4.1.-8.1.

pátek 8. 1. 2021

Posílejte mi je do neděle 10. 1. 2021

Český jazyk:

Učebnice str. 61/1, 2 + žluté rámečky  - ústně

Pracovní sešit str. 35/1, 2 + v úkolu 1 udělejte i a) – e)

Matematika:

Dnes budeme jen procvičovat dělení dvojciferným číslem

Učebnice str. 46/3, 4 – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 31/2,4

                        Str. 32/1

Vlastivěda:

Učebnice str. 54, 55 – přečti si a prohlédni obrázky

Práce s mapou: najdi na mapě

 • města: Berlín, Hamburk, Frankfurt nad Mohanem, Mnichov, Kolín, Drážďany, Norimberk
 • státy: ČR, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Polsko
 • vodstvo: Baltské moře, Severní moře, Labe, Mohan, Bodamské jezero, Rýn, Dunaj
 • pohoří: Krušné hory, Bavorský les, Šumava, Alpy, Černý les, Středoněmecká vysočina
 • nížiny: Severoněmecká nížina
 
Angličtina
 
Dnes budeme potřebovat procvičování slovíček 3a, 3b, zopakujeme si barvy, připomeneme si přídavná jména a vazbu this is, potom teprve pracujte v pracovním sešitě, nebudete potom dělat zbytečné chyby.
Procvičování slovíček 3a, 3b, klikni na next, přečti slovíčko, přelož, klikni znovu na next a objeví se ti správná odpověď.
Procvičování this(jednotné číslo) a these(množné číslo), dopiš do vět správný tvar a nechej si zkontrolovat počítačem:
Procvičování barev, poslouchej a opakuj:
Adjectives - přídavná jména:
Přepiš tabulku do školního sešitu s datem 7th January a zopakuj si přídavná jména:
Adjectives Přídavná jména - protiklady
good - bad dobrý - špatný
big - small velký malý
new - old nový - starý
long - short dlouhý - krátký
thick - thin tlustý - tenký

Nyní si otevřete pracovní sešit na str. 26, cv. 1 vybarvi obrázky mazlíčků podle pokynů, cv. 2 použij slova z nabídky a napiš celé věty podle vzoru, používej přídavná jména(velký mobil - malý mobil, staré auto - nové auto, tlustá kniha - tenká kniha, dobrý pes - špatný pes).

Dnešní úkol z pracovního sešitu mi pošlete do neděle 10. 1. 2021. Připomínám, že ještě nemám od všech žáků úkoly!

Volejte na watsapp 724 119 962 po 14 hodině a domluvíme se na termínu procvičování slovíček, gramatiky, pomoc s domácími úkoly nebo individuálním doučování ve škole od 14 do 15 hodin pondělí až pátek, je ale nutné domluvit si termín.

 

čtvrtek 7.1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 9. 1. 2021.

Sloh:

Pracovní sešit str. 36/1 a)-d)

Přečtěte si pohádku a odpovězte na úkoly

Geometrie:

Do geometrického sešitu narýsujte a vypočítejte:

 1. úloha:

1.Narýsuj přímku p

2. Na přímce p narýsuj úsečku AB, které měří 5 cm

3. V bodě A narýsuj kolmici r

4. V bodě B narýsuj kolmici o

5. Na přímce r narýsuj 5 cm od bodu A bod D

6. Na přímce o narýsuj 5 cm od bodu B bod C

7. Narýsuj úsečku CD

8. Napiš, jaký geometrický tvar jsi narýsoval.

9. Vypočítej obvod O a obsah S

 

 1. úloha:

1.Narýsuj přímku p

2. Na přímce p narýsuj úsečku EF, která měří 6 cm

3. V bodech E a F narýsuj kolmice

4. Ve vzdálenosti 3 cm od bodu E i F na kolmicích narýsuj body G a H

5. Napiš, jaký geometrický tvar jsi narýsoval

6. Vypočítej obvod O a obsah S

7. Narýsuj úhlopříčky EG a FH

8. Zapiš /EG/ a /FH/

 

středa 6. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 8. 1. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 59 – zopakuj si žlutý rámeček

                Str. 59/ 2 + a)b) – doplň ústně

                Str. 59/3 – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 34/1,a), 2

Matematika:

Učebnice str. 44/ 2 – do školního sešitu (je to počítání, které jsme procvičovali včera, není to nic nového)

Pracovní sešit str. 31/1,3

 
Angličtina
 
Dnes budeme procvičovat sloveso mít - have got - otázky a odpovědi. Pozorně si projdi v PS str. 68 3.2, 3.3, 3.4a, 3.4b, kde najdeš záporné tvary, otázky, krátké kladné a záporné odpovědi.
Toto vše si teď procvičte:
Procvičení tvorby otázek - have nebo has? Doplň a nechej si počítačem zkontrolovat.
Procvičení záporných vět, doplň zápory - haven´t nebo hasn´t?
Další procvičení najdeš na svém CD - GRAMMAR - UNIT 3 - cv. 2 (negative - vyber správný záporný tvar do vět), cv. 3 (question - poskládej slova do správného pořadí, aby vznikla otázka). Vždy si nechej vše zkontrolovat počítačem, podle potřeby opakuj vícekrát.
Nyní si otevřete PS na str. 25:
cv. 3 - přečti si text o Kathy a jejich kamarádech, kteří mají spoustu domácích mazlíčků, potom pod textem napiš odpovědi na otázky. Pozor na 4 a 6 otázku, je tam sloveso být,
cv. 4 - pozorně si přečti zadání a prohlédni si vzorovou větu, tvoříš otázky a odpovídáš po pravdě o sobě, např. Máš bratry a sestry? Ano, já mám nebo Ne, já nemám,
cv. 5 - a) napiš, co má Jake, použij zkrácené tvary, b) napiš, co máš ty, jsou tam tři řádky, tak napiš tři věty.
Úkol pošli do pátku 8. 1. 2021
 

Vlastivěda:

Zase budeme pracovat s atlasem Evropy a učebnicí.

Učebnice str. 52,53 – přečti a prohlédni si obrázky

Práce s mapou: ukaž si na mapě:

 • města: Varšava, Krakov, Štětín, Gdaňsk, Katovice, Osvětim
 • okolní státy: ČR. Slovensko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Německo
 • moře: Baltské moře
 • řeky: Odra, Visla
 
 
 

úterý 5. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 7. 1. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str.58 – zopakujte si pádové otázky!

Pracovní sešit str. 33/ 1, 2, 3, 4

Matematika:

Učebnice str. 43 – prohlédni a přečti si druhý žlutý rámeček!

                Str. 43/2 a)b)c + cv.3 – do školních sešitů

Pracovní sešit str. 30/2, 4

 
Angličtina
 
Poslední hodinu před Vánocemi jsme procvičovali 3. lekci - slovní zásobu 3A,3B, sloveso have got (v pracovním sešitě máte nalepený přehled). Dnes budeme v procvičování pokračovat.
Nejprve se ujisti, že ovládáš slovní zásobu 3B:
1. PS str. 75 3B přečti
2. uč. str.30 zakryj názvy pod mazlíčkem a ujisti se, že je umíš všechny napsat
3. vlož své CD do počítače a slovní zásobu najdeš na: VOCABULARY - UNIT3  - cv. 1 a 2(v prvním cvičení přiřaď slovo k obrázku, ve druhém cvičení pet máš křížovku na mazlíčky. Cvičení doplň a nechej počítačem zkontrolovat.
4. rozklikni, poslouchej a opakuj slovní zásobu:
Nyní si projdeme gramatiku - sloveso have got, když chceme říct, že někdo něco má, otevři PS na str. 67 3.1 - přečti si tabulku a věty pod ní, máš tam prodloužené a zkrácené tvary, zjistíš, že zase musíš dávat pozor na 3. osobu čísla jednotného, kdy místo have got musíme napsat has got.
Všechno, co jste teď procvičili si vyzkoušejte v PS na str. 24:
cv. 1 křížovka na mazlíčky, across - vyplňuji zleva doprava, down - vyplňuji směrem dolů
cv. 2 napiš, co kdo má, pokud má někdo více zvířátek, nezapomeň napsat počet mazlíků a dát je do množného čísla, např. two dogs. Pozor na slovo fish, jednotné i množné číslo je fish.
Úkol vyfoť a do čtvrtku 7. 1. 2021 pošli na mail: skleja02@seznam.cz
Protože jsem denně ve škole s druhým ročníkem, úkoly ve škole vytisknu, oznámkuji, pak vám dám zpětnou vazbu, na co si máte příště dávat pozor, co docvičit   atd.

 

pondělí 4. 1. 2021

Český jazyk:

Zopakujte si: Co to jsou podstatná jména a jak je poznáme. Kdo neví, podívá se na pomocnou opakovací kartu (zalaminovanou).

Učebnice str. 57/ cv. 1, 2, 3 + žlutý rámeček = ústně

Pracovní sešit str. 32/ cv. 1, 2, 3, 4

Matematika:

Pokračujeme v procvičování dělení dvojciferným číslem.

Učebnice str.43/žlutý rámeček = ústně

                Str. 43/1 (sloupeček a)b)c) – do školního sešitu

Pracovní sešit str. 30/ 1, 3

Čtení:

Čítanka str. 124, 125 – přečtěte si, zjistěte více o spisovateli Jaroslavu Foglarovi