 24, s těmito stranami budete pracovat zítra s panem učitelem.

angličtina
online od 9:00 hodin
 

úterý 6. 4. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 8. 4. 2021.

Český jazyk:

Zopakujte si sami v učebnici vše o číslovkách

Pracovní sešit str. 24/2, 3

Matematika:

Pracovní sešit str. 16/celá

 
angličtina
Nemám od všech domácí úkoly z PS na straně 42 a 43!
Dnes budeme pokračovat v procvičování slovíček 5. lekce my room and our house:
Psaní procvičuj v PS na str. 44, úkol napiš a pošli.
 
 

středa 31. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 2. 4. 2021.

Český jazyk:

Pracovní sešit str.23/4, 5

Pracovní sešit str. 24/1

Matematika:

Učebnice str. 18/1, 2, 3, 4 – doprocvičuj ústně

Učebnice str. 18/5 + a),b),c) – do š sešitu

Pracovní sešit str. 15/1, 2, 3

Vlastivěda:

Udělejte si zápis do sešitů:

Život ve městě a na vesnici v 18.století

Na vesnici:

Kostelík, okolo chalupy s doškovými střechami, většinou z vepřovice(nepálená cihla)

Malá okýnka, lavička pod oknem na zápraží

Nemajetní – čeledíni, děvečky, žebráci

Bezzemci – pronajímali si půdu

Rolníci – měli malé políčko a chalupu

Sedláci – měli statek a polnosti

Lidé pracovali 6 dní v týdnu, 3 dny na panském

Selské rebelie – povstání sedláků, např. u Chlumce nad Cidlinou – bylo potlačeno

Ve městě:

Dělnictvo – nemajetní lidé, pracovali v manufakturách

Měšťané – domy ve středu města, kavárny, plesy, divadla

 

úterý 30. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 1. 4. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 116/obě tabulky  - prohlédni a pročti si je

Pracovní sešit str. 23/1, 2, 3

Matematika:

Pracovní sešit str. 14/1, 2, 3

 
angličtina
 
Dnes budeme pokračovat v procvičování předložek místa. Nejprve si je nacvičte na svém CD: grammar - unit 5:
cvičení 1 - prepositions of place - klikni na pět předložek,
cvičení 2 - prepositions of place - vyber správnou odpověď, klikni na šipku,
cvičení 3 - there is/are - napiš správný tvar there is nebo there are.
 
Nyní můžeš pracovat v PS na straně 43:
cvičení 5 - pozorně si prohlédni obrázek, pokud je věta pravdivá, udělej tick, pokud není pravdivá, udělej cross a větu oprav a napiš správně, nezapomeň na určité členy the před nábytkem,
cvičení 6 - pořád sleduj obrázek nahoře a napiš pomocí předložek, kde jsou věci,
cvičení 7 - přečti si text a urči, kdo ve kterém domě bydlí,
cvičení 8 - představ si, že jsi zase ve své třídě a podle pravdy odpověz na otázky.
Cvičení napiš a pošli, upozorňuji, že dva z vás nezaslali domácí úkol z pátku v PS na str. 42.
 
Podívej se na 15 minut na procvičování slovíček - nábytek, názvy místností, které nás čekají v učebnici na str. 54 a 55, tabulku s názvy pokojů si připrav podle videa na papír na středu na online hodinu, rozklikni:
 
Procvičování slovní zásoby: nábytek, názvy pokojů:
 

pondělí 29. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 31. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str.115/ 9 – do š sešitu, vymysli a napiš aspoň 5 vět

Matematika:

Učebnice str. 19/2, 5 – do š sešitu, zapiš výpočet a odpověď

Čtení:

Pokračujte dále v domácí četbě, nezapomeňte si připravit texty na zítřejší online hodinu čtení.

 

pátek 26. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 28. 3. 2021.

Český jazyk:

Pracovní sešit str. 22/5

Učebnice str.114/5 – do školního sešitu

Matematika:

Pracovní sešit str. 13/celá

Vlastivěda:

Udělej si zápis do sešitu:

Nástupcem Marie Terezie – její syn Josef II. (Selský císař)

Vzdělaný, moudrý, oblíbený u lidu

1781  – zrušil nevolnictví

 • Toleranční patent = svoboda výběru náboženství
 • Reforma trestního práva, zrušení trestu smrti
 • Zrušení klášterů, místo nich nemocnice
 
angličtina
 
Minulou hodinu jsme procvičovali novou slovní zásobu, předložky místa, vazbu there is/are v učebnici na straně 52 a 53.
Dnes budeme pracovat v pracovním sešitě na straně 42:
cvičení 1 - najdi věci na obrázku a podle čísel je zapiš, nezapomeň na členy,
cvičení 2 - podívej se na obrázek a dopiš bubliny,
cvičení 3 - zakroužkuj 11 věcí,
cvičení 4 - nakresli jednoduchý plánek pokoje a nábytek nebo věci popiš.  
Stránku napiš a pošli.
 
 

čtvrtek 25. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 27. 3. 2021.

Sloh:

Učebnice str. 114/7d) – napište na papír nebo do slohového sešitu nejméně 10 vět

Geometrie:

Do geometrického sešitu narýsujte a vyřešte ty to 3 úlohy.

1.úloha:

1. Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC. /AB/ = 5 cm.

2. Vypočítejte obvod a obsah trojúhelníka ABC

3. Pomocí kružítka sestrojte střed strany AB a kolmici n ke straně AB.

4. Zapište body, které kolmici n náleží.

 

2.úloha:

1. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník OPR. /OP/ = 4 cm, jedno z ramen trojúhelníku je PR.

    /PR/ = 6 cm.

2. Vypočítejte obvod a obsah trojúhelníku OPR.

3. Sestrojte střed úsečky OP.

 

3.úloha:

1. Sestrojte trojúhelník UVX. /UV/ = 9 cm, /VX/ = 6 cm, /XU/ = 7 cm

2. Vypočítejte obvod a obsah trojúhelníku UVX.

3. V bodě X sestrojte přímku p tak, aby p // UV.

Čtení:

Připomínám úkoly na úterní hodinu: Opět si k sobě připravte text Hynýžky a Martínka, nová učebnice str. 10, Rychlé šípy – 12. kapitola.

V dnešní hodině čtení si doma sami čtěte dále svou knihu do ČD.  

středa 24. 3. 2021

angličtina

online od 9:00 hodin

 

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 26. 3. 2021.

Český jazyk:

Pracovní sešit str. 21/2

Pracovní sešit str. 22/1, 2, 3

Matematika:

Pracovní sešit str. 12/ celá

Vlastivěda:

Udělejte si zápis do sešitů, o tomto učivu budeme mluvit v pátek.

Osvícenství  (z Francie)

17.-18. století – rozvoj přírodních věd, nové objevy

Osvícenství – víra v rozum, vědecké poznání, svobodu člověka

Církev už neměla takovou moc

Marie Terezie (Habsburská) – rozvíjela myšlenky osvícenství, vzdělaná

Reformy – snížila robotu na 3 dny/týden

 • Od roku 1774 povinná školní docházka
 • Zákaz tělesných trestů
 • Daně platí i šlechta
 • Sestavila silné vojsko
 • Pořádek v evidenci obyvatel – počty lidí, čísla domů, jména ulic
 • První papírové bankovky
 

úterý 23. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 25. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 110/6 – do š sešitu

Matematika:

Učebnice str. 15/3, 4 – písemné počítání do š sešitu

Pracovní sešit str. 11/1, 2

 
angličtina
 
Tento týden si odpočineme od present simple a budeme probírat 5. lekci. V této lekci nás čekají věci, se kterými jsme se již seznámili - předložky místa a vazba there is, there are, seznámíme se s některými novými slovíčky.
 
Otevři si školní sešit, napiš datum 23rd March a nadpis předložky místa, otevři si učebnici na straně 52 a předložky i s obrázky si zapiš do sešitu, jejich český překlad si do sešitu také dopiš, najdeš ho v PS na str. 76 -  5 A, předložky si zopakuj.
 
Další věcí k zopakování je vazba there is, there are - projdi si PS na sttraně 71 - 5.2.
 
Poslední věcí jsou slovíčka v PS na straně 76 - 5A, některá známe, ty si zopakuj, některá slovíčka jsou nová, projdi si je.
 
Teď už jsi připraven na další online hodinu ve středu, kdy budeme předložky, vazbu i slovíčka procvičovat v učebnici na straně 52 a 53.
 

pondělí 22. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 24. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 112/1, 2 – ústně

Pracovní sešit str. 21/1

Matematika:

Učebnice str. 12/4,5 – do š sešitu

Čtení:

Nezapomeňte na úkoly do zítřejšího čtení. Připravte si text z přílohy do zítřejší hodiny. Dál si doma čtěte svou knihu a zapište do ČD.

 

pátek 19. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 21. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 110/4, 6, 7 – ústně

Učebnice str. 110/5 – do š sešitu

Matematika:

Pracovní sešit str. 10/1, 2, 3, 4

Vlastivěda:

Vlastivědu si necháme na pondělí.

 
angličtina
 
Pozor, nemám od všech domácí úkol, který jste měli na úterý a společně jsme si ho kontrolovali ve středu - PS strana 40.
 
Dnes dokončíme procvičování 4. lekce stranou 41 v PS:
cv. 3 - napiš, co ososby dělají nebo nedělají ve svém volném čase, dej si před sebe tabulku s pravidly pro present simple,
cv. 4 - dej slova do správného pořadí a vytvoř otázky nebo oznamovací věty, zase se budeš řídit pravidly pro present simple,
I can - jsou tam tři tabulky na doplnění, v první tabulce doplň místo obrázku slova, ve druhé tabulce podle vzorové věty napiš činnosti s časem a ve třetí tabulce je rozhovor mezi Ann a tebou, Ann vytvoř otázky, jaké sporty hraješ, kdy je hraješ a kde je hraješ a ty budeš podle sebe na ně odpovídat, např. Jaké sporty hraješ? - Já hraju florbal......
Stranu 41 napiš a pošli, pokud jsi neposlal stranu 40, pošli obě najednou.
 
Hra na procvičení denního režimu:
Samozřejmě si můžeš celou čtvrtou lekci také projít na svém CD.
 
 

čtvrtek 18. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 20. 3. 2021.

Sloh:

Dnešní slohové téma nenajdete v učebnici ani pracovním sešitě. Napište ho na papír, do slohového nebo jiného sešitu a pošlete mi jej.

Téma:   Dopis nějaké slavné osobnosti

Vyberte si jakoukoliv slavnou osobnost a napište jí dopis, ve kterém se jí zeptáte na 5 otázek, které byste se od ní rádi dozvěděli. Pokud se vám podaří napsat dopis jako hádanku pro ostatní (Hádej, jaká osobnost to je?), můžeme z těchto vašich dopisů zase vyrobit knížku J.

Geometrie:

V příloze vám posílám druhou část opakovacího testu.

Do geometrického sešitu narýsujte tyto dvě úlohy:

1.úloha:

1. Sestrojte obdélník ABCD. /AB/ = 4 cm, /BC/ = 3 cm.

2. Narýsujte obě úhlopříčky obdélníku a průsečík označte S.

3. Narýsujte kružnici k se středem S a poloměrem, který se rovná /SB/. k(S;/SB)

4. Vypočítejte obvod a obsah obdélníku ABCD.

2.úloha:

1. Sestrojte kružnici k(A;2 cm)

2. Narýsujte přímku p, která prochází bodem A a její průsečíky s kružnicí k označte K,M.

3. Narýsujte čtverec KLMN, který má střed úhlopříček v bodě A a jeho vrcholy leží na kružnici k.

4. Změřte strany čtverce, velikost zaokrouhlete na celé cm.

5. Vypočítejte obvod a obsah čtverce KLMN.

Čtení:

Připomínám domácí úkol na úterní hodinu – nová čítanka str. 6

středa 17. 3. 2021

angličtina
online od 9:00 hodin
 

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 19. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 109/2 – do š. sešitů

Matematika:

Učebnice str. 12/ 1, 2 – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 9/1, 2, 3, 4

Vlastivěda:

Pracovní sešit str. 5/8 – dokresli

Učebnice str. 12-14 – o těchto stránkách budeme mluvit v pátek

Udělejte si zápis do sešitů.

Vzdělávání v českých zemích

Po 30-leté válce – špatné vzdělávání (negramotnost), nepovinná školní docházka

Nižší školy (6-12 let) – v zimě, jindy pracovaly děti na poli, čtení, psaní, počty, zpěv, náboženství

Gymnázia – pro chlapce, latinsky

Vysoké školy (Karlova univerzita v Praze) – pro chlapce

Dívky – jen pro měšťany a šlechtice

Knihy – úřední jazyk = němčina

Knihy lidového čtení – v češtině pro prostý lid (pohádky, kroniky, životopisy svatých)

 

Jan Amos Komenský = UČITEL NÁRODŮ

Škola hrou – aby děti rozuměly tomu, co se učí (názorné, zábavné)

Zákaz školních trestů

Zemřel v Naardenu (Nizozemí)

Svět v obrazech - učebnice

 

úterý 16. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 18. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 106/11, 12 – ústně

Učebnice str. 107/1 – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 20/3, 4

Matematika:

Učebnice str. 10/3  – do š sešitu

Pracovní sešit str. 8/1, 2, 3, 4, 5, 6

 

angličtina

Součástí čtvrté lekce jsou hudební nástroje, některé už známe, ostatní se naučíme vyslovovat i psát, rozklikni a opakuj, nauč se jenom ty hudební nástroje, které najdeš v učebnici na straně 49:
V pátek jste si měli zopakovat celou čtvrtou lekci na CD, tento týden budeme pokračovat v procvičování.
Otevři si PS na str. 40, pozorně si přečti zadání a vzorové věty, stranu vypracuj, ale neposílej.
Na online hodině budeme opakovat také v učebnici na str. 50, můžeš se podívat na cv. 1 a 2.
 
 

pondělí 15. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 17. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 107/2 – do š sešitu

Pracovní sešit str.19/1, 2, 3

Matematika:

Učebnice str.10/1, 2 – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 7/3, 4, 5

Čtení:

Pokračujte ve čtení své knihy do čtenářského deníku.

 

pátek 12. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 14. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 105/8

Pracovní sešit str. 19/1, 2 DOLE!

Matematika:

Pracovní sešit str. 6/3, 4, 5

Pracovní sešit str. 7/1, 2

Vlastivěda:

Učebnice str. 12, 13, 14 – přečti si a prohlédni obrázky

Pracovní sešit str.5/8, 9, 10

 
angličtina
Dnes se podíváte na poslední dvě cvičení na CD:
Vlož své CD do počítače SITUATIONS - UNIT 4:
Cvičení 1 - SPORT - představ si, že jsi Amy, vytvoř otázky s Robem, vyber otázky z nabídky, nechej zkontrolovat počítačem, potom klikni na zvuk - listen a rozhovor uslyšíš.
Cvičení 2 - What´s the time, please? - představ si, že jsi John, vyber věty z nabídky a doplň rozhovor, nechej počítačem zkontrolovat, potom si celý rozhovor poslechni.
Zopakujte si do příští hodiny na svém CD - GRAMMAR - VOCABULARY - CULTURE - SITUATIONS - všechna cvičení, která jste doposud procvičovali.
Příští týden budeme opakovat celou čtvrtou lekci.
Písemný domácí úkol nemáte.
 
 

čtvrtek 11. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 13. 3. 2021.

Sloh:

Učebnice str. 111 /2, 3 + žlutý rámeček – ústně

Pracovní sešit str. 20/ 1

Geometrie:

Do geometrického sešitu narýsujte tyto 2 úlohy:

1.úloha:

1. Sestrojte úsečky AB, CD, EF tak, aby platilo: /AB/ = 8 cm, /CD/ = 5 cm a EF je shodná s CD.  

2. Na přímce k sestrojte pomocí grafického součtu úseček úsečku XY = CD + EF.

3.  Na přímce m  sestrojte pomocí grafického rozdílu úsečku OP = AB – EF

4. Zapište délky úseček /XY/ a /OP/.

2.úloha:

1. Sestrojte kružnici k (A;25 mm) a kružnici m (B;6 cm).

2. Průsečíky kružnic označte X,Y.

3. Sestrojte přímku q, která protíná kružnici k, ale neprotíná, ani se nedotýká kružnice m.

Doplň správné odpovědi v opakovacím pracovním listu (označ třeba křížkem) a odešli mi zpět – pracovní list najdeš v příloze.

Čtení:

Připomínám, že domácí úkol na úterý je: stará čítanka str. 184 a dočíst v Rychlých šípech kapitolu. Dnes si ve čtení dále pokračujte ve čtení své knihy do čtenářského deníku.

 

středa 10. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 12. 3. 2021.

Český jazyk:

Pracovní sešit str. 18/4, 5, 6

Matematika:

Učebnice str. 7/3, 7 – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 6/1, 2

Vlastivěda:

Udělejte si zápis do sešitů:

Doba vlády Habsburků = BAROKO

17. – polovina 18. Století

Baroko – z Itálie, oslavovalo boha, přinesli ho jezuité

Jediné náboženství – katolické

Jiné náboženství – pálili knihy, lidé odcházeli z Čech

Stavěly se kláštery a kostely, obrazy s biblickou tématikou, obrazy svatých, morové sloupy, kašny.

Znaky baroka – na stavbách zelená kopule (měděnka), sochy, andělíčci, fresky, zlacení

Ferdinand Maxmilián Brokoff – sochy na Karlově mostě

Hudba – hra na varhany, plesy, divadla, opery

Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach (Ave Maria)

Móda – zlatem vyšívané látky (brokát), krajky, vlečka, korzety, paruky, punčochy a střevíce

 
angličtina
 
online od 9:00 hodin
 
 

úterý 9. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 11. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str.103/ 1, 2, 3 + žlutý rámeček – ústně

Učebnice str. 103/ 2 (1.-5. věta) – do š sešitu

Pracovní sešit str. 18/ 1, 2, 3

Matematika:

Procvič si zaokrouhlování čísel:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion4.htm

 

angličtina

Dnes budeme pokračovat v procvičování gramatiky present simple, otázky a krátkých odpovědí. Než začneš pracovat, otevři si PS na str. 70 - 4.5 a 4.6 a zopakuj si, jak se tvoří otázka a jak se na ni odpovídá.

Vlož si své CD do počítače a gramatiku procvičuj: GRAMMAR - UNIT 4 - a cvičení 1 až 7.

Teprve nyní začni pracovat v PS na str. 39, pozorně si přečti zadání:

cvičení 4 - tvoříš otázky, pořád mysli na pravidlo pro otázky - na 1.místě do nebo does, na 2. místě osoba, na 3. místě sloveso v infinitivu 

cvičení 5 - pozorně si prostuduj tabulku a doplň údaje z tabulky do textu a vytvoř otázky a krátké odpovědi, budeš psát ve 3. os. č. jed., pokud tam máš dvě osoby, pozor, je to množné číslo. Kontroluj s pravidly na str. 70.

Úkol napiš a hned pošli.

 

pondělí 8. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 10. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 101/3 (5.- 8.řádek) + a) – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 17/1 + všechny doplňující úkoly a) – f)

Matematika:

Učebnice str. 6/žlutá tabulka – zopakuj si

Pracovní sešit str. 5 /1, 2, 3, 4, 5

Čtení:

Pokračuj ve čtení své knihy do ČD.

 

pátek 5. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 7. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str.101/3 (1.-4.řádek)+ a) – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 16/1, 2, 3, 4, 5

Matematika:

Pracovní sešit str. 4/celá strana

Vlastivěda:

Učebnice str. 10, 11 – přečtěte si a prohlédněte obrázky

Udělejte si zápis do sešitů:

Vláda Habsburků v Čechách

Rozdělení společnosti: 1. Panovník a šlechta

                                      2. Svobodní měšťané, řemeslníci, živnostníci, chudina

                                      3. Poddaní = nevolníci (na vesnicích)

Na vesnicích

Nevolníci – pracovali na panské půdě, neměli žádná práva.

 • Hlídali a trestali je drábi a úředníci – často se vzbouřili(povstání)

Ve městech

Řemeslníci – tvořili cechy – rozvoj výroby plátna, krajek, skla

Chudina – žebráci, tuláci a zloději

Šlechta

Zámky a paláce – plesy, hony

Proto často vznikaly vzpoury proti šlechtě – např. povstání Chodů (Lamminger=Lomikar, Jan Sladký =Kozina)

 

Angličtina

Dnes si probereme otázky a odpovědi v present simple

Otevři si PS na str. 70 - 4. 5 - otázky a 4. 6 - krátké odpovědi, přečti si pozorně obě dvě tabulky i s příklady a porovnej 3. osobu čísla jednotného s ostatními osobami v jednotném i množném čísle

Vlož své CD do počítače a procvič si otázky a odpovědi, vždy nechej počítačem zkontrolovat: GRAMAR - UNIT 4 :

cvičení 4 - question - poskládej slova do správného pořadí a vytvoř otázky

cvičení 5 - question and short answers - otázky a krátké odpovědi, klikni na šipku a vyber správnou odpověď

Teprve nyní si otevři PS na straně 38:

cvičení 1 - napiš názvy sportů

cvičení 2 - najdi ve čtverci: 2 hudební nástroje, 6 sportů, 1 místo, kde hraješ sporty, 1 místo, kde chodíš plavat

cvičení 3 - tvoř otázky, na prvním místě do nebo does, na druhém místě osoba, na třetím místě sloveso v infiniotivu, otevři si k tomu tabulku ve ŠS nebo PS, pozor na chyták v 6 větě, je tam sloveso být, takže vytvoříš otázku podle pravidla pro sloveso být, tabulku se slovesem být máš nalepenou na začátku v PS

Pracovní sešit v pátek vypracuj a hned pošli.

 

čtvrtek 4. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 6. 3. 2021.

Sloh:

Učebnice str. 100/1, 2, 4, 5 = ústně

Pracovní sešit str. 15/1

Geometrie:

Podívejte se na:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-50/

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-51/

Narýsujte do sešitu tyto úkoly. Přemýšlejte nad nimi, je to opakování, půjde vám to lehce.

 1. úkol:
 • Narýsujte navzájem opačné polopřímky AV a AX.
 • Narýsujte bod C. Bod C nenáleží AV, nenáleží ani AX.
 • Narýsujte bod D. Bod D náleží AX.
 • Sestrojte přímku p tak, aby platilo: Přímka p je kolmá na polopřímku AX, bod D náleží přímce p
 • Sestrojte přímku m tak, aby m byla rovnoběžná s přímkou p a bod C náležel přímce m.

 

 1. úkol:
 • Narýsujte dvě různoběžky p, m. Jejich průsečík označte M.
 • Na přímce p vyznačte barevně polopřímku AB, na přímce m vyznačte polopřímku CD tak, aby AB a CD neměly žádný společný bod.
 • Vyznačte  na přímce p bod U, na přímce m bod V tak, aby platilo MU je shodná s MV.

 

 1. úkol:
 • Narýsujte úsečku AB  a vyznačte na ní body K, L, M, N tak, aby platilo:

/KL/ = 10 cm

/MN/ = 3 cm

/ML/ = 6 cm

/KM/ = 4 cm

/KN/ = 1 cm

 • Sestrojte přímku p a pomocí kružítka na ni přeneste úsečku KM.
 • Sestrojte přímku m a pomocí kružítka na ni přeneste úsečku NL.
 • Porovnejte délky úseček.

Čtení:

Čtěte si doma svou knihu do čtenářského deníku. Připomínám jen, že na úterní online čtení máme za úkol z čítanky str.182 – 183 a v Rychlých šípech dočíst kapitolu. Nezapomeňtě!

středa 3. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 5. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 99/3 (zbytek cvičení ze včerejška)  - do školního sešitu

Pracovní sešit str. 14/5, 6a), 7

Matematika:

Učebnice str. 4/1, 2, 3, 4, 5, 6 = ústně

Pracovní sešit str. 3 /celá strana

Vlastivěda:

Učebnice str. 8, 9 = přečti si a prohlédni si obrázky

O tomto učivu budeme mluvit v pátek při online hodině, kde budete potřebovat vědomosti z těchto stran. V pátek si také zapíšeme zápis do sešitů.

Angličtina

online od 9:00 hodin

 

úterý 2. 3. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 4. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 98/1+a)-j), 2 = ústně

Učebnice str. 99/3 (prvních 6 vět) – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 13/1, 2, 1dole + a)-c)

Matematika:

Pracovní sešit str. 2/1, 2, 3, 4, 5, 6

 
angličtina
 
Dnes budeme pokračovat v procvičování 4. lekce - denní režim, volno-časové aktivity a present simple.
Opakování slovní zásoby, denní režim dospělé osoby a školáka, potom máš v nabídce tři možnosti A, B, C i s obrázkem, řekni, která je správná, počítač ti tu možnost také ukáže, rozklikni:
V pátek jste dostali za úkol procvičování přítomného času prostého - present simple z CD, hlavně kladnou a zápornou větu. To, co jste si natrénovali vám dnes hodně pomůže v práci v pracovním sešitě na straně 36:
cvičení 1 - přiřaď slova z rámečku k obrázkům
cvičení 2 - vyber sloveso z nabídky a vytvoř věty, dávej pozor na výjimky a na 3. osobu čísla jednotného, nabídku slovíček najdeš v učebnici na straně 44 a gramatiku i s výjimkami v PS na straně 69 -  4.3
cvičení 3 - podívej se, co dělají jednotlivé postavy - někdo sbírá známky, chodí lyžovat nebo plavat, či hraje hokej nebo fotbal, napiš věty, použij play, go nebo collect a znovu dávej pozor na 3. osobu čísla jednotného
cvičení 4 - zopakujte si záporné věty, před lomítkem a za lomítkem je nabídka, zakroužkuj ten správný tvar, zase si připomeň v PS na straně 69 - 4. 4 gramatiku
Úkol napiš, zkontroluj a hned pošli.
Ve středu bude online hodina, připrav si jako vždy učebnici, pracovní a školní sešit a kousek papíru.
 

 

 

pondělí 1. 3. 2021

Nejdříve chci poděkovat dětem, které se zapojily do soutěže „AKVARIJNÍ RYBIČKY“ a vytvořily doma obrázky. Práce jsem včera odeslala i s kontakty na jejich rodiče a do školy, držím pěsti, aby jejich práce zvítězily!  Potěšilo mě, že se opravdu snažily a udělaly i něco víc než jen školní úkoly.

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 3. 3. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 96/4 + a)-e) = ústně

Pracovní sešit str. 14/2,3,4

Matematika:

Učebnice str. 2/žlutý rámeček = přečti si

Pracovní sešit str.1/1,2,3,4,5

Čtení:

Přečti si dále svou knihu a zapiš do ČD. Na zítřejší hodinu čtení úkoly máme z minulého týdne.

 

pátek 26. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 28. 2. 2021.

Český jazyk:

Pracovní sešit str.12/1, 2, 3, 4

Matematika:

Na příští hodinu si nachystejte novou učebnici a nový pracovní sešit

Pracovní list Římské číslice – najdete v příloze

Hry na procvičení římských číslic – najdete v příloze, můžete si vytisknout a doma zkoušet

Vlastivěda:

Povídání o novém učivu si necháme na pondělní hodinu v 8.00 hodin. Dnes si jen do sešitu udělejte zápis a podívejte se videa:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1821-bitva-bila-hora

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1823-tricetileta-valka-a-jeji-dusledky

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/bitva-na-bile-hore-152442

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6606-bitva-na-bile-hore-1620

zápis do sešitů:

Vláda Habsburků v Čechách

Po Rudolfu II. Vládl jeho bratr Matyáš

Sídlil ve Vídni

Jeho nástupce – Ferdinand II. Štýrský – také zanedbával Čechy

Proto 1618 – PRAŽSKÁ DEFENESTRACE (vyhození císařských zástupců z okna) = začalo stavovské povstání (čeští šlechtici požadovali stejné výhody jako habsburští)

Česká strana                                                                        habsburská strana – velel císař

zvolila krále Fridricha Falckého                x                           Ferdinand II. Štýrský

 

bitva na Bílé hoře = 8. listopadu 1620    - česká strana prohrála, Fridrich Falcký odjel (utekl), pro

                                                                  svou krátkou vládu se mu říká „zimní král“

Bílá hora – dnes část Prahy s letohrádkem Hvězda

pro povstalce kruté tresty

21. června 1621 – poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze

Kat – Jan Mydlář, popraveno mnoho učenců (Jan Jesenius) a významných šlechticů

Němčina se začala používat více, náboženství – katolické.

Císař uzákonil dědičné právo Habsburků na český trůn.

 Třicetiletá válka

Začala bitvou na Bílé hoře, trvala 30 let, po celé Evropě.

V českých zemích – velká chudoba 

 

angličtina

Procvičování slovíček 4. lekce, klikej na slovíčko next, objeví se anglické slovíčko, přelož ho do češtiny, znovu klikni na next a objeví se ti správná odpověď:

Pokud potřebuješ znovu procvičování výslovnosti slovíček denního režimu, vrať se do angličtiny v úterý 23. 2., rozklikni a opakuj, co uslyšíš

Pozorně si přečti přehled gramatiky - PRESENT SIMPLE, rozklikni:

 
Přehled gramatiky najdeš také ve svém PS NA STR. 69 -  4. 3, 4. 4
 
Vlož do počítače své CD a procvič si present simple, všechna cvičení si nechej počítačem zkontrolovat: GRAMMAR - UNIT 4:
cv. 1 - prepositions of time, časové předložky on, at, rozklikni a vyber správnou předložku
cv. 2 - present simple - sloveso v závorce dej ve správném tvaru do věty
cv. 3 - present simple - dopiš do vět zápor don´t, doesn´t
cv. 6 - present simple - klikni na 5 sloves, které jsou ve 3. osobě čísla jednotného
cv. 7 - present simple - vytvoř záporné věty
VOCABULARY - UNIT 4
cv. 2 - sport, doplň křížovku
CULTURE - UNIT4
cv. 1 - sport, přiřaď slova k obrázkům
 
Písemný domácí úkol z pracovního sešitu dnes nemáte, tak využijte k procvičování jakékoliv cvičení z vašeho CD.
 
 
 
 
 
 

čtvrtek 25. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 27. 2. 2021.

Sloh:

Učebnice str. 92 - celou stranu si pořádně přečti. Adresu jsme už několikrát trénovali psát, není to pro vás nic nového. Připomeň si pravidla psaní dopisu – také jsme již psali.

Pracovní sešit str. 10/1 dole – napište buď na dopisní papír = list papíru, nebo můžete do sešitů

Geometrie:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/

na této stránce si můžete procvičovat naši geometrii, dnes v online hodině budeme pracovat na stránce 47, 48, 49

vytiskněte si 2x síť kvádru a 2x síť krychle – najdete je v příloze

Vystřihněte je. Jednu síť kvádru a jednu síť krychle slepte do tvaru tělesa, další dvě sítě si nechte nachystané na příští hodinu geometrie.

Čtení:

Pokračujte ve čtení své knihy, kterou zapíšete do ČD.

středa 24. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 26. 2. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 82/6 (5. až 9. řádek) – do školních sešitů

Pracovní sešit str. 11/1, 2, 3 (i všechny doplňkové úkoly, kromě 1e)

Matematika:

Učebnice str. 63/5 – ústně

Učebnice str. 63/ 1,2 – do školního sešitu

Vlastivěda:

Učebnice str. 7 – přečti si a prohlédni obrázky, více si o obou stranách nového učiva povíme v páteční online hodině. Uděláme si také zápis do sešitů.

Angličtina

online od 9:00 hodin

 

úterý 23. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 25. 2. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 90/4 (3 řádky) – do školního sešitu

Učebnice str. 91/7 – do školního sešitu (jen názvy hradů)

Učebnice str. 91/5, 6 – ústně

Pracovní sešit str. 10/4a)

Matematika:

pracovní sešit str. 48 – zbytek cvičení na stránce, nejsem si teď jistá, jestli už jsme nedělali 

 
angličtina
 
Přítomný čas prostý -  Present simple jsme procvičovali v 1. osobě čísla jednotného, do školního sešitu jste si napsali svůj den, v pracovním sešitě jste měli podobné cvičení na denní režim jako v učebnici, připomeňme si, které výrazy máte používat, rozklikni a opakuj výslovnost:
Ověřte si, že umíte denní režim také zapsat ve hře: Hangman, uvidíš, co máš na obrázku doplnit, rozklikni:
Ověř si, že umíš samostatně mluvit 2 minuty o svém denním režimu, ve středu se budu na to ptát.
Vezmi si pracovní sešit, otevři na str. 35 a vypracuj cvičení 3 - doplň předložky a cvičení 5 - máš psát o svém denním režimu, podobně jako ve školním sešitě, vyvaruj se chyb, na které jsem vás upozorňovala při kontrolách školního sešitu, cvičení neposílej, ve středu na online hodině budeme na této straně pracovat ve cvičení 4.
Ve středu budeme procvičovat také jiné osoby jednotného i množného čísla, prostuduj si pozorně v PS na str. 69 4.3 - oznamovací věty a 4. 4 - zápor, porovnej všechny osoby čísla jednotného a množného s třetí osobou čísla jednotného. Tabulku s přehledem gramatiky najdeš také ve svém školním sešitě.
Ve středu na online hodinu si připrav jako vždy: učebnici, pracovní a školní sešit a kousek papíru na psaní, pero.
 

pondělí 22. 2. 2021

 

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 24. 2. 2021.

Český jazyk:

Pracovní sešit str. 10/1,2,3 + a)

Matematika:

Učebnice str. 62/3,4 = ústně

Pracovní sešit str.47/4,5,6

Čtení:

Úkoly na zítřejší hodinu čtení máme zadány z minulého týdne. Čtěte si doma knihy, které pak zapíšete do čtenářského deníku. Myslím to ale opravdu vážně – ČTĚTE! Víte dobře, že čtení potřebujeme celý život k získávání potřebných informací a komu čtení stále nejde na 100% má před ostatními velkou nevýhodu. Kvalita čtení a porozumění je pouze o častém trénování!

 

pátek 19. 2. 2021

 

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 21. 2. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 89/ 5, 6, 8 – ústně

Pracovní sešit str. 9/3, 4, 5

Matematika:

Učebnice str.61/2, 3, 4 – vypočítejte si sami doma

Pracovní sešit str. 47/1, 2, 3

Vlastivěda:

Učebnice str. 6/ přečti si a prohlédni obrázky, příští vlastivědu si uděláme zápis

 
angličtina
 
Dříve, než začneme s angličtinou, upozorňuji, že ještě nemám od všech domácí práce ze školního sešitu My day a z pracovního sešitu s. 33, tak je pošlete hned teď.
 
Dnes budeme pokračovat v procvičování slovní zásoby lekce 4B My day. Začneme s procvičováním slovíček, rozklikni, opakuj výslovnost a nezapomeň také procvičit psaní:

www.learningchocolate.com/content/daily-routine-2

Ve středu jsme popisovali My day z učebnice, vy jste si napsali do školního sešitu svůj My day, projdi si ještě jednou všechny tvoje věty, zavři sešit a zkus 2 minuty samostatně mluvit o svém denním režimu, pokud budeš mluvit ještě déle, tak je to super, věty můžeš rozvíjet, mluvit např. co snídáš, co máš rád/a, jaký je tvůj oblíbený předmět nebo co si oblékáš .....atd.

V pracovním sešitě na straně 34 vypracuj cvičení 1 - hledej  a zapiš slova a cvičení 2, máš tam také denní režim od Tracy, piš v první osobě, co se děje na obrázku a také čas, v kolik se to děje. Cvičení napiš a hned pošli.

 

 

čtvrtek 18. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 20. 2. 2021.

Sloh:

Do slohového sešitu mi napište vyprávění o vašich koníčcích, tzn. co rádi děláte, co vás baví, jak dlouho a jak často se tomu věnujete, co všechno o svém koníčku víte, atd.

Geometrie:

Do geometrického sešitu narýsujte a vyřešte tyto 3 úlohy:

1.úloha:

 Obvod rovnoramenného trojúhelníku KLM se základnou ML měří 20 cm. /ML/ = 8 cm. Vypočítejte délku zbývajících stran trojúhelníku a narýsujte jej. (na počátku si udělejte náčrtek pro lepší pochopení)

2.úloha:

Narýsujte pravoúhlý trojúhelník ABC s odvěsnami AB a AC tak, aby /AB/=5 cm, /AC/=6cm. Vyznačte bod K, který náleží trojúhelníku ABC a bon M, který nenáleží trojúhelníku ABC.

3. úloha:

Narýsujte libovolný trojúhelník ABC a narýsujte přímku p. Narýsujte trojúhelník A´B´C´, který je s trojúhelníkem ABC osově souměrný podle přímky p.

Čtení:

Ve čtení si doma dále čtěte svou knihu, kterou zapíšete do čtenářského deníku.

   

středa 17. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 19. 2. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 86/3 (4., 5. řádek) – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 9/1 + a)- d), 2

Matematika:

Učebnice str. 64/5, 6 – do školního sešitu

Učebnice str. 60 + 61/ žluté rámečky – přečti si

Pracovní sešit str. 46 /1, 2, 3

Vlastivěda:

Dnes začínáme pracovat v nové učebnici – dějiny. Zopakujeme si vědomosti z loňského roku při páteční online hodině, dnes si ale sami přečtěte a prohlédněte str. 2 – 5. Já vím, že to vypadá, že je toho hodně, ale je to jen opakování toho, co už víme.

Angličtina

online od 9:00 hodin

 

úterý 16. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 18. 2. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 87/ 1 + žlutý rámeček – ústně

Pracovní sešit str. 8/1 + a), 2 +a)

Matematika:

Učebnice str.64/4 – do školního sešitu

pracovní sešit str. 45/1, 2, 3

angličtina

Dnes si nejprve zopakujeme slovní zásobu pro denní režim z týdne před jarními prázdninami:

Opakuj slovní zásobu, kterou uslyšíš

Dopolední aktivity:
Odpolední aktivity:
Slovní zásobu najdeš také v pracovním sešitě na str. 76 4B, ověř si také, zda umíš všechna slovíčka také napsat.
Teď budeš pracovat v pracovním sešitě na straně 33, práci neposílej, ve středu si ho zkontrolujeme, co nebudete vědět doplníme a teprve potom mi ho pošlete:
cv. 3 doplň předložky on (u dnů) a at (u času),
cv. 4 přečti si text a ve správném pořadí zapiš podle vzoru hodiny a druh pořadu,
cv. 5 máš tvořit otázky a odpovědi z nabízených slov, pozor na některé otázky odpovídáš kladně a některé záporně, nápovědu také najdeš v tabulce nahoře - den, časový údaj, aktivita.
Ve středu máme online angličtinu, připrav si školní i pracovní sešit, učebnici a kousek papíru, pero, zopakuj si pravidla present simple (přítomný čas prostý) ze školního sešitu a můžeš si projít učebnici s. 42 a s. 43 cv. 3 a 5.
 
 
 
 

pondělí 15. 2. 2021

Úkoly mi posílejte do středy 17. 2. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 86/ 3 (1.-3.řádek) – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 8/1 + a)-f)

Matematika:

Učebnice str. 57/5, 6 – slovní úlohy vyřešte do školního sešitu, napište vždy jen výpočet a výsledek, odpovědi psát nemusíte.

Pracovní sešit str. 44/ 3, 4, 5

Čtení:

Čítanka str. 155 – přečtěte si zajímavosti a najděte správné odpovědi. Nezapomeňte na úkoly do čtení na zítra z týdne před prázdninami!

 

pátek 5. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 7. 2. 2021.

Český jazyk:

Úkol z dneška bude opakovací, pro všechny úplně lehoučký!

Najdete jej v příloze.

Matematika:

I v matematice budete dnes procvičovat.

Pracovní sešit str. 44/1, 2, 3, 4, 5

Vlastivěda:

Učebnice str. 69, 70, 71 – přečtěte si a prohlédněte si obrázky

Dnešní online hodinou končíme naši první učebnici a po prázdninách si už nachystejte druhý díl – historii.

 
angličtina
 
Přítomný čas prostý - PRESENT SIMPLE jsme probírali již v minulém školním roce, nyní se k tomu zase vrátíme a zopakujeme.  Přepiš si tabulku a výjimky s tímto časem do školního sešitu, rozklikni:
 
 
Procvičuj výslovnost nových slovíček 4B MY DAY - z učebnice str. 42, rozklikni:
Další procvičování slovíček 4B, rozklikni:
Nezapomeň, že vše ještě můžeš procvičovat na svém CD!
 
Krásné jarní prázdniny!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čtvrtek 4. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 6. 2. 2021.

Sloh:

Učebnice str. 84/1, c)e) + str. 12 – ústně

Pracovní sešit str. 7/1 + a)

Geometrie:

Narýsuj do sešitu:

1.úkol:

Rozhodněte, zda lze trojúhelník narýsovat. Pokud ano – narýsujte jej a vypočítejte obvod:

 1. /AB/ = 7 cm, /BC/ = 7 cm, /AC/ = 70 mm
 2. /KL/ = 60 mm, /LM/ = 3 cm, /KM/ = 20 mm
 3. /EF/ = 4 cm, /FG/ = 80mm, /EG/ = 8 cm
 4. /OP/ = 30 mm, /PR/ = 3 cm, /OR/ = 6 cm

2.úkol:

1. Narýsujte čtverec KLMN, /KL/ = 3 cm

2. Sestrojte úhlopříčky čtverce, průsečík označte A

3. Sestrojte kružnici k (A, AK)                /kdo neví – se středem v bodě A a poloměrem úsečky AK/

4. Vypočítejte obvod a obsah čtverce KLMN

Čtení:

Protože máme příští týden JARNÍ PRÁZDNINY a společné čtení mít nebudeme, přečtěte si na ten následující týden (15. - 21. 2.) str. 154. Nezapomeňte, budeme psát porozumění.

Kromě toho si přečtěte také nějakou pěknou knihu a zapište do ČD.

 

středa 3. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 5. 2. 2021.

Český jazyk:

Dnes v online hodině si zopakujeme učivo o přídavných jménech

Učebnice str. 83/8 (3 řádky, „po zvyk“) – napište do š sešitu

Pracovní sešit str. 7/3, 4

Matematika:

Učebnice str. 57/3, 5, 6 – ústně slovní úlohy

Učebnice str. 57/4 – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 43/4, 5, 6

Vlastivěda:

Učebnice str. 64, 65 – přečti si a prohlédni obrázky

Pracovní list – v příloze. Celý jde udělat na počítači(zvýraznit barevně), informace najdi i na internetu

Angličtina

online od 9:00 hodin

 

úterý 2. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 4. 2. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 80/3, 4 – ústně

Učebnice str. 80/2 – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 6/1, 2

Matematika:

Učebnice str. 57/2 – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 43/2, 3

 
angličtina
 
Tento týden začneme procvičovat 4. lekci, čeká nás určování času - time a přítomný čas prostý - present simple, obojí jsme probrali již v loňském školním roce. K procvičení  a zopakování můžete také použít loňský školní i pracovní sešit.
Otevřete si školní sešit na nové stránce s datem: 2nd February, nadpis: TIME a rozklikněte a přepište:
Pravidla pro určování času si pozorně přečtěte a zopakujte také v PS na str. 69 4.1 a 4.2 a v učebnici na str. 40 cv. 1
Určování času si procvičuj už nyní, podívej se na hodiny, řekni čas, klikni na hodiny a uvidíš správnou odpověď, dej další a pokračuj:
Další procvičení - k hodinám přetáhni text s časem z nápovědy dole:
 
Ve středu bude online hodina, připravte si školní sešit, učebnici, pracovní sešit, papír a pero, budeme procvičovat hodiny.
 
 
 

pondělí 1. 2. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 3. 2. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 82/ 5, 6 (první 4 řádky) – napište do školního sešitu

Pracovní sešit str. 6/ 1 + a), 2a)b)

Matematika:

Učebnice str. 54/4, 5, 6 – ústně

Učebnice str.55/3 a)c)d) – do školního sešitu

Pracovní sešit str.48/1, 2, 3

Čtení:

Na zítřejší online hodinu už úkoly máte zadané z minulého týdne. Čtěte si doma sami nějakou svou knihu, kterou pak zapíšete do čtenářského deníku.