1. třída

FOTO ze zápisu do 1. třídy
 
 

 

1. 11. 2021
čj - čtení strany 46, 47 - neustále procvičujeme čtení
m - MM1 - str. 44/celá
      PsM1 - str. 17/3
                   str. 18/2
                   str. 19/3,4
Psaní - strany 36, 37
čtení - skládání slov ze slabik - na koberci