Úkoly 14.-16.10.2020 5. ročník

 

Pátek 16. 10. 2020

 
český jazyk:
V příloze máte pracovní list, který je sestaven na opakování stavby slova. Vyplňte a pošlete mi zpět. 
 
matematika:
Také v matematice budeme dnes opakovat. V příloze máte pracovní list, opakování ze 4. třídy. Vyplňte a pošlete mi zpět.
 
Anglický jazyk
 
Nejprve připomínám, že jsem ještě nedostala od všech domácí úkol, který jste dostali již v úterý - PS s. 12.
Dnes budeme procvičovat sloveso být, které známe již od 3. ročníku a dnes si ho připomeneme. Nejprve si vezměte PS a na str.66 si projděte 2.2, 2.3, 2.4.
Vložte CD z pracovního sešitu a procvičte tato cvičení:
grammar - unit 2 cv. 1(dopiš do vět tvary am, is, are), cv. 2( dopiš zápory ´m not, isn´t, aren´t), cv. 3(dej slova do správného pořadí, pozor, jsou to otázky), cv. 4(vyber z nabídky a odpověz na otázku), klikni vždy na check answers - kontrola, pokud byly chyby, tak na try again - a vyzkoušej znovu.
Nyní si vezmi školní sešit, napiš datum: 16th October, otevři učebnici na str. 17 a napiš cv. 8, máš tam 8 vět, ze kterých udělej věty záporné, první vzorovou větu napiš také: I´m not from France a DÚ mi do úterý pošli na: skleja02@seznam.cz
Na závěr si na CD klikni na vocabulary - unit 2 - cv. 3 Countries a vylušti si křížovku na státy, nápovědu najdeš v učebnici na str. 16, vyzkoušej si, zda umíš státy napsat, samozřejmě si můžeš zahrát games.

vlastivěda:
V učebnici si přečti str. 12 a 13, prohlédni si obrázky.
práce s mapou: Najdi si na mapě na poslední straně učebnice tyto pojmy:
- Liberec, Jablonec nad Nisou, Trutnov, Nový Bor, Česká Lípa, Semily
- Nisa, Ploučnice, Jizera, Máchovo jezero
- Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše
 

Čtvrtek 15. 10. 2020

Sloh:
Do slohového sešitu vymysli nějaký příběh, který souvisí s Halloweenem. Může být strašidelný, pohádkový, obyčejné vyprávění nebo i odborné - co to je Halloween. Své práce napište do slohových sešitů a neposílejte mi je, podívám se na ně až ve škole, vaše texty pak dáme do Počteníčka.
 
Geometrie:
Narýsuj do geometrického sešitu úkoly, které ti tady napíšu. Udělej zápis postupu na pravou stranu stránky (děláme to tak). Poradím ti - každý řádek tady je v zápise jeden řádek. Všechno narýsuj, vyfoť a pošli.
 
1. úkol:
1. Narýsuj přímku p. 
2. Na přímce p narýsuj úsečku AB, která má délku 8 cm.
3. Narýsuj bod S, který je středem úsečky AB. (pomocí kružítka si narýsuj osu úsečky)
4. Zapiš jaké jsou úsečky AS a SB (shodné nebo neshodné)
 
2. úkol:
1. Narýsuj bod S
2. Narýsuj kružnici k se středem v bodě S a poloměrem r 4 cm
3. Narýsuj průměr kružnice k a označ jej AB
4. Narýsuj bod C, který kružnici k nenáleží
5. Narýsuj kružnici m, která má střed v bodě C a poloměr 3 cm
6. Průsečíky kružnic k a m označ E, F a zapiš, zda náleží oběma kružnicím (pouze když se vám kružnice protnou, pokud se neprotnou žádné body E, F vám nevzniknou)
 
Čtení:
Přečti si stranu 61 - 63 v učebnici. Příště budeme z tohoto textu odpovídat na otázky porozumění
 
Hudební výchova:
Zopakuj si a douč se jména not (na které lince a ve které mezeře) a délky not (půlová, čtvrťová, ...)
 

Středa 14.10.2020

český jazyk:
UČ = str. 22/1, 2 - ústně 
           str. 22/ přečti si žlutý a modrý rámeček, dobře si zapamatuj
           str. 23/ 3 - ústně
      Dbej na to, aby vytvořená slova dávala význam.
P. seš. = str. 10/5, 6, 7 a)b)
matematika:
UČ = str. 18/ 1 a) - c) - ústně
          str. 18/ 2, 3 - do školního sešitu (nemusíte psát odpovědi, jen na prvním řádku vytvořte rovnici, na druhém řádku převedeme /přeskočíme přes rovná se a změníme znaménko/, na třetím řádku vypočítáme neznámou)
P. seš. = str. 9/ 3, 4
vlastivěda:
UČ = přečti si stranu 10 a 11, prohlédni si obrázky
PRÁCE S MAPOU = najdi si na mapě (poslední strana/obal učebnice)
- Ústí nad Labem, Most, Děčín, Chomutov, Litvínov, Hřensko
- Labe, Ohře
- Krušné hory, Lužické hory, Polabská nížina, České středohoří