2.-6.11.2020 5. třída

pátek 6. 11. 2020

Český jazyk:

Pracovní list, ve kterém procvičíte stavbu slova a něco málo zopakujete o podstatných jménech a slovesech - máte v přílohách.

Matematika:

Dnes procvičíme slovní úlohy, tedy logické přemýšlení nad možností výpočtu a jeho správném vyřešení – máte v přílohách.

 
Angličtina
Dnes budeme procvičovat Přivlastňovací zájmena - Possessive adjectives, není to nic nového, tato zájmena známe již z loňského školního roku.
Tuto tabulku si přepiš do školního sešitu s datem 6 th November a nadpisem Possessive adjectives (Přivlastňovací zájmena).
 
osobní zájmena   přivlastňovací zájmena  
I my můj,moje, má
you ty your tvůj, tvoje, tvá
he on his jeho
she ona her její
it to its své
we my our náš
they oni their jejich
PS str. 66  - 2.5 máš ještě jednou, i s příklady vysvětleno
Rozklikni a poslouchej, máš tam výslovnost, uslyšíš a uvidíš jednoduché věty s přivlastňovacími zájmeny, ta jsou vyznačená červeně:
Přivlastňovací zájmena také procvičuj na svém CD - GRAMMAR - UNIT2 - CV. 5 - klikni na šipku a vyber správný tvar zájmena a vlož ho do věty, cvičení opakuj podle potřeby, nechej si ho zkontrolovat počítačem.
Teď už můžeš pracovat v pracovním sešitě na str. 15 (cv. 4 už máte) a pokračovat ve cvičeních 5 a 6. Je důležité si přeložit věty a doplnit správný tvar zájmena, ve cvičení 6 se podívej na obrázky, co si tam postavy říkají, např. 1. This is our car - Toto je naše auto.
Termín zaslání tohoto domácího úkolu z pracovního sešitu mi pošli do úterý 10. 11. 2020.
 

Vlastivěda:

Učebnice str. 20,21 – pozorně si přečti text a prohlédni obrázky

Najdi na mapě na str. 20 a na poslední straně učebnice:

  • Opava, Ostrava, Frýdek – Místek, Karviná, Bruntál, Kopřivnice, Nový Jičín
  • Beskydy, Jeseníky
  • Opava, Odra, Ostravice, Moravice, Slezská Harta, nádrž Šance
  • Hukvaldy, jeskyně Šipka, Praděd, Lysá hora
 

čtvrtek 5. 11. 2020

Sloh

Dnes se budeme věnovat popisu předmětu a vyprávění.

Popis:

Určitě si pamatujete, že jsme už ve škole předměty popisovali. Máte je ve slohových sešitech (pračka, vysavač, televizor). Pro zopakování se podívejte do učebnice, str. 21 a přečtěte si žluté rámečky. Na začátku si můžete vytvořit osnovu, podle které budete předmět popisovat. (1. Na co se používá 2. Velikost 3. Barva 4. atd.)

Pracovní sešit str. 12/7 = vyprávění

Pracovní sešit str. 13/2 = popis předmětu jako hádanka pro ostatní

Geometrie:

Narýsuj do sešitu opět 2 zadané úlohy. Jedna bude zadaná konstrukčním zápisem, druhá slovním zadáním. Pokus se zapsat druhou úlohu také konstrukčním zápisem na pravou stranu stránky – vedle rýsování.

1.zadání: (konstrukční zápis)

1.   p

2.   AB; AB e p; /AB/ = 8 cm

3.   S; S e AB; S = střed AB

4.   o; o // p

5.   k; k X o

 

2. zadání:

1.   Narýsuj přímku p

2.   Na přímce p narýsuj úsečku KL, její délka je 6 cm

3.   Narýsuj bod M, který přímce p nenáleží

4.   Narýsuj přímku o, které je kolmá k přímce p a prochází bodem M

5.   Narýsuj trojúhelník KLM. Vedle konstrukce zapiš JAKÝ JE TROJÚH. KLM?

6.   Narýsuj kružnici k se středem v bodě M a poloměrem 3 cm

7.   Průsečík kružnice k s úsečkou LM označ jako bod N. Zapiš – CO JE ÚSEČKA MN pro kružnici k?

Čtení:

Přečti si v čítance str. 80 a 81.

Myslete na to, že stále platí domluva – 4 přečtené a zapsané knihy v čtenářském deníku za pololetí!

Přírodověda:

Zadání a vzkaz od pana učitele máte v příloze 

 

středa 4. 11. 2020

Dnešní úkoly mi posílejte nejpozději do pátku 6. 11. 2020.

Český jazyk:

Dnes se seznámíte s novým učivem, s příponami. Řekněte si tvořená slova nahlas, určete kořen, přidejte příponu a dobře poslouchejte, správná výslovnost vám napoví.

Učebnice – str. 25 – přečtěte si pozorně žlutý rámeček

                   Str. 25/1, 2, 3, 4 – ústně

Pracovní sešit str.15/1, 2

Matematika:

Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw

https://www.youtube.com/watch?v=hjF7U-5l87U

https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY

https://www.youtube.com/watch?v=vLssWPqKqh0

https://www.youtube.com/watch?v=TwF1sKHZDKc

učebnice str. 21/ přečti si pozorně žluté rámečky

               str.21/4, 5 – ústně

               str.21/2,3 – vypočítej do školního sešitu

pracovní sešit str. 11/1, 2, 3

vlastivěda:

Budeme pokračovat v opakování jednotlivých krajů.

Učebnice str. 18, 19 – pozorně si je přečti a prohlédni obrázky

V mapách na str.18 a poslední straně učebnice najdi:

  • Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník, Velké Losiny
  • Oderské vrchy, Jeseníky, Hornomoravský úval
  • Hranická propast, Mladečské jeskyně,Javoříčské jeskyně
  • Bečva, Oskava, Morava, Desná
 
Angličtina:
 
Dnes budeme pokračovat v procvičování členů rodiny a přivlastňovacího ´s.
Členy rodiny procvičuj a opakuj výslovnost. Rozklikni:
Podívej se, kolika způsoby můžeme říct jednotlivé členy rodiny. Rozklikni:
Přivlastňovací ´s jste procvičovali v pracovním sešitě u Tomovy rodiny. Nyní uvidíš a uslyšíš jiný rodokmen.
Podívej se na rodinu od Alice, uslyšíš její členy rodiny a zjistíš, jaký vztah k Alici mají. Pozoruj přivlastnění, je vyznačeno červeně. Potom můžeš s počítačem procvičit otázky a odpovědi, které uvidíš také napsané, nakonec hra Who is who - Kdo je kdo. Rozklikni a pusť, kolikrát budeš potřebovat:
Nyní si vezmi pracovní sešit na str. 15 a vypracuj pouze cvičení 4 - zjisti, která věc nebo zvíře patří k jednotlivým jménům a napiš věty podle vzoru (nápověda: v šesté větě zjistíš, že tašky jsou Elly, je tam množné číslo, proto větu budeš začínat These are Ella´s bags.). Cvičení zatím neposílej.
 

úterý 3. 11. 2020

Dnešní úkoly mi můžete posílat do čtvrtku 3. 11. 2020.

Český jazyk:

Učebnice str. 24/7a)b)c)d) – ústně

                Str. 24/8 – do školního sešitu napiš prvních 8 vět a v nich také urči a), b) v textu                                                                                                                  

                                  podtrhni zeleně. Co to jsou ZVRATNÁ SLOVESA najdeš na naší opakovací

                                  zalaminované kartě z loňska = jsou to tvary se zájmenem se, si

pracovní sešit str.14, 15/4, 5, 6 (a)malovat nemusíš)

matematika:

podívejte se na pár videí o zlomcích, když nebudeš vědět, můžeš se k nim vrátit a podívat se znovu:

https://www.youtube.com/watch?v=F7rRJDg-SFc

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

https://www.youtube.com/watch?v=sgMx57Dp61U

https://www.youtube.com/watch?v=IEGsHzPAK6Y

https://zlomky-hrave.cz/

učebnice str. 20 – přečti si žlutý rámeček

                str. 20/4, 5 – ústně

pracovní sešit str. 10/4, 5, 6, 7

 
angličtina
 
Minulou hodinu jsme si připomněli Halloween. Taky jste si vydlabali dýni? Dnes budeme pokračovat v učebnici na str. 18. Nejprve si zopakujeme slovíčka My family, předminulou hodinu jste procvičovali výslovnost slovíček, zazpívali jste si jednoduchou písničku, procvičovali jste psaní a opakovací cvičení na Vašem CD, dnes budeme v procvičování pokračovat Rozklikni si tento odkaz a opakuj výslovnost jednotlivých slovíček:
Dnes si zopakujeme přivlastňovací ´s. Když máme dvě podstatná jména vedle sebe, např. Tim a house (Tim a dům) a přidáme ´sTim´s house (Timův dům), v pracovním sešitě na str. 67 - 2.6b máš ještě jednou přivlastňovací ´s vysvětlené.
Přivlastňovací ´s si nejprve procvič na CD - grammar - UNIT 2 - cv. 6 Possessive´s - dej slova do správného pořadí a napiš věty, cvičení si nechej počítačem zkontrolovat.
Teď už můžeš pracovat v pracovním sešitě na str. 14, máš tam tři cvičení. úkol mi zašli do pátku 6. 11. 2020
 
 

pondělí 2. 11. 2020

český jazyk:

učebnice - znovu si pro zopakování přečti žluté rámečky na straně 22 a 23

                      str. 23/ 5, 6 - ústně

                      str. 23/4 - věty mi napiš do školního sešitu

pracovní sešit - str. 14/1, 2, 3 (u cvičení, která mají úkoly a),b) je udělej také)

matematika:

učebnice - str. 19/3d) - písemně vypočítej do školního sešitu 

                      str. 20 - zopakuj si základní vědomosti o zlomcích z loňského roku, přečti si žluté rámečky

                      str.20/1, 2, 3 - ústně

pracovní sešit str.10/ 1, 2, 3

čtení:

přečti si stranu 79 - celou a odpověz si na doplňující otázky pod texty. Udělej ústně, neodesílej.

 

přírodověda:

kvíz