25. - 28. 1.

pátek 29. 1. 2021

pololetní prázdniny

čtvrtek 28. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 30. 1. 2021.

Sloh:

Učebnice str. 78/6 + a) = ústně

Pracovní sešit str. 5/5

Geometrie:

Do sešitu/na papír narýsujte úlohy:

1.úloha:

1. Narýsuj trojúhelník ABC. /AB/ = 7 cm, /BC/ = 6 cm, /AC/ = 5 cm

2. Vypočítej jeho obvod a obsah

2.úloha:

1.Narýsuj rovnoramenný trojúhelník ABC. /AB/ = 8 cm, /BC/ = 50 mm

2. Vypočítej obvod a obsah troj. ABC

3.úloha:

1.Narýsuj rovnostranný trojúhelník KLM. /KL/ = 90 mm

2.Vypočítej jeho obvod a obsah

Čtení:

Přečti si v čítance str. 143

Přírodověda:

Úkoly vám poslal pan učitel přímo na vaše maily

středa 27. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 29. 1. 2021.

Český jazyk:

V učebnici si dnes nové učivo procvičíme společně v online hodině

Učebnice str. 77/ 2 = do školního sešitu

Pracovní sešit str. 5/1, 2, 3, 4

Matematika:

Včera jsme si v online hodině vysvětlili porovnávání desetinných čísel, dnes budeme procvičovat

Učebnice str. 54/1, 2, 3 = ústně

Pracovní sešit str.42/ 2, 3, 4, 5, 6

Vlastivěda:

Učebnice str. 67, 68 = přečti si a prohlédni obrázky, jednotlivá moře si ukaž na mapě

 

úterý 26. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 28. 1. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 75/ žlutý rámeček + 7 = ústně

                 Str. 75/8 – napište do školního sešitu

pracovní list – rod ženský – v příloze

matematika:

pracovní sešit str. 41/4, 5, 6

 
Angličtina
 
Dnes budeme opakovat třetí lekci, pracovat v pracovním sešitě a připravíme si školní sešit na středu.
Nejprve si zopakujeme slovní zásobu.
Předměty, rozklikni:
Dny v týdnu, rozklikni:
Mazlíčci, rozklikni:
Otevřete si pracovní sešit na str. 31: cv. 4 použij slovo z rámečku jen jednou, cv. 5 - pozorně si přečti vzor, doplň I can, zatím neposílej, cvičení si projdeme ve středu na online výuce.
Otevři si školní sešit na nové stránce: 26th January, nadpis: BODY a k tomu si otevři učebnici na str. 37, nakresli jednoduchou postavu člověka, kočky a ptáčka, očísluj je jako v učebnici, nic víc nedělej, ve středu si projdeme novou slovní zásobu a dopíšeme slovíčka k jednotlivým číslům.
 

 

 
 

pondělí 25. 1. 2021

 

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 27. 1. 2021.

Český jazyk:

Budeme dnes pokračovat v procvičování skloňování přídavných jmen podle vzoru mladý.

Učebnice str. 76/9, 10 – ústně

Pracovní sešit str. 4/ 4, 5, 6

Na středu si připravte diktát na str. 4 v pracovním sešitě.

Matematika:

učebnice str. 52/2, 3, 4, 5, 6 – ústně

pracovní sešit str. 40/4, 5

                       str. 41/1

čtení:

protože jsme si zadali D. ú. na úterý už minulý čtvrtek, dnes ve čtení čtěte své knihy do ČD na další pololetí. Deníky budeme kontrolovat ve škole.

Přírodověda:

Úkoly z přírodovědy najdete v příloze

 

pátek 22. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 24. 1. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 74/3, 4 – ústně

Pracovní sešit str.4/1, 2, 3

Opakování podstatných jmen rodu středního – v příloze

Matematika:

Pracovní sešit str. 40/1, 2, 3

Vlastivěda:

Učebnice str. 61, 62 – přečti a prohlédni si obrázky

Práce s mapou: Najdi na mapě:

  • Středozemní moře, Černé moře, Kaspické moře, Baltské moře, Severní moře, Lamanšský průliv, Gibraltarský průliv, Biskajský záliv, Norské moře, Barensovo moře

Angličtina

Dnes si procvičíme sloveso mít, tvary: have got, has got v prvním cvičení, haven´t got, hasn´t got ve druhém cvičení, rozklikni:

www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html

www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegotneg.html

Zopakujte si výslovnost školních předmětů a ujistěte se, že je umíte také napsat, nezapomeňte s velkým písmenem na začátku, klikejte na školní předmět, který uslyšíš, rozklikni:

www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk&t=37s

Otevři si pracovní sešit na straně 30, vypracuj cv. 1, 2, 3 a do neděle 24. 1. 2021 pošli na mail. 
Ve cvičení 1 si prohlédni pokoj od Ryana a Dana a doplň tvary slovesa mít: have got, has got, haven´t got, hasn´t got.
Ve cvičení 2 spoj obrázek s textem.
Ve cvičení 3 se podívej na tabulku s rozvrhem a pozorně si prostuduj vzorové věty: Kdy máš francouzštinu? Já mám francouzštinu ve čtvrtek. Postupuj podle vzorové věty(when je kdy).
 
 
 

čtvrtek 21. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 23. 1. 2021.

Sloh:

Vymyslete básničku o ZIMĚ. Pokuste se vytvořit nějakou delší báseň, zase z vašich prací vytvoříme knížku.

Geometrie:

Pracovní list – máte v příloze. Nemusíte tisknout tento list celý, můžete mi jednotlivé úkoly vypracovat do sešitu, vyfotografovat a poslat.

Čtení:

Čítanka str. 140 přečti si pozorně, při online v úterý budeme kontrolovat

 

středa 20. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 22. 1. 2021.

Český jazyk:

Pracovní sešit str. 3/1 + a)- c)

Matematika:

Učebnice str. 50/3 sloupeček a),b),c) – vypočítej písemně (pod sebou) do š.seš.

Pracovní sešit str.39/ 1, 2, 3, 4

Vlastivěda:

Učebnice str. 60 – přečti si a prohlédni obrázky

Práce s mapou: uč. str. 59/61 nebo mapa Evropy:

  • pohoří: Karpaty, Alpy, Pyreneje, Apeniny, Skandinávské pohoří, Balkán, Česká vysočina, Ural, Sierra Nevada
  • nížiny: Velkopolská nížina, Severoněmecká nížina, Východoevropská rovina, Velká dunajská kotlina, Francouzská nížina, Pádská nížina, Kaspická nížina, Rumunská nížina
 

úterý 19. 1. 2021

úkoly mi posílejte do čtvrtku 21. 1. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 70/6, 8 = ústně

Učebnice str. 70/ 7 (vypiš jen přídavná jména), 9 +a) = do š. sešitu

Pracovní sešit str. 2/1 + a)-c)

Pracovní sešit str.3/4

Matematika:

sešit str. 38/4, 5, 6, 7 Pracovní

 
Angličtina
 
Dnes si zopakujeme výslovnost školních předmětů, dnů v týdnu a vyrobíme si rozvrh hodin
Opakuj školní předměty, potom si procvič psaní, nezapomeň na začátku s velkým písmenem, rozklikni:
A ještě jednou výslovnost školních předmětů:
Opakuj dny v týdnu, potom si procvič psaní, nezapomeň na začátku s velkým písmenem. Rozklikni:
A ještě jednou výslovnost dnů v týdnu:
Zahrej si hru Hangman na dny v týdnu, klikej na písmena:
Teď si vyrobíte Váš skutečný rozvrh hodin, do školního sešitu na celou stránku, neposílejte ho, budeme s ním pracovat ve středu:
Napiš si datum 19 th January, ( vlastivědu piš jako Geography, pracovní činnosti jako Art, nezapomeň velká písmena ). Přepiš si tabulku do sešitu a pokračuj:
 My timetable              
DAYS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Monday Czech Maths Science PE Czech  - 
Tuesday            
Wednesday            
Thursday            
Friday            

Na středeční online hodinu si připrav učebnici, pracovní sešit, školní sešit, kousek papíru a tužku.

 

 

 

 

 
 

pondělí 18. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 20. 1. 2021.

Český jazyk:

Zopakujte si vše o přídavných jménech. Jsou to ………. , ptáme se na ně …… .

Učebnice str. 69/1, 2, 3, 4 + žlutý rámeček = ústně

Pracovní sešit (2.díl = ten nový) str. 2/2, 3

Matematika:

Učebnice str. 48/6 – vypočítej do školního sešitu

Učebnice str. 49/1, 2, 3 – ústně

Pracovní sešit str. 38/1, 2, 3

Čtení:

Připomínám na zítra D.Ú.!

PŘÍRODOVĚDA

On-line hodina 10:00